Threat Database Ransomware Slovenská Polícia Virus (Ransomware)

Slovenská Polícia Virus (Ransomware)

By Domesticus in Ransomware

Slovenská Polícia Virus (Ransomware) Image

The Slovenská Polícia Virus is a ransomware Trojan that affects computers with an IP address belonging to Slovakia. Ransomware Trojans that are highly specific to various countries in Europe are often referred to as the 'Ukash Virus' due to the fact that they demand the payment of a ransom using Ukash, a money transfer service. The Slovenská Polícia Virus is the Slovakian variant of this malware threat and the Slovenská Polícia Virus carries out a typical version of this ransomware attack. The Slovenská Polícia Virus blocks access to the infected computer and then blackmails the computer users by claiming that the Slovenská Polícia Virus has the power to delete the contents of the infected hard drive as well as turning over its contents to the police; of course, both of these claims are false.

Ransomware infections designed to display fake messages from law enforcement are amid the most popular types of malware infections today. There are several variants of this scam, ranging from ransomware Trojans that encrypt the victim's files to ransomware infection that pretend to be affiliated with law enforcement. The Slovenská Polícia Virus belongs to this second kind of ransomware infection. It takes over the infected computer, preventing the victim from accessing the Windows desktop or any files installed on the infected computer. The Slovenská Polícia Virus also blocks access to the Task Manager and the Start Menu, effectively locking the computer and blocking all access to its contents. The Slovenská Polícia Virus then displays a message claiming that the Slovenská Polícia Virus is a branch of an operation being executed by the Slovakian police. It will claim that the victim's computer was involved in criminal activities and that the police have blocked its contents until a fine of one hundred Euros is paid using the Ukash money transfer service.

Due to the fact that the Slovenská Polícia Virus blocks access to the infected computer, the main danger of this kind of attack is gaining access to files stored on the infected computer. Fortunately, starting up in Safe Mode with a Command Prompt can allow computer users to access the Windows Registry Editor. It is then possible to revert the harmful changes the Slovenská Polícia Virus makes to the Windows Registry in order to gain access to files on the infected computer. Once this is accomplished, a reliable anti-malware program will be able to remove the Slovenská Polícia Virus permanently.Screenshot

Messages

The following messages associated with Slovenská Polícia Virus (Ransomware) were found:

Ceská Republika Policie<br /> Ústav Pocítacové Trestné Cinnosti<br /> Vas pocitac je zablokovan<br /> Jste narušitel, Vaše cinnost je nelegální a bude mít za následek trestní odpovednost.<br /> Provoz Vašeho pocítace je pozastaven z duvodu neoprávnené cinnosti.<br /> Níže jsou uvedena možná narušení: clánek – 174. Autorské právo<br /> Trest odnetí svobody na 2 až 5 let (Použití nebo šírení autorských del) Pokuta ve výši 18 000 až 23 000 CZK.<br /> clánek – 183. Pornografie<br /> Trest odnetí svobody na 2 až 3 roky (Použití nebo sdílení pornografických souboru). Pokuta ve výši 250 000 až 400 000 CZK.<br /> clánek – 184. Zneužití dítete (do 18 let) k výrobe pornografie<br /> Trest odnetí svobody na 10 až 15 let (Použití nebo sdílení pornografických souboru). Pokuta ve výši 400 000 až 800 000 CZK.<br /> clánek – 104. Podpora terorismu<br /> Trest odnetí svobody do 25 let bez práva na odvolání (Návšteva webových stránek teroristických organizací). Pokuta ve výši 650 000 až 850 000 CZK s konfiskací majetku.<br /> clánek – 68. šírení virových programu<br /> Trest odnetí svobody do 2 let (Vytvorení nebo šírení virových programu, které zpusobí škodu na jiné pocítace). Pokuta ve výši 300 000 az 500 000 CZK.<br /> clánek – 113. Použití nelicencovanóho software<br /> Trest odnetí svobody do 2 let (Použití nelicencovaného software). Pokuta ve výši 200 000 až 400 000 CZK.<br /> clánek – 99. Podvod s platebními kartami<br /> Trest odnetí svobody do 5 let (Transakce s použitím platební karty nebo její údaju, která nebyla zahájena nebo potvrzena držitelem karty). Pokuta ve výši 520 000 až 950 000 CZK s konfiskací majetku.<br /> clánek – 156. Šírení SPAMu s pornografickým obsahem
English translation:<br /> <br /> Your computer is blocked!<br /> <br /> All operations performed on the computer are recorded. If you use a webcam, video and photos are recorded for identification.<br /> <br /> The fine is € 100. Payment must be made for up to 48 hours after the discovery of violation.<br /> If the fine is not paid, you are automatically involved into criminal matters.<br /> <br /> Your computer is blocked!<br /> Article 183 - pornographic products<br /> Penalty: Imprisonment for up to 15 years.<br /> (The use or distribution of pornographic files.)<br /> Article 104 - Supporting Terrorism<br /> Penalty: Imprisonment for up to 25 years.<br /> (You are visiting site-pages terrorist organization).
Slovenská Polícia Virus<br /> Oddelenia pre boj proti pocitacovej kriminalite<br /> <br /> Vaš pocitac je zablokovany!<br /> <br /> Všetky operacie vykonavane na pocitaci, zaznamenane. Ak poucivate webove kamery, video a fotografie uložene na identifikaciu.<br /> <br /> Vyška pokuty 100 Euro. Platba musi byt vykonana na dobu až 48 hodin po objaveni porušenie.<br /> Ak se pokuta nebude zaplatena, budete autmaticky na trestne veci.<br /> <br /> Clanok 183 – Pornograficke produkty<br /> Trest: Odnatia slobody na dobu až 15 rokov.<br /> (Použitie alebo distribucia pornografickych suborov.)<br /> Clanok 104 – Podpora terorizmu<br /> Trest: Odnatia slobody na dobu až 25 rokov.<br /> (Navštivili ste site-stranky teroristickich organizacie).

Trending

Most Viewed

Loading...