Hotdatabas Rogue Websites DOGEVERSE Pre-launch Scam

DOGEVERSE Pre-launch Scam

Rogue webbplatser som kör onlinetaktik är genomgripande hot som syftar till att lura användare och samla in deras personliga information eller finansiella tillgångar. Dessa webbplatser efterliknar ofta legitima plattformar för att locka intet ont anande offer i sina fällor.

En nyligen genomförd undersökning av "DOGEVERSE Pre-launch", som marknadsförs på appsclaim-dogeverse.com, visade att det var en taktik. Webbplatsen efterliknar det visuella utseendet hos det legitima Dogeverse-ekosystemet (thedogeverse.com). Det fungerar dock som en nätfisketaktik, med avsikt att lura användare att avslöja sina inloggningsuppgifter för kryptoplånbok.

Den bedrägliga webbplatsen använder olika taktiker för att framstå som legitim, inklusive kopiering av designelement och innehåll från den äkta Dogeverse-webbplatsen. När användare väl anger inloggningsinformationen för sin kryptoplånbok, samlar bedragarna in dessa uppgifter för osäkra ändamål. Användare uppmanas enträget att iaktta försiktighet och kontrollera webbplatsernas äkthet innan de lämnar känslig information.

DOGEVERSE Pre-launch bluff kan lämna offer i betydande problem

Detta bedrägliga system speglar Dogeverse (thedogeverse.com), som presenterar sig som ett flerkedjigt ekosystem över blockkedjorna Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche och Base.

Taktiken känd som "DOGEVERSE Pre-launch" marknadsfördes via appsclaim-dogeverse.com, även om det är viktigt att notera att liknande bedrägerier kan förekomma på andra domäner. Det är nödvändigt att betona att detta system är helt skilt från legitima plattformar eller enheter.

När användarna klickar på knappen "CLAIM" på den falska webbplatsen uppmanas användare att ansluta en kryptovaluta-plånbok. Efter att ha valt en, stöter de på ett förmodat fel och ombeds sedan att manuellt ansluta genom att tillhandahålla sina inloggningsuppgifter, och faller offer för en nätfisketaktik.

Denna nätfisketaktik lurar användare att avslöja känslig information, vilket gör att bedragare kan samla in komprometterade digitala plånböcker och missbruka dem för bedrägliga transaktioner. Tyvärr, på grund av den oåterkalleliga karaktären hos kryptovalutatransaktioner, kan offren inte få tillbaka de insamlade medlen, vilket belyser de allvarliga konsekvenserna av att falla offer för sådan taktik.

Bedragare drar fördel av kryptosektorn för att starta bedrägliga operationer

Bedragare utnyttjar flera inneboende egenskaper hos kryptosektorn för att starta bedrägliga operationer:

 • Pseudonymitet : Den pseudo-anonyma karaktären hos kryptovalutatransaktioner gör att bedragare kan arbeta med relativ anonymitet, vilket gör det svårt att spåra bedrägliga aktiviteter tillbaka till dem.
 • Oåterkalleliga transaktioner : Transaktioner i kryptovaluta är oåterkalleliga, vilket innebär att när pengar väl har skickats kan de inte återkallas. Bedragare utnyttjar denna funktion genom att lura offer att skicka pengar med falska löften eller bedrägliga planer.
 • Brist på reglering : Kryptosektorn är mindre reglerad jämfört med traditionella finansiella marknader. Bedragare drar nytta av denna regulatoriska lucka för att utföra bedrägliga ICO:er, Ponzi-scheman och andra olagliga aktiviteter utan rädsla för omedelbara konsekvenser.
 • Global Reach : Kryptovalutor underlättar gränsöverskridande transaktioner, vilket gör det möjligt för bedragare att rikta in sig på offer över hela världen utan fysiska begränsningar. Denna globala räckvidd ökar antalet potentiella offer för bedrägliga planer.
 • Brist på konsumentskydd : Till skillnad från traditionella banksystem erbjuder kryptovalutor vanligtvis begränsade konsumentskyddsåtgärder. Offer för taktik kan ha liten möjlighet att få tillbaka sina pengar eller söka juridisk hjälp.
 • Hög volatilitet : Kryptovalutans volatilitet gör det lättare för bedragare att manipulera marknader eller locka investerare med löften om snabba vinster. Bedragare utnyttjar marknadsfluktuationer för att driva pump-and-dump-system eller falska investeringsmöjligheter.
 • Komplexitet : Den tekniska komplexiteten hos kryptovalutor och blockchain-teknik kan förvirra mindre erfarna användare, vilket gör dem mer mottagliga för taktik. Bedragare drar fördel av denna brist på förståelse för att lura användare med falska plånböcker, utbyten eller investeringsplaner.
 • Brist på transparens : Även om blockchain-teknik ger transparens för transaktioner, garanterar den inte transparens angående projektens avsikter eller legitimitet. Bedragare utnyttjar denna oklarhet för att skapa falska projekt eller vilseledande marknadsföringskampanjer.
 • FOMO (Fear of Missing Out) : Kryptovalutamarknader drivs ofta av FOMO, med investerare som skyndar sig att investera i trendiga tillgångar. Bedragare utnyttjar denna rädsla genom att skapa falsk hype eller falsk brist för att locka intet ont anande investerare.
 • Svårigheter att få tillbaka pengar : När pengar väl har överförts till en bedragares plånbok är det utmanande att få tillbaka dem på grund av kryptovalutornas decentraliserade och pseudonyma karaktär. Offren kan förlora sina investeringar med litet hopp om återhämtning.
 • Genom att utnyttja dessa egenskaper startar bedragare bedrägliga operationer i kryptosektorn, riktade mot både oerfarna investerare och erfarna handlare. Det understryker vikten av utbildning, due diligence och försiktigt beslutsfattande när man hanterar kryptovalutor.

  Trendigt

  Mest sedda

  Läser in...