Mybetterck

Mybetterck یک هکر مرورگر است که ممکن است باعث تغییر مسیر به وب سایت Mybetterck.com بدون هیچ گونه تعاملی از جانب کاربر رایانه شود. چنین اقدامی در برخی موارد ترسناک است زیرا صفحه اصلی پیش‌فرض یا صفحه برگه جدید برای بارگیری Mybetterck.com با باز کردن یک پنجره مرورگر وب جدید اصلاح می‌شود.

اقدامات Mybetterck ریشه در برنامه‌های افزودنی مرورگر مرتبط با آن دارد، که ممکن است هنگام نصب نرم‌افزار رایگان تصادفی یا برنامه‌های نرم‌افزاری همراه از اینترنت به‌طور خودکار بارگیری شوند. این مؤلفه‌ها معمولاً مقصر ربایندگان مرورگر هستند و باید پیدا و حذف شوند تا اقدامات ناخواسته Mybetterck متوقف شود.

شناسایی و حذف برنامه‌های افزودنی مرورگر Mybetterck ممکن است به‌صورت دستی توسط کاربران باهوش رایانه انجام شود، اما آنها باید هر مؤلفه مرتبط دیگری را نیز پیدا کرده و حذف کنند تا به طور کامل اقدامات مخرب Mybetterck را متوقف کنند. در اکثر مواقع، به کاربران رایانه ای که با Mybetterck مواجه هستند توصیه می کنیم از یک برنامه ضد بدافزار برای یافتن و حذف مؤلفه های Mybetterck استفاده کنند، که سپس به کاربر رایانه اجازه می دهد تنظیمات اینترنت مورد نظر خود را به صورت ایمن و خودکار بازنشانی کند.

بارگذاری...