Advanced-checker.com

Advanced-checker.com Beskrivning

Advanced-checker.com faller i kategorin lurarwebbplatser riktade till iPhone-användare. Vanligtvis försöker sidor av denna typ skrämma sina besökare att installera en marknadsförd applikation genom att hävda att användarens enhet helt enkelt är infekterad med många hot mot skadliga program. Massiv skada har redan orsakats på enhetenuppenbarligen och om den marknadsförda applikationen inte installeras omedelbart kommer de icke-existerande hoten att orsaka ännu större problem.

Advanced-checker.com går inte så långt in i det skrämmande territoriet men påståenden som det gör är lika falska. Webbplatsen visar en popup som anger att iPhone behöver rensas upp för sin förmodade långsamma prestanda och den snabba urladdningen av batteriet. Infosec -forskare har observerat två olika varianter av meddelandena från webbplatsen men båda försöker i slutändan övertyga användaren om att installera en PUP som förmodligen kommer att rengöra enheten.

Användare ska aldrig lita på meddelanden som visas på sådana skumma webbplatser. Även om den marknadsförda applikationen är legitim, bör du fortfarande få den från den officiella applikationsbutiken och inte via en okänd webbplats som du slumpmässigt landade på under din surfning.