Bedreigingsdatabase Ransomware ZeroGuard-ransomware

ZeroGuard-ransomware

ZeroGuard is een vorm van bedreigende software die wordt gecategoriseerd als ransomware, een type malware dat expliciet is ontworpen om bestanden te versleutelen en losgeld van de slachtoffers af te persen. In deze context verandert de dreiging de naam van het originele bestand aanzienlijk tijdens het vergrendelingsproces. Slachtoffers zullen merken dat hun bestanden nu een toegevoegd e-mailadres van de cybercriminelen, een unieke identificatiecode en een '.ZeroGuard'-extensie bevatten. Een bestand dat aanvankelijk '1.png' heette, kan nu bijvoorbeeld worden weergegeven als '1.jpg.ZeroGuard0@skiff.com.FFDPVRAPR7LI.ZeroGuard.'

Na voltooiing van het coderingsproces genereert de ZeroGuard Ransomware een losgeldbrief met de naam 'Readme.txt', met verdere instructies voor de getroffen personen.

De ZeroGuard-ransomware perst slachtoffers af nadat ze hun gegevens hebben gegijzeld

Het losgeldbriefje van ZeroGuard informeert de slachtoffers dat hun netwerk ten prooi is gevallen aan een inbreuk op de beveiliging, wat heeft geleid tot de versleuteling van bestanden. Naast bestandsversleuteling neemt de ransomware een extra stap door de schaduwvolumekopieën te verwijderen, waardoor de potentiële herstelopties worden beperkt. In de mededeling wordt benadrukt dat de exclusieve manier om de versleutelde gegevens terug te halen bestaat uit het verkrijgen van decoderingstools van de aanvallers. Hoewel het exacte losgeldbedrag niet gespecificeerd blijft, voorziet de eis in betaling in Bitcoin-cryptocurrency.

Om een element van zekerheid voor het slachtoffer toe te voegen, voorziet de notitie in een testfase waarin kan worden geprobeerd twee willekeurig gekozen bestanden te decoderen voordat er losgeld wordt betaald. Voorzichtigheid is echter geboden bij het opnieuw opstarten of afsluiten van het systeem, omdat deze acties het decoderingsproces kunnen verstoren of zelfs onmogelijk kunnen maken.

Helaas is succesvolle decodering zonder tussenkomst van de aanvallers een zeldzaamheid, waarbij de enige uitzonderingen zich voordoen in gevallen waarin de ransomware aanzienlijk gebrekkig is. Belangrijk is dat slachtoffers vaak niet beloond worden, zelfs nadat ze aan de losgeldeisen hebben voldaan. Als gevolg hiervan raden cyberbeveiligingsexperts ten zeerste af om aan de eisen van de criminelen te voldoen, omdat er geen garantie is op gegevensherstel en betalen alleen maar dient om deze illegale activiteit in stand te houden.

Hoewel het verwijderen van de ZeroGuard Ransomware uit het besturingssysteem verdere bestandsversleuteling kan voorkomen, is het van cruciaal belang op te merken dat eliminatie niet automatisch bestanden herstelt die al zijn vergrendeld.

Essentiële beveiligingsmaatregelen die op alle apparaten moeten worden geïmplementeerd

In een tijd waarin digitale bedreigingen groot zijn, is het beschermen van onze apparaten tegen ransomware van cruciaal belang geworden. Het implementeren van een robuuste reeks beveiligingsmaatregelen is van cruciaal belang om onze verdediging tegen deze evoluerende cybergevaren te versterken. Hier onderzoeken we vijf essentiële praktijken die gebruikers op al hun apparaten moeten toepassen om de bescherming tegen de aanhoudende en zich steeds aanpassende dreiging van ransomware te versterken.

 • Regelmatige software-updates en patchbeheer : zorg ervoor dat alle besturingssystemen en software up-to-date worden gehouden met de nieuwste beveiligingspatches. Het regelmatig updaten van uw apparaten versterkt hun verdediging tegen potentiële kwetsbaarheden waar ransomware misbruik van kan maken.
 • Robuuste back-upoplossingen : implementeer een uitgebreide back-upstrategie voor kritieke gegevens. Maak regelmatig een back-up van uw bestanden op een externe, offline opslaggadget, zoals een externe harde schijf of een veilige cloudservice. Dit zorgt ervoor dat u uw gegevens kunt herstellen, zelfs als uw apparaat is aangetast, zonder te bezwijken voor losgeld.
 • Gebruikerstraining en bewustmakingsprogramma's : Voer regelmatig bewustmakingstrainingen op het gebied van cyberbeveiliging uit voor alle gebruikers. Houd ze op de hoogte van de risico's die gepaard gaan met phishing-e-mails, twijfelachtige links en het downloaden van bestanden van onbetrouwbare bronnen. Menselijke waakzaamheid is een krachtige verdediging tegen social engineering-tactieken die vaak worden gebruikt bij ransomware-aanvallen.
 • Whitelisting van applicaties : gebruik de whitelisting van applicaties om te bepalen welke applicaties op uw apparaten mogen worden uitgevoerd. Door expliciet toe te staan dat alleen vertrouwde applicaties worden uitgevoerd, verkleint u het aanvalsoppervlak en minimaliseert u het risico dat ransomware uw systeem infiltreert via ongeautoriseerde software.
 • Netwerksegmentatie en minst-privilege-toegang : Breng netwerksegmentatie in de praktijk om kritieke systemen en gevoelige gegevens te isoleren van het bredere netwerk. Volg bovendien het principe van de minste privileges en zorg ervoor dat gebruikers en systemen alleen toegang hebben tot de bronnen die nodig zijn voor hun specifieke taken. Dit beperkt de potentiële impact van een ransomware-aanval door de zijdelingse beweging van de malware binnen het netwerk te beperken.
 • Als u zich aan deze maatregelen houdt, ontstaat er een meerlaagse verdedigingsstrategie, die de algehele veerkracht van uw apparaten tegen het evoluerende dreigingslandschap van ransomware verbetert.

  De volledige tekst van de losgeldbrief gegenereerd door ZeroGuard Ransomware is:

  'Your network has been penetrated!

  All files on each host in the network have been encrypted with a strong algorithm.

  Backups were either encrypted or removed. Shadow copies were also removed, so using F8 or any other methods may damage the encrypted data but not recover it.

  We exclusively have decryption software for your situation.

  More than a year ago, world experts recognized the impossibility of deciphering the data by any means except the original decoder. No decryption software is available to the public. Antivirus companies, researchers, IT specialists, and no other persons can help you decrypt the data.

  DO NOT RESET OR SHUTDOWN - files may be damaged. DO NOT DELETE readme files.

  To confirm our honest intentions, send two different random files, and you will get them decrypted. They can be from different computers on your network to be sure that one key decrypts everything. We will unlock two files for free.

  To contact us, please message us on Telegram. If you do not receive a response within 24 hours, then email us.

  Contact information :

  Telegram: @Zero_Guard

  Mail : ZeroGuard0@skiff.com

  UniqueID:

  PublicKey:

  You will receive btc address for payment in the reply letter

  No system is safe !'

  Trending

  Meest bekeken

  Bezig met laden...