Threat Database Ransomware Werz Ransomware

Werz Ransomware

Το Werz Ransomware διαθέτει τη δυνατότητα να κρυπτογραφεί αρχεία που είναι αποθηκευμένα στα στοχευμένα συστήματα υπολογιστών. Μόλις αναπτυχθεί, το Werz Ransomware πραγματοποιεί μια ενδελεχή σάρωση των αρχείων του θύματος και στη συνέχεια κρυπτογραφεί οποιοδήποτε από τα έγγραφα, τις φωτογραφίες, τα αρχεία, τις βάσεις δεδομένων, τα PDF και διάφορους άλλους τύπους αρχείων που ανακαλύφθηκαν. Κατά συνέπεια, τα θύματα δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα επηρεαζόμενα αρχεία, ενώ η αποκατάσταση είναι ουσιαστικά αδύνατη χωρίς τα κλειδιά αποκρυπτογράφησης που κατέχουν οι εισβολείς.

Ανήκοντας στη γνωστή οικογένεια κακόβουλου λογισμικού STOP/Djvu , το Werz Ransomware παρουσιάζει τα τυπικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζει αυτή η απειλητική ομάδα. Ο τρόπος λειτουργίας του περιλαμβάνει την προσθήκη μιας νέας επέκτασης αρχείου, συγκεκριμένα «.werz», στα αρχικά ονόματα των κλειδωμένων αρχείων. Επιπλέον, το ransomware δημιουργεί ένα αρχείο κειμένου στη μολυσμένη συσκευή, με το όνομα «_readme.txt», που περιέχει ένα σημείωμα λύτρων που περιέχει οδηγίες από τους χειριστές του Werz Ransomware για τα θύματα.

Είναι σημαντικό τα θύματα να έχουν υπόψη τους ότι εγκληματίες του κυβερνοχώρου που διανέμουν απειλές STOP/Djvu έχουν επίσης παρατηρηθεί να αναπτύσσουν πρόσθετο κακόβουλο λογισμικό σε παραβιασμένες συσκευές. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτά τα πρόσθετα ωφέλιμα φορτία αποτελούνται από συλλέκτες πληροφοριών, όπως το Vidar ή το RedLine .

Το Werz Ransomware παίρνει ομήρους πολλούς τύπους αρχείων

Το σημείωμα λύτρων τονίζει ότι η μόνη βιώσιμη λύση για τα θύματα βρίσκεται στην αγορά λογισμικού αποκρυπτογράφησης και ενός μοναδικού κλειδιού με την καταβολή των απαιτούμενων λύτρων στους εγκληματίες του κυβερνοχώρου. Επιπλέον, η σημείωση επεκτείνει μια προσφορά για δωρεάν αποκρυπτογράφηση ενός αρχείου υπό την προϋπόθεση ότι δεν περιέχει πολύτιμες πληροφορίες.

Επιπλέον, το σημείωμα λύτρων του Werz Ransomware παρέχει στα θύματα μια χρονικά περιορισμένη ευκαιρία έκπτωσης, εάν ξεκινήσουν επαφή με τους παράγοντες της απειλής εντός των αρχικών 72 ωρών. Το κόστος του ιδιωτικού κλειδιού και του λογισμικού αποκρυπτογράφησης είναι 980 $, αλλά διατίθεται μια μειωμένη τιμή 490 $ για την παροχή κινήτρων για γρήγορη δράση.

Για να διευκολυνθεί η διαδικασία απόκτησης των εργαλείων αποκρυπτογράφησης, η σημείωση παρέχει δύο διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: «support@freshmail.top» και «datarestorehelp@airmail.cc».

Όταν αντιμετωπίζουν τις οδυνηρές συνέπειες μιας επίθεσης ransomware, τα θύματα συχνά παλεύουν με την απόφαση να πληρώσουν τα λύτρα για να αποκτήσουν ξανά πρόσβαση στα κρυπτογραφημένα αρχεία τους. Ωστόσο, συνιστάται ανεπιφύλακτα να μην συμμορφωθείτε με τις απαιτήσεις για λύτρα, καθώς δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι οι φορείς της απειλής θα εκπληρώσουν την υπόσχεσή τους να παραδώσουν το απαραίτητο εργαλείο αποκρυπτογράφησης.

Λάβετε αποτελεσματικά μέτρα ασφαλείας έναντι απειλών ransomware

Η προστασία δεδομένων από επιθέσεις ransomware απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που συνδυάζει διάφορα μέτρα ασφαλείας. Οι χρήστες μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την άμυνά τους έναντι ransomware υιοθετώντας ισχυρές πρακτικές και εφαρμόζοντας τα ακόλουθα αποτελεσματικά μέτρα ασφαλείας:

