Databáze hrozeb Adware Totalnicenewz.com

Totalnicenewz.com

Scorecard of Threat

Pořadí: 7,541
Úroveň ohrožení: 20 % (Normální)
Infikované počítače: 25
Poprvé viděn: January 31, 2024
Naposledy viděn: February 4, 2024
Ovlivněné OS: Windows

Při zkoumání podezřelých webových stránek narazili výzkumníci na Totalnicenewz.com, podvodnou webovou stránku speciálně vytvořenou k šíření spamu s upozorněními v prohlížeči a navádění uživatelů na potenciálně nespolehlivé nebo nebezpečné webové stránky. Většina návštěvníků se ocitne na stránkách jako Totalnicenewz.com prostřednictvím přesměrování spuštěných weby, které využívají podvodné reklamní sítě.

Totalnicenewz.com spoléhá na taktiku clickbait, aby přilákal návštěvníky

Je důležité si uvědomit, že chování podvodných webových stránek se může lišit v závislosti na IP adrese návštěvníka, známé také jako geolokace. Tyto informace hrají klíčovou roli při určování obsahu, se kterým se uživatelé setkávají při procházení těmito stránkami.

Během výzkumného období Totalnicenewz.com vykazoval věčný ukazatel průběhu načítání. Pod tímto vizuálním prvkem byli uživatelé vyzváni s pokyny: 'Klepnutím na tlačítko Povolit se přihlaste k odběru oznámení push a pokračujte ve sledování.' Tato zpráva znamená, že pro obnovení prohlížení online obsahu musí uživatelé povolit Totalnicenewz.com odesílat upozornění prohlížeče.

Tato oznámení a reklamy slouží především k propagaci online taktiky, nedůvěryhodného nebo škodlivého softwaru a dokonce i malwaru. V důsledku toho mohou být uživatelé prostřednictvím webových stránek jako Totalnicenewz.com vystaveni potenciálním hrozbám infekcí, vážným problémům se soukromím, finančním ztrátám a riziku krádeže identity.

Vždy buďte opatrní při jednání s nepoctivými webovými stránkami, jako je Totalnicenewz.com

Uživatelům se doporučuje, aby byli opatrní při práci se zprávami zobrazenými podvodnými weby, které se je snaží nalákat k povolení push notifikací z následujících důvodů:

 • Potenciální ohrožení soukromí : Nepoctivé webové stránky často používají klamavé taktiky, aby vyzvaly uživatele, aby povolili oznámení push. Uživatelé se tak nevědomky vystavují potenciálním bezpečnostním hrozbám, včetně nebezpečného softwaru, schémat a dalších škodlivých aktivit.
 • Finanční rizika : Nepoctivé webové stránky často propagují online taktiky, které mohou uživatele vést k provádění finančních transakcí pod záminkou. Povolení push notifikací zvyšuje pravděpodobnost, že narazíte na podvodné taktiky, které by mohly vést k finančním ztrátám.
 • Krádež identity : Push oznámení z podvodných webových stránek lze použít ke shromažďování citlivých informací, čímž se zvyšuje riziko krádeže identity. Uživatelé by měli být opatrní při poskytování osobních údajů nebo při činnostech, které by mohly ohrozit jejich identitu.
 • Distribuce malwaru : Nepoctivé webové stránky často slouží jako kanály pro distribuci nebezpečného softwaru, který může potenciálně poškodit systém uživatele.
 • Nespolehlivý obsah : Nepoctivé webové stránky mohou uživatele přesměrovávat na jiné nedůvěryhodné nebo nebezpečné stránky, což vede k nedostatečné kontrole nad obsahem, se kterým se setkávají. Tato nedostatečná spolehlivost představuje riziko pro uživatelskou online zkušenost a bezpečnost.
 • Stručně řečeno, uživatelé by si měli dávat pozor na zprávy z nepoctivých webů, které je vyzývají k povolení push notifikací, protože tyto zprávy často skrývají potenciální hrozby pro bezpečnost, soukromí, finance a celkovou online pohodu. Je dobré dbát opatrnosti, ověřovat legitimitu webových stránek a vyhýbat se aktivaci oznámení, pokud si nejste jisti důvěryhodností webových stránek.

  URL

  Totalnicenewz.com může volat následující adresy URL:

  totalnicenewz.com

  Trendy

  Nejvíce shlédnuto

  Načítání...