Notifier.co.in

Prehľad hrozieb

Stupeň ohrozenia: 20 % (Normálne)
Infikované počítače: 43
Prvýkrát videný: February 19, 2024
Naposledy videný: February 21, 2024

Klamlivá webová stránka s názvom Notifier.co.in využíva zavádzajúcu taktiku, aby nalákala návštevníkov, aby klikli na tlačidlo „Povoliť“, čo je falošne prezentované ako overovací proces na potvrdenie, že nie sú robotmi. Táto zdanlivo neškodná akcia však neúmyselne prihlási používateľov na odber upozornení push, čo vedie k prílevu nepríjemných vyskakovacích reklám, aj keď sa ich webový prehliadač nepoužíva alebo je zatvorený.

Okrem klamlivej správy a vzhľadu je dôležité zdôrazniť, že táto webová stránka neponúka žiadny skutočný alebo hodnotný obsah. Jednotlivci, ktorí stoja za touto schémou, môžu dokonca využiť nečestné reklamné siete na presmerovanie používateľov na potenciálne nebezpečné webové stránky. V dôsledku toho sa nič netušiaci používatelia môžu ocitnúť na podvodných webových stránkach, ktoré využívajú rôzne techniky sociálneho inžinierstva na ich oklamanie a manipuláciu. To môže používateľov vystaviť rôznym online rizikám a potenciálnym taktikám.

Notifier.co.in sa snaží nalákať návštevníkov, aby mu udelili povolenia

Skutočnosť, že používatelia často skončia na webových stránkach s upozorneniami push, neúmyselne hrá priamo do rúk podvodníkom a poskytuje im príležitosť oklamať jednotlivcov prostredníctvom starostlivo vytvorených výziev, ktoré používateľov nútia povoliť upozornenia. Jednou z takýchto klamlivých správ, s ktorými sa môžu používatelia stretnúť pri návšteve lokality, ako je Notifier.co.in, je táto:

'Stlačte Povoliť, ak nie ste robot.'

Táto správa je obzvlášť dômyselná, pretože presne napodobňuje štandardné postupy overovania botov, ktoré používajú mnohé legitímne webové stránky ako bezpečnostné opatrenie na zabránenie útokom typu Distributed Denial of Service (DDoS). Klamlivá jednoduchosť a známosť tejto požiadavky môže viesť používateľov k tomu, aby sa riadili pokynmi bez toho, aby si uvedomili, že sú oklamaní.

Podvodníci používajú ďalšie manipulačné techniky na ďalšie oklamanie používateľov. Môžu napríklad naznačovať, že povolenie upozornení je potrebné na umožnenie prehrávania videa alebo na overenie veku používateľa, čo sú bežné funkcie spojené s online bezpečnostnými protokolmi. Využitím dôvery používateľov a ich oboznámenia sa so štandardnými bezpečnostnými výzvami podvodníci oklamú jednotlivcov, aby nevedomky aktivovali nebezpečné upozornenia push.

Buďte opatrní so všetkými upozorneniami, ktoré doručujú podvodné stránky a neoverené zdroje

Prijímanie nechcených a rušivých upozornení push z nečestných webových stránok a neoverených zdrojov môže pre používateľov predstavovať rôzne riziká. Tu sú niektoré potenciálne riziká spojené s takýmito upozorneniami:

 • Doručovanie pochybného obsahu : Nečestné webové stránky môžu používať upozornenia push na doručenie nebezpečného obsahu vrátane odkazov na phishingové stránky, malvér alebo iné škodlivé webové stránky. Kliknutie na tieto upozornenia môže viesť k neúmyselnému stiahnutiu nebezpečného softvéru alebo vystaveniu sa podvodom.
 • Phishingové útoky : Neoverené oznámenia push sa môžu pokúsiť oklamať používateľov napodobňovaním legitímnych správ z dôveryhodných zdrojov. Tieto klamlivé upozornenia by mohli viesť používateľov na phishingové stránky, kde môžu neúmyselne poskytnúť citlivé informácie, ako sú podrobnosti o kreditnej karte, prihlasovacie údaje alebo iné osobné údaje.
 • Finančné podvody : Nečestné upozornenia môžu viesť používateľov na podvodné webové stránky, ktoré propagujú falošné produkty, služby alebo investičné príležitosti. To môže spôsobiť finančnú stratu jednotlivcom, ktorí sa stanú obeťami tejto taktiky.
 • Rozptyľovanie a strata produktivity : Rušivé oznámenia môžu rozptyľovať a narúšať pozornosť používateľov, čo vedie k strate produktivity. Toto je obzvlášť problematické, keď sa upozornenia naďalej zobrazujú, aj keď používateľ aktívne nepoužíva svoje zariadenie.
 • Neželaná reklama : Nečestné oznámenia často slúžia ako médium pre nechcenú a agresívnu reklamu. Používatelia sa môžu stretnúť s nevhodným alebo urážlivým obsahom a neustály tok reklám môže vytvárať negatívnu používateľskú skúsenosť.
 • Na zmiernenie týchto rizík sa používateľom odporúča, aby starostlivo spravovali svoje nastavenia upozornení a povolili upozornenia iba z dôveryhodných a overených zdrojov. Pravidelná kontrola a odinštalovanie aplikácií od nedôveryhodných vývojárov môže tiež pomôcť minimalizovať pravdepodobnosť výskytu nechcených upozornení push. Okrem toho udržiavanie aktuálneho bezpečnostného softvéru a opatrnosť pri interakcii s upozorneniami môže zvýšiť celkovú online bezpečnosť.

  URL

  Notifier.co.in môže volať nasledujúce adresy URL:

  notifier.co.in

  Trendy

  Najviac videné

  Načítava...