Threat Database Ransomware Policie Ceske Republiky Ransomware

Policie Ceske Republiky Ransomware

By Domesticus in Ransomware

Threat Scorecard

Ranking: 16,552
Threat Level: 20 % (Normal)
Infected Computers: 958
First Seen: February 25, 2013
Last Seen: July 17, 2023
OS(es) Affected: Windows

Police Ransomware attacks have greatly increased around the world in the last years. They have become one of the most widespread online scam due to the fact that organized crime gangs can generate huge profits from these kinds of malware threats. The Policie ?eské Republiky Ransomware infection is one of the many variants in a malware family that has targeted computers in Europe since at least 2009. The Policie ?eské Republiky Ransomware Trojan blocks access to the infected computer and then threatens the victim with a fake message from the police.

The Policie ?eské Republiky Ransomware Trojan Impersonates the Czech Republic Police

These kinds of ransomware attacks tend to be targeted to specific geographical locations. They will often detect the victim's IP address and then display a message that is specific to that region of the world. The Policie ?eské Republiky Ransomware Trojan will only infect computers with a Czech IP address. If the malware attacker determines that the targeted computer is in another part of the world, it will display a different variant of this threat, written in the victim's country's language and impersonating that country's police force. The Policie ?eské Republiky Ransomware uses a malicious message that is written entirely in Czech and claims to be sent by the Czech Republic police force. However, it is actually part of a well known scam and has no real connection to the Czech police, or any other police agency for that matter.

Police ransomware attacks like the Policie ?eské Republiky Ransomware are often known as 'scareware' because they rely on scaring inexperienced computer users into paying a fine. This is done through a threatening message that claims that the victim is liable for thousands of Euros and possible jail time for having viewed copyrighted material or been exposed to illegal pornographic material. These claims can be used to scare inexperienced computer users who may believe that the police patrols the Internet and that blocking computer users' computers in this way is a normal police enforcement operation. There are numerous variants of these scams, all relying on a Winlocker component that blocks access to Windows. Other reasons given for blocking the victim's computer include a fake message from Windows claiming a pirated version of Windows and a fake message from anti-virus software claiming that the victim's computer is infected with malware. In all cases, the goal of the scam is to extract a fee from the computer user.

URLs

Policie Ceske Republiky Ransomware may call the following URLs:

accusationloop.com

Messages

The following messages associated with Policie Ceske Republiky Ransomware were found:

Policie ?eské Republiky
Útvar speciálních ?inností SKPV
Útvar pro boj proti pro?íta?ove kriminalite
Pozor! Váš po?íta? je zablokován kv?li alespo? jednomu z d?vod? uvedených níže.
Byli jste porušení “práv s ním souvisejících zákon (Video, Hudba, Software) a nedovolené použití nebo distribuce obsah chrán?ný autorskými právy, a tím porušila ?lánek 128 trestního zákoníku ?eské Republiky.
?lánek 128 trestního zákoníku stanoví pokuty 200-500 minimální mzdy nebo zbavení svobody pro 2 až 8 let.
Byli jste prohlížení nebo distribuci zakázáno pornografickým obsahem (D?tská pornografie / Zoofilie a atd.). A tím porušuje ?lánek 202 trestního zákoníku ?eské Republiky.
?lánek 202 trestního zákoníku stanoví odn?tí svobody na 4 až 12 let. Protiprávní p?ístup k po?íta?ovým údaj?m byl zahájen z po?íta?e, nebo jste byli …
?lánek 208 trestního zákoníku stanoví pokuty až do CZK 200, 000 a / nebo zbavení svobody pro 4 až 9 roky.
Protiprávní p?ístup byl zahájen z vašeho po?íta?e bez vašeho v?domí nebo souhlasu, m?že váš po?íta? infikován malwarem, tak jste porušil zákon o zanedbané Použití osobního po?íta?e.
?lánek 210 trestního zákoníku stanoví pokuty CZK 40.000 na CZK 160.000.
Spam distribuce nebo jiné protiprávní reklama byla uskute?n?na z vašeho po?íta?e jako usilující o zisk ?innosti nebo bez vašeho v?domí, m?že váš po?íta? infikován malwarem.
?lánek 212 trestního zákoníku stanoví pokuty až CZK 5.000.000 a zbavení svobody až do 6 let. V p?ípad?, že je tato ?innost byla uskute?n?na bez vašeho v?domí, jste spadají do výše uvedeného ?lánku 210 trestního zákoníku ?eské Republiky.
Vaše osobnost a adresa jsou v sou?asné dob? ur?eny, kriminální p?ípad se bude zahájeno proti vám v rámci jednoho nebo více ?lánk? uvedených výše, b?hem p?íštích 72 hodin.
Podle novely trestního zákona ?eské Republiky 04.02.2013, toto právo porušení (pokud je neopakují – poprvé) lze považovat za podmín?né v p?ípad?, že zaplatit pokutu státu.
Pokuty mohou být vyplaceny až teprve b?hem 72 hodin po protiprávním jednání. Jakmile 72 hodin uplynutí, možnost zaplatit pokutu vyprší, a trestní ?ízení je zahájeno proti tob? automaticky b?hem p?íštích 72 hodin!
Výše pokuty je CZK 2000 nebo €100. M?žete zaplatit pokutu Paysafecard nebo Ukash.
Když platíte pokutu, bude váš po?íta? si odemknout v hodinách Ito 72 po Peníze jsou vloženy do státního ú?tu.
Vzhledem k tomu, je váš po?íta? odemknout, budete mít 7 dn? k náprav? všech porušení.
V p?ípad?, že jsou všechny p?estupky nejsou opraveny do 7 pracovních dn?, bude váš PC se op?t zablokován, a trestní ?ízení bude zahájeno proti vám automaticky na základ? jednoho nebo více ?lánk? uvedených výše.

1 Comment

There is certainly a great deal to know about this topic. I love all the points you've made.

Trending

Most Viewed

Loading...