  • Να ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό και τα λειτουργικά συστήματα: Είναι ζωτικής σημασίας να διατηρείτε ενημερωμένα το λογισμικό, τις εφαρμογές και τα λειτουργικά συστήματα. Οι ενημερώσεις λογισμικού συχνά περικλείουν κρίσιμες ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας που αντιμετωπίζουν τρωτά σημεία που μπορούν να εκμεταλλευτούν οι εισβολείς. Με την έγκαιρη εγκατάσταση ενημερώσεων, οι χρήστες μπορούν να ενισχύσουν τα συστήματά τους έναντι γνωστών τρωτών σημείων.
  • Ανάπτυξη αξιόπιστου λογισμικού κατά του κακόβουλου λογισμικού: Η χρήση αξιόπιστων λύσεων κατά του κακόβουλου λογισμικού βοηθά στον εντοπισμό και τον αποκλεισμό κακόβουλων προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου του ransomware. Ενημερώνετε τακτικά αυτά τα εργαλεία ασφαλείας για να διασφαλίζετε ότι διαθέτουν τους πιο πρόσφατους ορισμούς απειλών για τον εντοπισμό και την αποτελεσματική αποτροπή αναδυόμενων παραλλαγών ransomware.
  • Να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε συνημμένα email και κάνετε κλικ σε συνδέσμους: Το Ransomware συχνά εξαπλώνεται μέσω email ηλεκτρονικού ψαρέματος που περιέχουν κακόβουλα συνημμένα ή ενσωματωμένους συνδέσμους. Οι χρήστες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν ανοίγουν συνημμένα email ή κάνουν κλικ σε συνδέσμους, ειδικά εάν προέρχονται από άγνωστες ή ύποπτες πηγές. Επαληθεύστε την αυθεντικότητα του αποστολέα και εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε εργαλεία φιλτραρίσματος email για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο να αντιμετωπίσετε κακόβουλα email.
  • Τακτικά αντίγραφα ασφαλείας σημαντικών δεδομένων: Η τακτική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας κρίσιμων δεδομένων είναι απαραίτητη για τον μετριασμό των επιπτώσεων μιας επίθεσης ransomware. Οι χρήστες θα πρέπει να διατηρούν αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων τους εκτός σύνδεσης ή στο cloud και να διασφαλίζουν ότι η διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας αυτοματοποιείται και επαληθεύεται τακτικά. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμα κι αν το ransomware κρυπτογραφήσει τα κύρια δεδομένα, οι χρήστες μπορούν να επαναφέρουν τα αρχεία τους από μια καθαρή πηγή αντιγράφων ασφαλείας.

Υιοθετώντας αυτά τα αποτελεσματικά μέτρα ασφαλείας και εφαρμόζοντάς τα ως μέρος των καθημερινών τους ψηφιακών συνηθειών, οι χρήστες μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο να πέσουν θύματα επιθέσεων ransomware και να προστατεύσουν σημαντικά τα πολύτιμα δεδομένα τους.

Το πλήρες κείμενο των αιτημάτων του Werz Ransomware είναι:

'ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην ανησυχείτε, μπορείτε να επιστρέψετε όλα τα αρχεία σας!
Όλα τα αρχεία σας όπως εικόνες, βάσεις δεδομένων, έγγραφα και άλλα σημαντικά
είναι κρυπτογραφημένα με την ισχυρότερη κρυπτογράφηση και μοναδικό κλειδί.
Η μόνη μέθοδος ανάκτησης αρχείων είναι να αγοράσετε εργαλείο αποκρυπτογράφησης και μοναδικό κλειδί για εσάς.
Αυτό το λογισμικό θα αποκρυπτογραφήσει όλα τα κρυπτογραφημένα αρχεία σας.
Τι εγγυήσεις έχετε;
Μπορείτε να στείλετε ένα από τα κρυπτογραφημένα αρχεία σας από τον υπολογιστή σας και εμείς το αποκρυπτογραφούμε δωρεάν.
Μπορούμε όμως να αποκρυπτογραφήσουμε μόνο 1 αρχείο δωρεάν. Το αρχείο δεν πρέπει να περιέχει πολύτιμες πληροφορίες.
Μπορείτε να λάβετε και να δείτε το εργαλείο αποκρυπτογράφησης επισκόπησης βίντεο:
hxxps://we.tl/t-3q8YguI9qh
Η τιμή του ιδιωτικού κλειδιού και του λογισμικού αποκρυπτογράφησης είναι 980 $.
Έκπτωση 50% διαθέσιμη εάν επικοινωνήσετε μαζί μας τις πρώτες 72 ώρες, η τιμή για εσάς είναι 490 $.
Λάβετε υπόψη ότι δεν θα επαναφέρετε ποτέ τα δεδομένα σας χωρίς πληρωμή.
Ελέγξτε το φάκελο "Ανεπιθύμητα" ή "Ανεπιθύμητα" του email σας εάν δεν λάβετε απάντηση για περισσότερες από 6 ώρες.

Για να αποκτήσετε αυτό το λογισμικό πρέπει να γράψετε στο e-mail μας:
support@freshmail.top

Κρατήστε τη διεύθυνση e-mail για να επικοινωνήσετε μαζί μας:
datarestorehelp@airmail.cc

Η προσωπική σας ταυτότητα:'

Τάσεις

Περισσότερες εμφανίσεις

Φόρτωση...