Threat Database Ransomware Jron Ransomware

Jron Ransomware

Οι ειδικοί στον τομέα της κυβερνοασφάλειας ανακάλυψαν ένα στέλεχος ransomware γνωστό ως Jron. Περαιτέρω έρευνα αποκάλυψε ότι ο Jron έχει τη δυνατότητα να κρυπτογραφεί δεδομένα και να αλλάζει τα ονόματα των αρχείων. Το Jron χρησιμοποιεί μια τακτική προσάρτησης ενός μοναδικού αναγνωριστικού θύματος, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «jerd@420blaze.it» και της επέκτασης «.jron» στα ονόματα αρχείων, με αποτέλεσμα αρχεία όπως «1.png.id-9ECFA84E.[jerd@420blaze». .it].jron' και '2.doc.id-9ECFA84E.[jerd@420blaze.it].jron.' Εκτός από την κρυπτογράφηση και την τροποποίηση αρχείων, ο Jron παρουσιάζει επίσης ένα αναδυόμενο παράθυρο και δημιουργεί ένα αρχείο κειμένου, «info.txt», που περιέχει απαιτήσεις λύτρων. Η απειλή έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι μια παραλλαγή που ανήκει στην οικογένεια Dharma Ransomware .

Το Jron Ransomware απαιτεί λύτρα σε Bitcoin

Το σημείωμα λύτρων είναι ένα μήνυμα που στέλνεται από εισβολείς στον κυβερνοχώρο για να ενημερώσει τα θύματά τους ότι τα αρχεία των υπολογιστών τους έχουν κρυπτογραφηθεί και ο εισβολέας απαιτεί λύτρα για να τα επαναφέρει. Η σημείωση περιέχει συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τον εισβολέα μέσω email και το θύμα πρέπει να συμπεριλάβει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που παρέχεται στο μήνυμα για να ξεκινήσει η διαδικασία αποκατάστασης.

Οι φορείς απειλών προσφέρουν μια δωρεάν υπηρεσία αποκρυπτογράφησης για έως και τρία αρχεία, αλλά υπάρχουν περιορισμοί στο μέγεθος του αρχείου και τον τύπο δεδομένων. Εάν το θύμα θέλει να αποκρυπτογραφήσει περισσότερα αρχεία, θα πρέπει να πληρώσει λύτρα. Το σημείωμα του Jron Ransomware περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αγοράς Bitcoins, ενός κρυπτονομίσματος που χρησιμοποιείται συχνά σε επιθέσεις ransomware, για την πληρωμή των λύτρων.

Οι εισβολείς προειδοποιούν τα θύματα να μην προσπαθήσουν να μετονομάσουν ή να αποκρυπτογραφήσουν τα αρχεία χρησιμοποιώντας λογισμικό τρίτων, επειδή αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόνιμη απώλεια δεδομένων ή σε αυξημένα τέλη.

Τα προληπτικά μέτρα είναι η καλύτερη πορεία δράσης κατά την αντιμετώπιση απειλών όπως το Jron Ransomware

Οι επιθέσεις ransomware μπορεί να είναι καταστροφικές τόσο για άτομα όσο και για οργανισμούς. Τα καλύτερα προληπτικά μέτρα για να σταματήσει ή να μετριάσει τη ζημιά που προκαλείται από επιθέσεις ransomware περιλαμβάνει μια πολυεπίπεδη προσέγγιση για την ασφάλεια. Η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει συνδυασμό τεχνικών και μη τεχνικών μέτρων.

Πρώτα και κύρια, πρέπει να δημιουργούνται τακτικά αντίγραφα ασφαλείας σημαντικών δεδομένων και να αποθηκεύονται σε ασφαλή τοποθεσία. Αυτό διασφαλίζει ότι ακόμη και αν το ransomware κρυπτογραφήσει τα αρχικά δεδομένα, μπορεί να επαναφερθεί από το αντίγραφο ασφαλείας. Τα αντίγραφα ασφαλείας θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά για να διασφαλίζεται η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητά τους.

Δεύτερον, η εκπαίδευση και η κατάρτιση των χρηστών είναι απαραίτητες. Οι εργαζόμενοι πρέπει να εκπαιδευτούν ώστε να εντοπίζουν και να αποφεύγουν μηνύματα ηλεκτρονικού ψαρέματος, ύποπτους συνδέσμους και λήψεις. Πρέπει επίσης να διδάσκονται να αποφεύγουν να κάνουν κλικ σε ύποπτους συνδέσμους ή να κάνουν λήψη συνημμένων από άγνωστες πηγές. Θα πρέπει να παρέχεται τακτική εκπαίδευση ευαισθητοποίησης σχετικά με την ασφάλεια σε όλους τους υπαλλήλους για να διασφαλίζεται ότι είναι ενημερωμένοι με τις πιο πρόσφατες βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας.

Τρίτον, η ασφάλεια του δικτύου πρέπει να είναι ισχυρή, με τείχη προστασίας, λογισμικό κατά του κακόβουλου λογισμικού και συστήματα ανίχνευσης και πρόληψης εισβολών (IDPS) για την πρόληψη και τον εντοπισμό επιθέσεων. Πρέπει να εφαρμόζονται τακτικές ενημερώσεις λογισμικού και ενημερώσεις κώδικα σε όλα τα λογισμικά και τα λειτουργικά συστήματα και θα πρέπει να εφαρμόζονται έλεγχοι πρόσβασης για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε ευαίσθητα δεδομένα.

Συνολικά, μια πολυεπίπεδη προσέγγιση για την ασφάλεια που περιλαμβάνει αντίγραφα ασφαλείας, εκπαίδευση και εκπαίδευση χρηστών, ασφάλεια δικτύου και σχέδια αντιμετώπισης περιστατικών είναι ο καλύτερος τρόπος για την πρόληψη ή τον μετριασμό της ζημίας που προκαλείται από επιθέσεις ransomware.

Το πλήρες κείμενο των απαιτήσεων του Jron Ransomware που εμφανίζεται σε ένα αναδυόμενο παράθυρο είναι:

'All your files have been encrypted!

Don't worry, you can return all your files!

If you want to restore them, write to the mail: ronrivest@airmail.cc (roneast@tuta.io) YOUR ID -

If you have not answered by mail within 12 hours, write to us by another mail:ronivest@tutanota.com

------------------------------------

qTOX chat download link:

hxxps://tox.chat/download.html

qTOX chat ID: 67BFA5C82CA08CDD82A2DC14C2A521EA 4FF73E387CF79121B60450808F81395E51807A493878

Free decryption as guarantee:

Before paying you can send us up to 3 files for free decryption. The total size of files must be less than 3Mb (non archived), and files should not contain valuable information. (databases,backups, large excel sheets, etc.)

How to obtain Bitcoins:

The easiest way to buy bitcoins is LocalBitcoins site. You have to register, click 'Buy bitcoins', and select the seller by payment method and price.

hxxps://localbitcoins.com/buy_bitcoins

Also you can find other places to buy Bitcoins and beginners guide here:

hxxp://www.coindesk.com/information/how-can-i-buy-bitcoins/

Attention!

Do not rename encrypted files.

Do not try to decrypt your data using third party software, it may cause permanent data loss.

Decryption of your files with the help of third parties may cause increased price (they add their fee to our) or you can become a victim of a scam.

The text file created by the threat delivers the following message:

You want to return?

write email jerd@420blaze.it or roneast@tuta.io or ronrivest@airmail.cc or ronivest@tutanota.com/

Τάσεις

Περισσότερες εμφανίσεις

Φόρτωση...