Secureform.xyz

ל-Secureform.xyz, למרות שמו, אין שום קשר לאבטחה. במקום זאת, המטרה העיקרית של האתר היא אספקת תוכן מפוקפק למשתמשיו והניסיון לשכנע אותם להירשם לשירותי ה-Push Notification שלו. אמנם זוהי תכונה לגיטימית המאפשרת לאתרים לספק עדכונים בזמן למשתמשים לגבי נושאים או התפתחויות רלוונטיות, אך היא שימשה גם כחלק מטקטיקה פופולרית מבוססת דפדפן.

אינספור דפים מפוקפקים מציגים קליקבייט או הודעות מטעות כדי להסוות את כוונותיהם האמיתיות ולפתות משתמשים להירשם תחת יומרות שווא שונות. רבים יוצרים את הרושם שהם מבצעים בדיקת CAPTCHA או לחיצה על הלחצן 'אפשר' המוצג תגרום למשתמשים לקבל גישה לתוכן נוסף.

כמובן, שום דבר מזה לא נכון. במציאות, משתמשים יירשמו להודעות הדחיפה של האתרשלא ביודעין ואז הופכים רגישים לקבלת פרסומות שונות שאינן אמינות. באשר ל-Secureform.xyz במיוחד, הדף נצפה כמציג תוכן המכוון למבוגרים שככל הנראה מוביל לאתרי צד שלישי חשודים.

מומלץ למשתמשים להימנע מאינטראקציה עם Secureform.xyz או עם הפרסומות שהוא יוצר או להסתכן בהעברתם לאתרי מתיחה נוספים, מתנות מזויפות, תוכניות דיוג ועוד.

מגמות

טוען...