Threat Database Potentially Unwanted Programs Bezpečnostný skener webových stránok

Bezpečnostný skener webových stránok

Skener zabezpečenia webových stránok, pôvodne propagovaný ako cenný nástroj na hodnotenie bezpečnosti navštívených webových stránok prostredníctvom komplexného preskúmania viac ako päťdesiatich databáz, bol po dôkladnom preskúmaní odborníkmi na kybernetickú bezpečnosť odhalený ako adware. K tomuto objavu došlo v rámci vyšetrovania pochybných webových stránok. Na rozdiel od svojho inzerovaného účelu je primárnou funkciou tejto aplikácie uľahčovať rušivé reklamné kampane a tajne monitorovať aktivity používateľov pri prehliadaní online. V podstate to, čo bolo pôvodne vykresľované ako ochranný prostriedok pre surfujúcich na webe, sa ukázalo ako nástroj, ktorý ohrozuje súkromie používateľov a zaplavuje ich nežiaducimi reklamami.

Adwarové aplikácie, ako je bezpečnostný skener webových stránok, môžu byť mimoriadne rušivé

Adware aplikácie sú navrhnuté s primárnym cieľom vložiť grafický obsah tretích strán, ako sú kontextové okná, kupóny, prekrytia, bannery a ďalšie, na webové stránky alebo rôzne rozhrania, s ktorými používatelia komunikujú počas svojich online aktivít.

Obsah poskytovaný týmito adware aplikáciami prevažne propaguje online taktiku, pochybný alebo nebezpečný softvér a potenciálne šírenie škodlivého softvéru. Niektoré z týchto reklám môžu pri interakcii spustiť skripty na spustenie tajných sťahovaní a inštalácií na zariadení používateľa.

Je dôležité poznamenať, že aj keď sa v týchto reklamách môžu občas objaviť legitímne produkty alebo služby, je nepravdepodobné, že by ich pôvodní vývojári podporovali. Namiesto toho je vysoko pravdepodobné, že tieto propagácie sú organizované škodlivými aktérmi, ktorí využívajú pridružené programy na získanie nezákonných provízií.

Okrem toho je veľa adware aplikácií vybavených funkciami sledovania údajov. Môžu zhromažďovať širokú škálu citlivých informácií vrátane histórie prehliadania používateľov, dopytov vyhľadávacích nástrojov, internetových súborov cookie, prihlasovacích údajov, osobných údajov a finančných údajov. Tieto zozbierané údaje by sa potom mohli zdieľať s tretími stranami alebo ich predať, čo by pre používateľov vyvolalo značné obavy o súkromie a bezpečnosť.

Adware aplikácie sa často pokúšajú prepašovať svoje inštalácie pomocou taktiky Shady Distribution Tactics

Adware aplikácie často využívajú tajnú taktiku distribúcie na infiltráciu zariadení používateľov bez ich výslovného súhlasu. Tieto taktiky sú navrhnuté tak, aby počas inštalácie manipulovali s používateľmi alebo skryli ich skutočnú povahu. Tu je niekoľko bežných metód používaných adwarovými aplikáciami na tajnú inštaláciu:

  • Balenie s freeware: Adware je často spojený so zdanlivo legitímnym bezplatným softvérom alebo aplikáciami, ktoré si používatelia ochotne stiahnu a nainštalujú. Počas procesu inštalácie môžu používatelia prehliadnuť alebo unáhlene prijať ďalšie ponuky alebo začiarkavacie políčka, ktoré udeľujú povolenie na inštaláciu adwaru spolu s požadovaným softvérom.
  • Sprievodcovia podvodnou inštaláciou: Niektoré adware aplikácie využívajú podvodných sprievodcov inštaláciou, ktorí používajú mätúci alebo zavádzajúci jazyk na oklamanie používateľov, aby udelili povolenie na inštaláciu. Môžu používať výrazy ako „vylepšené funkcie“ alebo „odporúčané možnosti“ na zavádzanie používateľov, aby si nevedomky nainštalovali adware.
  • Falošné aktualizácie softvéru: Vývojári adwaru niekedy maskujú svoje inštalácie ako aktualizácie softvéru alebo bezpečnostné záplaty. Používatelia môžu byť vyzvaní, aby klikli na falošné oznámenie o aktualizácii, pretože si myslia, že zvyšujú bezpečnosť svojho systému, ale namiesto toho si nevedomky nainštalujú adware.
  • Malvertising: Adware môže byť distribuovaný aj prostredníctvom škodlivých reklám, taktika známa ako malvertising. Používatelia sa môžu s týmito klamlivými reklamami stretnúť na webových stránkach a keď na ne kliknú, do ich zariadení sa tajne dostane adware.
  • Sociálne inžinierstvo: Niektoré aplikácie adware využívajú techniky sociálneho inžinierstva, ako sú falošné upozornenia alebo varovania, ktoré tvrdia, že zariadenie používateľa je infikované alebo ohrozené. Používatelia môžu byť vyzvaní, aby vykonali akciu, napríklad si stiahli bezpečnostný nástroj, čo je v skutočnosti skrytý adware.

Vo všetkých týchto taktikách je spoločným cieľom oklamať alebo zmanipulovať používateľov, aby povolili inštaláciu adware, často bez toho, aby plne chápali dôsledky. Toto nepochopiteľné správanie je pre používateľov veľkým problémom, pretože nielenže ohrozuje výkon ich zariadenia, ale tiež vyvoláva problémy so súkromím a bezpečnosťou tým, že umožňuje neoprávnené zhromažďovanie údajov a zobrazovanie nechcených reklám. Používatelia by mali byť opatrní, používať renomované zdroje sťahovania a pravidelne aktualizovať svoj bezpečnostný softvér, aby zmiernili riziká spojené s adware a iným potenciálne nebezpečným softvérom.

Trendy

Najviac videné

Načítava...