News-bidoma.cc

News-bidoma.cc הוא אתר חוטף דפדפן שעלול להוות סיכון להצגת מספר התראות על המסך שלך אם תינתן הרשאה לאתר להציג התראות נוספות. הרשאה כזו מבוקשת באמצעות חלון קופץ ומשתמשי מחשב רבים עלולים בלי לדעת ללחוץ על "אפשר" לקבלת ההודעות.

נראה שהאתר News-bidoma.cc מציע שירותי אודיו אקראיים, שנראים חסרי תועלת. טעינת האתר News-bidoma.cc עשויה להתרחש באופן אוטומטי עקב טעינת רכיבי הרחבות של דפדפן אינטרנט באמצעות התקנת תוכנות חינמיות או אפליקציות תוכנה מצורפות מהאינטרנט.

יש למצוא ולהסיר את הרכיבים המשויכים ל-News-bidoma.cc בצורה של הרחבות לדפדפן כדי לעצור את הפעולות הלא רצויות של News-bidoma.cc, הכולל את האתר News-bidoma.cc שעלול להיות מוגדר כדף בית ברירת מחדל או דף כרטיסייה חדשה.

השימוש בכלי נגד תוכנות זדוניות מובטח בדרך כלל כדי לזהות ולהסיר בבטחה את רכיבי News-bidoma.cc אם אינך משתמש מחשב חכם שיכול למצוא ולמחוק באופן ידני את הרכיבים.

טוען...