Threat Database Phishing Zpráva o ochraně e-mailu E-mailový podvod

Zpráva o ochraně e-mailu E-mailový podvod

Analýza e-mailů „Email Protection Report“ ukazuje, že jsou vytvořeny podvodnými jednotlivci se záměrem nezákonně získat citlivé informace od nic netušících příjemců. Tyto e-maily lze kategorizovat jako phishingové taktiky, kdy pachatelé často maskují své zprávy tak, aby vypadaly, jako by pocházely od renomovaných společností nebo organizací. Primárním cílem takových schémat je oklamat příjemce, aby vyzradili důvěrné informace, což představuje významnou hrozbu pro jednotlivce i organizace.

Podvodníci za phishingovým schématem „Email Protection Report“ mohou získat citlivé údaje o uživateli

V rámci těchto phishingových e-mailů jsou příjemci informováni o údajné přítomnosti tří zpráv údajně uložených ve složce karantény jejich e-mailové adresy, všechny přijaté během posledních 24 hodin. Klamné e-maily představují podrobný seznam těchto domnělých zpráv, z nichž každá zdánlivě pochází od jiného odesílatele a má předmět související s důležitými činnostmi, jako je předobjednávka zboží, potvrzení zásilky a žádost o platbu.

Ve snaze nalákat příjemce do pasti je podvodné e-maily nasměrují k zobrazení čekajících zpráv kliknutím na poskytnutý odkaz. Kromě toho e-maily obsahují pokyny, jak spravovat e-maily, s návrhy akcí, jako je blacklisting nebo whitelisting. Hlavním cílem těchto phishingových taktik je oklamat příjemce, aby vyzradili citlivé informace, včetně hesel, e-mailových adres nebo jiných přihlašovacích údajů.

Úspěšné získání přihlašovacích údajů umožňuje podvodníkům neoprávněný přístup k účtům obětí a vystavuje je celé řadě škodlivých aktivit. Převládající taktikou je převzetí kompromitovaných účtů, ať už se jedná o e-mail, sociální média nebo bankovní platformy.

Jakmile mají podvodníci kontrolu, mohou využít shromážděné přihlašovací údaje ke krádeži identity, posílání phishingových e-mailů kontaktům oběti nebo šíření podvodného obsahu na sociálních sítích.

Další značné riziko představuje finanční vykořisťování. Odcizené přihlašovací údaje lze využít k přístupu k online bankovnictví nebo platebním platformám, což podvodníkům umožňuje iniciovat neautorizované transakce, vybírat finanční prostředky nebo nakupovat pomocí finančních informací oběti. Navíc si tyto odcizené přihlašovací údaje mohou najít cestu na temný web a přispět k prosperujícímu podzemnímu trhu se zpronevěřenými osobními informacemi.

Buďte opatrní při jednání s neočekávanými e-maily

Uživatelé by měli být ostražití a dávat si pozor na několik varovných signálů, aby mohli identifikovat e-maily související s phishingem nebo podvody. Zde jsou některé typické ukazatele:

  • Obecné pozdravy : E-maily související s phishingem často používají obecné pozdravy jako „Vážený zákazníku“ namísto oslovování příjemce jménem. Legitimní organizace obvykle personalizují svou komunikaci.
  • Podezřelé e-mailové adresy : Zkontrolujte e-mailovou adresu odesílatele. Phishingové e-maily mohou pocházet z adres, které se podobají oficiální doméně legitimní společnosti, ale jsou mírně překlepy.
  • Neočekávané přílohy nebo odkazy : Buďte opatrní na nevyžádané e-maily s přílohami nebo odkazy. Phishingové e-maily mohou obsahovat malware nebo vést k falešným webovým stránkám, jejichž cílem je ukrást vaše informace.
  • Naléhavý nebo výhružný jazyk : Phishingové e-maily často vytvářejí pocit naléhavosti nebo používají výhrůžný jazyk, aby donutili příjemce, aby okamžitě jednali, například vyzradili osobní údaje nebo klikli na odkaz.
  • Pravopisné a gramatické chyby : Legitimní organizace obvykle udržují profesionální standard komunikace. Phishingové e-maily mohou obsahovat pravopisné a gramatické chyby.
  • Žádosti o osobní údaje : Dejte si pozor na e-maily požadující citlivé informace, jako jsou hesla, údaje o kreditních kartách nebo čísla sociálního pojištění. Legitimní organizace obvykle nepožadují takové informace prostřednictvím e-mailu.
  • Neobvyklé chování odesílatele : Pokud od někoho, koho znáte, obdržíte neočekávaný e-mail, zejména pokud se vám zdá, že se obsah neliší od charakteru nebo vyžaduje neobvyklé akce, může to být známka napadení účtu.
  • Neodpovídající adresy URL : Chcete-li zobrazit skutečnou adresu URL, umístěte ukazatel myši na odkazy bez kliknutí. Phishingové e-maily mohou obsahovat odkazy, které se navenek zdají být legitimní, ale vedou na podvodné webové stránky.
  • Nevyžádané nabídky cen nebo peněz : E-maily, které tvrdí, že jste vyhráli cenu nebo zdědili peníze od neznámého příbuzného, jsou často pokusy o phishing. Legitimní organizace obvykle neinformují vítěze prostřednictvím nevyžádaných e-mailů.
  • Neočekávané e-maily pro resetování hesla : Pokud obdržíte e-mail s e-mailem pro resetování hesla k účtu, o který jste nepožádali, může jít o pokus o získání přístupu k vašemu účtu.

Uvědomění si těchto varovných signálů a opatrnost při interakci s e-maily může uživatelům pomoci chránit se, aby se nestali obětí phishingových taktik nebo jiných online schémat.

Trendy

Nejvíce shlédnuto

Načítání...