News-bidoma.cc

News-bidoma.cc یک سایت رباینده مرورگر است که در صورت اعطای مجوز به سایت برای نمایش اعلان های اضافی، ممکن است خطر نمایش چندین اعلان بر روی صفحه نمایش شما را ایجاد کند. چنین مجوزی از طریق یک پاپ آپ جستجو می شود و بسیاری از کاربران رایانه ممکن است ناآگاهانه روی "اجازه دادن" برای اعلان ها کلیک کنند.

به نظر می رسد سایت News-bidoma.cc خدمات صوتی تصادفی ارائه می دهد که به نظر بی فایده است. بارگیری سایت News-bidoma.cc ممکن است به دلیل بارگیری مؤلفه های افزونه مرورگر وب از طریق نصب نرم افزار رایگان یا برنامه های نرم افزاری همراه از اینترنت به طور خودکار انجام شود.

اجزای مرتبط با News-bidoma.cc در قالب پسوندهای مرورگر باید پیدا و حذف شوند تا اقدامات ناخواسته News-bidoma.cc متوقف شود، که شامل سایت News-bidoma.cc است که به طور بالقوه به عنوان یک صفحه اصلی پیش فرض یا تنظیم می شود. صفحه برگه جدید

استفاده از ابزار ضد بدافزار معمولاً برای شناسایی و حذف ایمن مؤلفه‌های News-bidoma.cc تضمین می‌شود، اگر کاربر رایانه شخصی باهوشی نیستید که می‌توانید به صورت دستی مؤلفه‌ها را پیدا و حذف کنید.

بارگذاری...