Slime Ransomware

Κατά την ανάλυση των αναδυόμενων επιβλαβών απειλών, οι ερευνητές ανακάλυψαν μια νέα απειλή γνωστή ως Slime Ransomware. Αυτό το συγκεκριμένο κακόβουλο λογισμικό έχει σχεδιαστεί στρατηγικά για να κρυπτογραφεί αρχεία στις συσκευές που διεισδύει με επιτυχία, αναγκάζοντας στη συνέχεια τα θύματα να πληρώσουν λύτρα για αποκρυπτογράφηση. Τα κρυπτογραφημένα αρχεία υφίστανται έναν διακριτικό μετασχηματισμό, με την προσθήκη του '.slime' στα αρχικά τους ονόματα αρχείων. Για παράδειγμα, ένα αρχείο με την αρχική επισήμανση "1.doc" θα αλλάξει σε "1.doc.slime" και το "2.png" θα γίνει "2.png.slime" και ούτω καθεξής. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρυπτογράφησης, τα θύματα συναντούν ένα σημείωμα λύτρων με τη μορφή αρχείου κειμένου με το όνομα "read_it.txt".

Μετά από περαιτέρω ανάλυση, οι ερευνητές εντόπισαν το Slime Ransomware ως μια παραλλαγή που σχετίζεται με την οικογένεια Chaos Ransomware . Αυτό υπογραμμίζει την εξελισσόμενη φύση των απειλών στον κυβερνοχώρο και τη σημασία της παραμονής σε επαγρύπνηση έναντι των αναδυόμενων στελεχών κακόβουλου λογισμικού.

Το Slime Ransomware καθιστά τα αρχεία των θυμάτων άχρηστα

Το σημείωμα λύτρων του Slime Ransomware ενημερώνει το θύμα ότι τα δεδομένα του έχουν κρυπτογραφηθεί και ότι ο μόνος τρόπος για να ανακτηθούν τα κλειδωμένα αρχεία είναι η πληρωμή λύτρων για το εργαλείο αποκρυπτογράφησης. Το σημείωμα παρέχει τα στοιχεία επικοινωνίας των εγκληματιών του κυβερνοχώρου μαζί με οδηγίες για την πραγματοποίηση της πληρωμής, η οποία ορίζεται σε RM10 και πρόκειται να πληρωθεί μέσω της πλατφόρμας Touch 'n Go. Συγκεκριμένα, το RM είναι η συντομογραφία για τα ringgits της Μαλαισίας και το Touch 'n Go είναι μια πλατφόρμα πληρωμών που χρησιμοποιείται συνήθως στη Μαλαισία.

Ωστόσο, το φαινομενικά χαμηλό ποσό λύτρων εγείρει υποψίες, ειδικά όταν λαμβάνεται υπόψη η συναλλαγματική ισοτιμία του νομίσματος. Φαίνεται ασυνήθιστα μικρό, υπονοώντας ότι το Slime Ransomware μπορεί να έχει κυκλοφορήσει για δοκιμαστικούς σκοπούς και όχι για καθαρά κέρδος. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσετε ότι το ποσό των λύτρων μπορεί να διαφέρει σε πιθανές μελλοντικές εκδόσεις αυτού του ransomware.

Η αποκρυπτογράφηση αρχείων που είναι κρυπτογραφημένα από ransomware συνήθως απαιτεί τη συμμετοχή των εισβολέων, εκτός εάν το συγκεκριμένο ransomware έχει σημαντικά ελαττώματα στον προγραμματισμό του. Παρά την καταβολή των λύτρων, τα θύματα συχνά δεν λαμβάνουν τα υποσχεμένα κλειδιά αποκρυπτογράφησης ή το λογισμικό. Ως εκ τούτου, συνιστάται ανεπιφύλακτα να μην πληρώνετε, καθώς η ανάκτηση δεδομένων δεν είναι εγγυημένη και τέτοιες πληρωμές υποστηρίζουν περαιτέρω εγκληματικές δραστηριότητες.

Για να αποτρέψετε το ransomware Slime να προκαλέσει περαιτέρω ζημιά, είναι επιτακτική ανάγκη να το εξαλείψετε από το λειτουργικό σύστημα. Δυστυχώς, η κατάργηση του ransomware δεν θα επαναφέρει αρχεία που έχουν ήδη παραβιαστεί. Η παραμονή σε επαγρύπνηση και η εφαρμογή ισχυρών μέτρων κυβερνοασφάλειας είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία από τέτοιες απειλές στο μέλλον.

Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές σας διαθέτουν ισχυρή ασφάλεια για την προστασία τους από επιθέσεις ransomware

Το ransomware αποτελεί σημαντική απειλή για την ασφάλεια και την ακεραιότητα των ψηφιακών συσκευών, με αποτέλεσμα την απώλεια κρίσιμων δεδομένων και οικονομικές επιπτώσεις. Η εφαρμογή αυστηρών μέτρων είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία από αυτές τις κακόβουλες επιθέσεις. Ακολουθούν πέντε βασικά βήματα που πρέπει να κάνουν οι χρήστες για να ενισχύσουν τις συσκευές τους και να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο να πέσουν θύματα ransomware:

  • Τακτικά αντίγραφα ασφαλείας : Εκτελέστε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας βασικών δεδομένων σε εξωτερικές συσκευές ή ασφαλή αποθήκευση στο cloud. Αυτό διασφαλίζει ότι ακόμη και αν τα αρχεία είναι κρυπτογραφημένα από ransomware, οι χρήστες μπορούν να επαναφέρουν τα δεδομένα τους από ένα καθαρό αντίγραφο ασφαλείας.
  • Ενημερωμένο λογισμικό ασφαλείας : Εγκαταστήστε και ενημερώνετε τακτικά αξιόπιστο λογισμικό προστασίας από κακόβουλο λογισμικό. Αυτά τα προγράμματα παρέχουν προστασία σε πραγματικό χρόνο εντοπίζοντας και αποκλείοντας πιθανές απειλές, συμπεριλαμβανομένου του ransomware, προτού μπορέσουν να διεισδύσουν στο σύστημα.
  • Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση εργαζομένων : Εκπαιδεύστε τους χρήστες σχετικά με τους κινδύνους των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ψαρέματος και τη σημασία της προσοχής όταν κάνετε κλικ σε συνδέσμους ή κατεβάζετε συνημμένα. Το ηλεκτρονικό ψάρεμα παραμένει μια κοινή μέθοδος για την παράδοση ransomware και οι ενημερωμένοι χρήστες είναι λιγότερο πιθανό να πέσουν θύματα.
  • Ενημερώσεις λογισμικού : Διατηρήστε τα λειτουργικά συστήματα και το λογισμικό ενημερωμένα με τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας. Οι Cybercooks συχνά εκμεταλλεύονται ευπάθειες σε απαρχαιωμένο λογισμικό για να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και οι έγκαιρες ενημερώσεις βοηθούν να καλύψουν αυτά τα κενά ασφαλείας.
  • Μέτρα ασφάλειας δικτύου : Χρησιμοποιήστε ισχυρά τείχη προστασίας και μεθόδους ανίχνευσης εισβολής για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της κυκλοφορίας του δικτύου. Ο περιορισμός της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και η χρήση ασφαλών πρακτικών Wi-Fi μπορεί να αποτρέψει την εξάπλωση του ransomware στα δίκτυα.

Με την υιοθέτηση αυτών των μέτρων, οι χρήστες μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ανθεκτικότητα της συσκευής τους έναντι επιθέσεων ransomware και να συμβάλουν σε ένα πιο ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον.

Το σημείωμα λύτρων που έπεσε από το Slime Ransomware είναι:

'----> Slime is multi language ransomware. Translate your note to any language <----
All of your files have been encrypted
Your computer was infected with a ransomware virus. Your files have been encrypted and you won't
be able to decrypt them without our help.What can I do to get my files back?You can buy our special
decryption software, this software will allow you to recover all of your data and remove the
ransomware from your computer.The price for the software is RM10. Payment can be made in TNG only.
How do I pay, where do I get TNG?
Purchasing TNG varies from country to country, you are best advised to do a quick google search
yourself to find out how to pay in touchngo.
Many of our customers have reported these sites to be fast and reliable:
TNG - hxxps://www.touchngo.com.my/

Payment informationAmount: RM 10
Email Address: zenhao007@gmail.com

We will send you a qr code and you pay and we will send you a Decrypter software.'

Τάσεις

Περισσότερες εμφανίσεις

Φόρτωση...