Adbwe.co.in

Adbwe.co.in je webová stránka, ktorá nie je dôveryhodná a je navrhnutá jednotlivcami s úmyslom využívať používateľov pre svoj vlastný zisk. Táto webová stránka využíva klamlivú taktiku na oklamanie používateľov, aby povolili upozornenia push, pomocou zavádzajúcich správ, ktoré skresľujú účel a funkčnosť týchto upozornení. Akonáhle používatelia udelia povolenia, Adbwe.co.in získa možnosť zaplaviť ich rušivými kontextovými oknami bez ohľadu na to, či sa prehliadač aktívne používa alebo len beží na pozadí.

Nízku kvalitu obsahu, ktorý sa zvyčajne nachádza na Adbwe.co.in, možno pripísať jej pridruženiu k pochybným reklamným sieťam. Tieto siete využívajú funkciu push notifikácií na propagáciu rôznych typov obsahu, od taktiky prieskumu a pochybných schém rýchleho zbohatnutia až po odkazy vedúce k webovým stránkam infikovaným malvérom alebo falošným upozorneniam o viacerých infekciách na zariadení používateľa.

Používatelia by mali byť opatrní pri interakcii s nečestnými stránkami, ako je Adbwe.co.in

Mnohé nečestné webové stránky, ako napríklad Adbwe.co.in, používajú podobnú taktiku pomocou rovnakých slovných spojení a vizuálov, aby oklamali návštevníkov, aby súhlasili s prijímaním nevyžiadanej pošty. Tieto webové stránky majú často podobné rozloženia a funkcie s výzvami, ktoré sa síce mierne líšia v znení, ale v podstate slúžia na rovnaký účel.

Tieto výzvy zvyčajne obsahujú správy, ako napríklad:

 • „Ak máte 18+, kliknite na Povoliť“
 • „Kliknutím na Povoliť spustíte sťahovanie“
 • „Pokračujte klepnutím na Povoliť“
 • 'Kliknutím na 'Povoliť' vyhrajte cenu a získajte ju v našom obchode!'
 • „Kliknutím na Povoliť potvrďte, že nie ste robot“

Tieto správy sa môžu zdať známe a neškodné, pripomínajú štandardné overovacie procesy, s ktorými sa stretávajú mnohí používatelia internetu. Je však dôležité si uvedomiť, že tieto žiadosti nie sú legitímne overenia. Napriek úsiliu aktérov súvisiacich s podvodmi presvedčiť používateľov o opaku, jediným účelom týchto požiadaviek na oznámenia push je získať oprávnenie na odosielanie upozornení prostredníctvom rozhrania API prehliadača.

Kliknutie na „Povoliť“ nevedie k sľúbenému obsahu alebo akcii; namiesto toho udeľuje webovej stránke povolenie posielať nevyžiadané upozornenia priamo používateľovi. Preto je dôležité, aby boli používatelia opatrní a vyhýbali sa týmto klamlivým taktikám, pretože môžu viesť k neželanému spamu a potenciálnym bezpečnostným rizikám.

Zaistite, aby všetky pochybné stránky nedoručovali do vašich zariadení rušivé upozornenia

Ak chcete zabezpečiť, aby pochybné webové stránky nedoručovali do vašich zariadení rušivé upozornenia, postupujte takto:

 • Kontrola povolení upozornení :
 • Prejdite do nastavení prehliadača (napr. Chrome, Firefox, Safari).
 • Vyhľadajte časť týkajúcu sa upozornení alebo povolení.
 • Skontrolujte zoznam webových stránok, ktoré majú povolenie na odosielanie upozornení.
 • Zrušte povolenie pre akékoľvek podozrivé alebo nechcené webové stránky (napr. tie, ktoré propagujú reklamy, podvody alebo irelevantný obsah).
 • Blokovať upozornenia na konkrétnych stránkach :
 • Ak sa počas návštevy webovej stránky zobrazí výzva na upozornenie, zamietnite povolenie alebo po zobrazení výzvy kliknite na „Blokovať“ alebo „Odmietnuť“.
 • Väčšina prehliadačov ponúka možnosť blokovať upozornenia z konkrétnych webových stránok priamo z výzvy na upozornenie.
 • Nainštalujte blokovanie reklám alebo bezpečnostné rozšírenia :
 • Zvážte výhody používania rozšírení alebo doplnkov prehliadača, ktoré blokujú rušivé reklamy a upozornenia.
 • Blokátory reklám a bezpečnostné rozšírenia môžu pomôcť zabrániť zobrazovaniu škodlivého alebo nechceného obsahu na webových stránkach.
 • Udržujte svoj prehliadač a softvér aktualizovaný :
 • Pravidelne aktualizujte svoj prehliadač a všetok nainštalovaný softvér na najnovšie verzie.
 • Aktualizácie často obsahujú opravy zabezpečenia, ktoré môžu pomôcť chrániť pred zraniteľnosťami, ktoré využívajú škodlivé webové stránky.
 • Pri prehliadaní buďte opatrní :
 • Buďte opatrní pri návšteve neznámych alebo podozrivých webových stránok.
 • Neklikajte na kontextové okná, reklamy alebo výzvy, ktoré sa zdajú zavádzajúce alebo príliš dobré na to, aby boli pravdivé.
 • Použite bezpečnostný softvér :
 • Nainštalujte uznávaný antimalvérový softvér, ktorý obsahuje funkcie ochrany webu.
 • Antimalvérové programy môžu pomôcť identifikovať a blokovať škodlivé webové stránky a zabrániť nechceným upozorneniam.

Implementáciou týchto krokov a opatrným prístupom pri prehliadaní internetu môžete účinne zabrániť pochybným webovým stránkam v doručovaní rušivých upozornení na vaše zariadenia a chrániť sa pred potenciálnymi bezpečnostnými rizikami spojenými s takýmito upozorneniami.

URL

Adbwe.co.in môže volať nasledujúce adresy URL:

adbwe.co.in

Trendy

Najviac videné

Načítava...