L3MON RAT

L3MON RAT

L3MON RAT הוא איום תוכנה זדונית אנדרואיד שיש לו את היכולת לגשת למכשירים נגועים דרך ממשק מרוחק שבו האקרים מרוחקים עלולים לחדור למכשיר זה. בתור טרויאני גישה מרחוק (RAT), L3MON RAT עשוי לאפשר לתוקפים מרוחקים לקבל גישה לנתונים אישיים מסוימים המאוחסנים בסמארטפון או במכשיר אחר המריץ את מערכת ההפעלה אנדרואיד.

החלק הערמומי של L3MON RAT הוא שהוא עלול להתחזות לאפליקציות אנדרואיד לגיטימיות, כמו אפליקציית Sathi Chat או אפליקציית הודעות Crazy Talk, שניהם ידועים ככלי תקשורת.

משתמשי מכשירי אנדרואיד וגרסאות מסוימות של מערכת ההפעלה אנדרואיד צריכים להיזהר מאיום L3MON RAT ולנקוט פעולה כדי לבדוק אם יש תוכנות זדוניות ולהסיר אותה בבת אחת כדי להפחית את הסיכון להיות מותקף על ידי האקר מרוחק.

טוען...