Threat Database Rogue Websites Notifpushnext.com

Notifpushnext.com

Počas vyšetrovania pochybných webových stránok vedci objavili nečestnú stránku Notifpushnext.com. Stránka funguje tak, že propaguje upozornenia prehliadača spamu a presmerováva návštevníkov na iné stránky, ktoré sú pravdepodobne nespoľahlivé alebo škodlivé.

Používatelia sa zvyčajne stretávajú so stránkami ako Notifpushnext.com prostredníctvom presmerovaní spôsobených webovými stránkami, ktoré používajú nečestné reklamné siete. O týchto sieťach je známe, že presmerujú návštevníkov na pochybné destinácie, kde sú vyzvaní, aby povolili upozornenia na nevyžiadanú poštu, čo vedie k ďalším nechceným presmerovaniam a potenciálnym problémom s bezpečnosťou alebo ochranou súkromia.

Notifpushnext.com oklame návštevníkov zavádzajúcimi správami

Obsah zobrazený na nečestných webových stránkach sa môže líšiť v závislosti od adresy IP alebo geolokácie návštevníka. Počas výskumu sa na stránke Notifpushnext.com zobrazil obrázok robota s textom, ktorý návštevníkom prikazuje kliknúť na „Povoliť“, ak nie sú robot.

Tento falošný test CAPTCHA je zámerne zavádzajúci a navrhnutý tak, aby oklamal návštevníkov, aby umožnili Notifpushnext.com zobrazovať upozornenia prehliadača. Tieto upozornenia propagujú rôzne podvody a pochybný alebo dokonca škodlivý softvér.

Stručne povedané, návštevníci webových stránok, ako je Notifpushnext.com, môžu mať vážne problémy s ochranou osobných údajov. Riziká spojené s takýmito stránkami si vyžadujú opatrnosť a používanie správnych bezpečnostných opatrení na ochranu pred rizikami, ktoré predstavujú nečestné webové stránky.

Ako rozpoznať falošný test CAPTCHA?

Aby používatelia rozpoznali falošnú kontrolu CAPTCHA používanú podvodnou webovou stránkou, mali by si byť vedomí niektorých kľúčových charakteristík, ktoré sa bežne spájajú s falošnými obrázkami CAPTCHA.

Jedným z najvýraznejších znakov falošného CAPTCHA je nečitateľný alebo zdeformovaný text. V mnohých prípadoch môžu nečestné webové stránky používať obrázky alebo text, ktoré sa ťažko čítajú alebo môžu obsahovať irelevantné znaky. To sa líši od legitímnych obrázkov CAPTCHA, ktoré vo všeobecnosti používajú jasný a ľahko čitateľný text, ktorý je špeciálne navrhnutý tak, aby bol čitateľný pre ľudí.

Ďalšou spoločnou charakteristikou falošných obrázkov CAPTCHA je absencia možnosti zvuku. Toto je funkcia, ktorá je zvyčajne súčasťou legitímnych obrázkov CAPTCHA, aby pomohla používateľom, ktorí majú problémy s čítaním textu. Ak webová stránka neposkytuje možnosť zvuku, môže to znamenať, že obrázok CAPTCHA je falošný.

Ďalším indikátorom falošnej CAPTCHA je absencia oficiálnej značky. Väčšina legitímnych obrázkov CAPTCHA obsahuje logá a iné prvky značky, ktoré označujú, že sú pravé a boli vyvinuté renomovanou spoločnosťou. Ak webová stránka nezobrazuje žiadne značky alebo logá, môže to byť znakom toho, že obrázok CAPTCHA je falošný.

Nakoniec by si používatelia mali dávať pozor na CAPTCHA, ktoré neposkytujú okamžitú spätnú väzbu alebo zobrazujú chybové hlásenia, aj keď bola zadaná správna odpoveď. Legitímne obrázky CAPTCHA sú navrhnuté tak, aby používateľom poskytovali okamžitú spätnú väzbu, ktorá uvádza, či bola ich odpoveď správna alebo nie.

Po vedomí týchto kľúčových charakteristík môžu používatelia identifikovať falošné CAPTCHA používané nečestnými webovými stránkami a podniknúť príslušné kroky na ochranu svojho súkromia a bezpečnosti online.

Trendy

Najviac videné

Načítava...