Threat Database Rogue Websites Captchagenius.top

Captchagenius.top

Prehľad hrozieb

Poradie: 12,724
Stupeň ohrozenia: 20 % (Normálne)
Infikované počítače: 13
Prvýkrát videný: May 25, 2023
Naposledy videný: August 6, 2023
Ovplyvnené OS: Windows

Captchagenius.top je webová stránka, ktorá bola identifikovaná ako nedôveryhodná a potenciálne škodlivá počas vyšetrovania série podozrivých stránok. Webové stránky sa zapájajú do klamlivých praktík, konkrétne propagáciou spamu s upozorneniami prehliadača a presmerovaním návštevníkov na rôzne stránky, ktoré sú pravdepodobne nespoľahlivé alebo škodlivé.

Jednotlivci pristupujú hlavne na Captchagenius.top a podobné webové stránky prostredníctvom presmerovaní vytvorených stránkami, ktoré využívajú nečestné reklamné siete, upozornenia na spam, nesprávne zadané adresy URL, rušivé reklamy alebo nainštalovaný adware.

Captchagenius.top Triky návštevníkov prostredníctvom Clickbait a Lure Messages

Špecifické správanie nečestných webových stránok, ako je Captchagenius.top, môže byť ovplyvnené IP adresou alebo geolokáciou návštevníka. Na stránke Captchagenius.top bolo pozorované, že návštevníkom ponúka falošný overovací test CAPTCHA ako spôsob, ako zamaskovať svoj skutočný zámer oklamať ich, aby sa nevedomky prihlásili na odber jej služieb oznamovania push.

Ak chcete poskytnúť ďalšie podrobnosti, webová stránka obsahuje obrázok robota spolu so správou, v ktorej sa uvádza: 'Kliknutím Povoliť potvrďte, že nie ste robot!' Dodržiavanie pokynov a kliknutie na tlačidlo „Povoliť“ však nefunguje ako metóda overenia. Namiesto toho používatelia povolia Captchagenius.top na zobrazovanie upozornení prehliadača na svojich zariadeniach.

Nečestné webové stránky využívajú tieto upozornenia na vykonávanie rušivých reklamných kampaní. Reklamy, ktoré zobrazujú, pravdepodobne propagujú rôzne phishing, technickú podporu alebo iné online taktiky, nedôveryhodné alebo rušivé šteňatá a niekedy dokonca malvér. V dôsledku toho môžu byť používatelia, ktorí sa stretnú s webovými stránkami ako Captchagenius.top, vystavení rôznym negatívnym dôsledkom vrátane systémových infekcií, vážnych problémov so súkromím, finančných strát a dokonca aj krádeže identity.

Venujte pozornosť znakom naznačujúcim potenciálne falošný CAPTCHA šek

Rozlíšenie medzi falošnou kontrolou CAPTCHA a legitímnou kontrolou môže byť náročné, ale existuje niekoľko faktorov, ktoré môžu používatelia zvážiť, aby im pomohli vyhnúť sa tejto schéme.

Po prvé, používatelia by mali venovať pozornosť celkovému dizajnu a vzhľadu CAPTCHA. Legitímne obrázky CAPTCHA majú zvyčajne profesionálny a konzistentný vzhľad s jasnými pokynmi a ľahko rozpoznateľnými prvkami. Na druhej strane falošné obrázky CAPTCHA môžu mať nízku kvalitu dizajnu, pravopisné alebo gramatické chyby alebo môžu používať nezvyčajné alebo nezhodné vizuálne prvky.

Po druhé, používatelia by mali zvážiť účel CAPTCHA. Legitímne CAPTCHA sa primárne používajú na overenie, či používateľ nie je robot, s cieľom zvýšiť bezpečnosť webových stránok. Zvyčajne zahŕňajú riešenie jednoduchých hádaniek alebo identifikáciu skreslených postáv. Na rozdiel od toho falošné obrázky CAPTCHA môžu tvrdiť, že slúžia na podobný účel, ale v skutočnosti majú skryté zámery, ako napríklad oklamať používateľov, aby povolili upozornenia prehliadača alebo vykonali iné škodlivé akcie.

Okrem toho by si používatelia mali dávať pozor na správanie alebo požiadavky súvisiace s CAPTCHA. Legitímne CAPTCHA zvyčajne nevyžadujú od používateľov, aby zverejnili osobné informácie nad rámec toho, čo je potrebné na overenie, ani nepožadujú prístup k upozorneniam prehliadača. Falošné CAPTCHA však môžu vyžadovať nepotrebné osobné údaje alebo vyzvať používateľov, aby klikli na tlačidlá, ktoré udeľujú povolenia na upozornenia alebo iné potenciálne škodlivé akcie.

V konečnom dôsledku by používatelia mali byť skeptickí a zvážiť kontext, v ktorom sa obrázok CAPTCHA objavuje. Predpokladajme, že na webovej stránke narazia na obrázok CAPTCHA, ktorý vyzerá podozrivo alebo nesúvisí s očakávaným účelom. V takom prípade sa odporúča postupovať obozretne a prípadne vyhľadať ďalšie informácie alebo pomoc na overenie jeho oprávnenosti.

URL

Captchagenius.top môže volať nasledujúce adresy URL:

captchagenius.top

Trendy

Najviac videné

Načítava...