SillyRAT Malware

SillyRAT Malware, trots sitt namn, är ett hot över flera plattformar. Det är skrivet på programmeringsspråket Python och kan utföra flera, otrevliga åtgärder på infekterade enheter. RAT står för Remote Access Trojan - hot mot skadlig programvara som är utformade för att skapa en kanal genom vilken angriparna kan komma åt den riktade enhetenspecifikt. Denna kärnfunktionalitet kan kompletteras av olika andra påträngande alternativ.

SillyRAT kan instrueras att samla in och överföra känslig data från den komprometterade maskinen. Hackarna kan också starta en keylogger som tar tag i alla tryckta knappar och musklick. Genom loggaren kan angriparna erhålla kontouppgifter, betalningsuppgifter eller annan privat information.

RAT-hot används också ofta som leveransfordon för ytterligare skadlig kod och nyttolaster i slutskedet. Till exempel, om SillyRAT infekterar system som kör Windows OS, kan det hämta och exekvera olika hot som ransomware, kryptovaluta gruvarbetare och mer.

Att skydda dina datorer och enheter från allvarliga hot som SillyRAT är av största vikt i vårt alltmer digitala samhälle. En av de bästa metoderna är att använda en professionell säkerhetslösning med robusta upptäcktsfunktioner för skadlig kod.

Trendigt

Mest sedda

Läser in...