Threat Database Browser Hijackers Goog.qmentranding.xyz

Goog.qmentranding.xyz

اگر مرورگرهای وب کاربران اغلب تغییر مسیرها به یک آدرس وب ناآشنا را تجربه می کنند، ممکن است نشانه ای از این باشد که یک PUP (برنامه بالقوه ناخواسته) با قابلیت های هکر مرورگر موفق به نفوذ به دستگاه های آنها شده است. در این مورد، این یک برنامه ناخواسته است که باعث این تغییر مسیرها می شود و از «Goog.qmentranding.xyz» عبور می کند. به طور معمول، هدف ربایندگان مرورگر، تبلیغ یک آدرس حمایت شده است. آنها این کار را با ایجاد ترافیک مصنوعی به سمت صفحه، از طریق تغییر مسیرهای اجباری انجام می دهند.

در نتیجه این اقدامات مزاحم، Goog.qmentranding.xyz می تواند به عنوان صفحه اصلی جدید مرورگر، صفحه برگه جدید و موتور جستجوی پیش فرض تنظیم شود. این بدان معناست که هر بار که کاربران مرورگر خود را راه‌اندازی می‌کنند، تصمیم می‌گیرند یک برگه جدید باز کنند یا به سادگی جستجو را از طریق تب URL مرورگر آغاز کنند، یک تغییر مسیر به صفحه تبلیغ شده را راه‌اندازی می‌کنند.

کاربران باید مراقب باشند زیرا اکثر ربایندگان مرورگر موتورهای جستجوی جعلی را تبلیغ می کنند. موتورهایی از این نوع نمی توانند به تنهایی نتیجه دهند. آنها در عوض پرس و جوهای جستجوی کاربران را ربوده و بیشتر آنها را هدایت می کنند. در نتیجه، کاربران ممکن است نتایج قانونی گرفته شده از موتورهای معتبر را ببینند، اما همچنین ممکن است با نتایج با کیفیت پایین پر از تبلیغاتی که از موتورهای جستجوی مشکوک گرفته شده است، ارائه شوند.

Trending

Loading...