Threat Database Ransomware Piton Ransomware

Piton Ransomware

Kyberzločinci vydali novou variantu ransomwaru. Název tohoto nového malwaru je Piton a řídí se operačním plánem ransomwaru typickým pro dříve zjištěnou hrozbu Babuk Locker Ransomware , jejíž variantou je Piton Ransomware. Nejprve je nasazena na podvodně zaměřený počítač, kde hrozba zahájí proces šifrování, který uzamkne většinu souborů oběti. Dokumenty, soubory PDF, soubory, databáze, obrázky, fotografie atd. budou znepřístupněny a nepoužitelné.

Každý dotčený soubor bude mít ke svému původnímu názvu připojen '.piton' jako novou příponu. Když hrozba dokončí zamykání cílových souborů, doručí na plochu systému oznámení o výkupném. Zpráva požadující výkupné bude umístěna do nově vytvořeného textového souboru s názvem „Pomozte obnovit soubory.txt".

Podrobnosti Ransom Note

Soubor vhozený do napadeného systému obsahuje stejnou zprávu přeloženou do čtyř různých jazyků – angličtiny, španělštiny, ruštiny a portugalštiny.V instrukcích zanechaných hackery však chybí většina životně důležitých detailů, které by oběti útoku chtěly vědět. Zpráva jednoduše uvádí, že zamčené soubory lze obnovit zaplacením kyberzločinců za jejich dešifrovací nástroj a klíč. Jako způsob komunikace s útočníky je zmíněna pouze jedna e-mailová adresa – support.3330@gmail.com.

Celá poznámka je:

'-----------------------------------

POZORNOST!

Nebojte se, všechny soubory můžete vrátit!

Všechny vaše soubory, jako jsou fotografie, databáze, dokumenty a další důležité položky, jsou šifrovány nejsilnějším šifrováním a jedinečným klíčem.

Jedinou metodou obnovy souborů je zakoupení dešifrovacího nástroje a jedinečného klíče. Piton 1.0

Tento software dešifruje všechny vaše zašifrované soubory.

Chcete-li získat decryptor, pošlete e-mail na adresu

podpora.3330@gmail.com

-----------------------------------

POZOR!

¡No se preocupe, puede devolver todos sus archivos!

Todos sus archivos, como fotos, bases de datos, documentos y otros importantes, están cifrados con el cifrado más fuerte y la clave única.

El único método para recuperar archivos es comprar una herramienta de descifrado y una clave única para usted. Piton 1.0

Tento software je popsán jako archivní soubor.

Para obtener el descifrador, envíe un correo electrónico a

podpora.3330@gmail.com

-----------------------------------

ВНИМАНИЕ!

Не волнуйтесь, вы можете вернуть все свои файлы!

Все ваши файлы, такие как фотографии, базы данных, документы и другие важные файлы, зашифрованы с помощью самого надежного шифрования и уникального ключа .

Единственный способ восстановить файлы - это приобрести для вас инструмент древанинт Питон 1.0

Эto программное обеспечение расшифрует все ваши зашифрованные файлы.

Чтобы получить дешифратор, отправьте эlektronnnoe письмо по адресу

podpora.3330@gmail.com

-----------------------------------

ATENÇÃO!

Não se preocupe, você pode devolver todos os seus arquivos!

Todos os seus arquivos como photos, bancos de dados, documentos and other importantes são criptografados com and criptography mais forte e chave exclusiva.

O único método de recuperação de arquivos é comprar uma ferramenta descriptografia e uma chave exclusiva para você. Piton 1.0

Tento software je popisován všech našich archivních skriptů.

Odstavce od popisovače, viz e-mail odst

podpora.3330@gmail.com

------------------------------------'

Trendy

Načítání...