Threat Database Ransomware Ssaw Ransomware

Ssaw Ransomware

Ssaw Ransomware utför en skadlig cyberattack som har riktats mot datorer runt om i världen de senaste månaderna. Det har använts för att kryptera data på datorer, vilket gör dem otillgängliga tills en lösen har betalats.

Ssaw Ransomware fungerar genom att använda starka krypteringsalgoritmer för att låsa användare från sina filer och mappar. För att markera de krypterade filerna lägger Ssaw Ransomware till filtillägget '.ssaw' till de riktade filnamnen. När krypteringen är klar, kommer ett lösenmeddelande att visas på användarnas skärm som informerar dem om att deras filer har krypterats och att en lösensumma måste betalas för att få tillbaka dem. Detta meddelande består av en text som visas på offrens skrivbordsunderlägg och en fil med namnet 'kак расшифровать файлы.txt.' Angriparna bakom denna ransomware kräver betalning i Bitcoin, en form av digital valuta, vilket gör det svårt för myndigheter att spåra transaktionerna.

Är det en bra idé att interagera med angriparna?

Hoten som presenteras i lösennotan är mycket allvarliga och man vet aldrig om de är verkliga eller bara en bluff. Hur som helst, enligt säkerhetsexperter, borde betalning av en lösensumma och kontakt med cyberbrottslingar vara den sista resursen vid en attack. I vissa fall har offer rapporterat att de kan dekryptera sina filer utan att betala lösensumman på grund av misstag som angriparna gjorde under kryptering. Detta är dock inte alltid möjligt och det rekommenderas starkt att användare inte försöker detta eftersom det kan leda till ytterligare skada eller dataförlust. Dessutom bör det noteras att lösensumman inte garanterar att du kommer att få tillbaka dina uppgifter, eftersom det har förekommit rapporter om offer som har betalat men fortfarande inte fått tillbaka sina filer.

Hur kan en dator bli infekterad med SSaw Ransomware

Nedan hittar du några av de vanligaste sätten att en dator kan bli infekterad med SSaw Ransomware:

  1. E-postbilagor : Cyberbrottslingar använder ofta nätfiske-e-postmeddelanden för att distribuera skadlig programvara som SSaw Ransomware. Dessa e-postmeddelanden innehåller vanligtvis ett tillägg, till exempel en PDF-fil eller ett Microsoft Word-dokument, som verkar legitimt men innehåller en skadlig nyttolast. När användaren laddar ner och öppnar bilagan exekveras skadlig programvara på deras dator.
  2. Osäkra länkar : En annan vanlig metod för att distribuera SSaw Ransomware är genom skadliga länkar. Cyberkriminella kan skicka ett e-postmeddelande eller meddelande på sociala medier med en länk som leder till en webbplats som är värd för skadlig programvara. När offren klickar på länken laddas skadlig programvara ner till deras datorer.
  3. Utnyttja sårbarheter : Cyberbrottslingar kan utnyttja kända sårbarheter i programvara eller operativsystem för att få tillgång till ett datorsystem och installera SSaw Ransomware. Det är därför det är viktigt att hålla ditt operativsystem och all programvara uppdaterade med de senaste säkerhetsuppdateringarna.
  4. Drive-by-nedladdningar : En drive-by-nedladdning sker när en användare besöker en webbplats som har äventyrats av cyberbrottslingar. Skadlig programvara laddas automatiskt ner till användarens dator utan deras vetskap eller samtycke.
  5. Infekterad programvara : I vissa fall kan cyberbrottslingar distribuera infekterad programvara via fildelningswebbplatser eller andra olagliga källor. När användaren laddar ner och installerar programvaran installeras skadlig programvara bredvid den.

Förebyggande är det bästa försvaret mot ransomware, och användare bör vidta åtgärder för att skydda sina system från attacker. Detta inkluderar uppdatering av säkerhetsprogramvara, bara nedladdning av filer från pålitliga källor och säkerhetskopiering av data regelbundet. Dessutom bör användare vara försiktiga med misstänkta e-postmeddelanden eller länkar eftersom dessa potentiellt kan innehålla skadlig kod som kan installera ransomware på din dator.

Lösenmeddelandet skrivet på ryska som levereras till offren:

'Давай поиграем в игру......
Ваши все файлы были зашифрованы приватным ключом на сервере TOR.
Единственный способ вернуть все файлы это выпросить секретный файл с ключом.
При попытке избавиться от вируса = все ваши данные будут удалены и проданы на чёрный маркет. Материнская плата сгорит.

Данные которые заблокированы: Фотографии, видео, документы, пароли и логины.
БИОС ЗАБЛОКИРОВАН
ДАННЫЕ ЗАШИФРОВАНЫ
Удачи.
Оставшиеся время: 7 часов.'

Översatt till engelska:

'Let's play a game....

All your files have been encrypted with a private key on the TOR server.

The only way to get all files back is to ask for a secret file with a key.

If you try to get rid of the virus = all your data will be deleted and sold to the black market. The motherboard will burn o

Data that is blocked: Photos, videos, documents, passwords and logins.

BIOS LOCKED

DATA IS ENCRYPTED

Good luck.

Remaining time: 7 hours.'

Trendigt

Mest sedda

Läser in...