Threat Database Rogue Websites הונאת מרכז האבטחה של MacOS

הונאת מרכז האבטחה של MacOS

לאתר שמעורב בהפצת הונאת מרכז האבטחה של MacOS יש מטרה ברורה והונאה: להטעות ולהונות משתמשים להאמין שמערכת ההפעלה של ה-Mac שלהם נמצאת תחת איום אבטחה רציני. אתר מטעה זה נוקט בטקטיקה מטעה על ידי הצגת הודעה מוקפצת הטוענת באופן כוזב כי ה-Mac של המשתמש נמצא בסיכון וקוראת לו בתוקף לרכוש תוכנת אנטי-וירוס ספציפית להגנה.

הונאת מרכז האבטחה של MacOS משתמשת בטקטיקות הפחדה עם התראות אבטחה מזויפות

כאשר משתמשים מבקרים בדף האינטרנט המסוים הזה, הם מבצעים רצף של פעולות, החל בסריקת מערכת מדומה, ולאחריה הצגת הודעה מוקפצת מטעה. הודעה מוקפצת מטעה זו מעוצבת באופן אסטרטגי כדי להידמות להתראת אבטחה לגיטימית, בטענה שהיא משויכת ל'מרכז האבטחה של MacOS' וטוענת שהמערכת של המשתמש בסכנה מיידית.

מודגשת דחיפות ההודעה, הלוחצת על המשתמשים לנקוט בפעולה מיידית. זה מרמז בתוקף שכל עיכוב בביצוע ההוראות שסופקו עלול להוביל לפגיעה נוספת במערכת של המשתמש. למעשה, ההודעה מייעצת למשתמשים לא לעזוב את הדף עד שיבצעו את הצעדים המומלצים, מה שיוצר תחושת דחיפות ופחד.

מה שמטריד במיוחד הוא שהתרמית הזו מתוזמרת על ידי שותפים שמקדמים מוצר אמיתי נגד תוכנות זדוניות באמצעים מניפולטיביים ומטעים. שותפים אלה נוקטים בטקטיקות הפחדה, כפי שמעידה ההודעה הקופצת הונאה שממצה איום מערכת ומתעקש על פעולה מיידית.

המטרה הסופית של תכנית זו היא לשכנע משתמשים לעסוק בצעדים המוצעים, הכוללים הורדה ורכישה של האפליקציה המקודמת. חשוב לציין ששותפים שותפים בדרך כלל מרוויחים עמלה עבור כל משתמש שהם מצליחים לכוון לביצוע רכישה, מה שמשמש תמריץ כלכלי חזק לשיטות ההטעיה הללו.

כדאי להדגיש שלמוצר ולמפתח שלו יש מוניטין מבוסס בתעשייה. עם זאת, זה נדיר שחברות לגיטימיות ובעלות מוניטין נוקטות בטקטיקות מטעות כאלה כדי לקדם את המוצרים שלהן. לכן, משתמשים צריכים לנקוט משנה זהירות כאשר הם נתקלים בטקטיקות כאלה, מכיוון שהן מערערות את האמון והשקיפות.

לאתרים אין את הפונקציונליות הדרושה לביצוע סריקות תוכנות זדוניות

לאתרים בדרך כלל אין את הפונקציונליות הדרושה לביצוע סריקות תוכנות זדוניות של מכשירי המשתמשים מכמה סיבות:

  • מגבלות דפדפן : לדפדפני אינטרנט, התוכנה שבאמצעותה משתמשים ניגשים לאתרי אינטרנט, יש גישה מוגבלת למכשיר של משתמש מסיבות אבטחה. הם נועדו לבודד אתרים ממערכת ההפעלה והחומרה הבסיסית כדי למנוע גישה בלתי מורשית. בידוד זה מאפשר לאתר לסרוק ישירות מכשיר של משתמש לאיתור תוכנות זדוניות ללא אישור מפורש ושיתוף פעולה מהמשתמש.
  • חששות אבטחה : מתן אפשרות לאתרי אינטרנט לבצע סריקות מכשיר מלאות עלול להכניס סיכוני אבטחה משמעותיים. אתרים זדוניים עלולים לנצל את היכולת הזו כדי לסרוק לאיתור פגיעויות במערכת של המשתמש או להתקין תוכנות זדוניות שעלולות להיות. זה ייצור סיכון אבטחה ופרטיות גדול.
  • פרטיות משתמש : סריקת מכשיר של משתמש לאיתור תוכנות זדוניות ללא הסכמתו המפורשת תהיה הפרה חמורה של הפרטיות. למשתמשים יש את הזכות לשלוט באיזו תוכנה ניגשת וסורקת את המכשירים שלהם, וכל סריקה לא מורשית תפגע בזכות זו.
  • מגבלות טכניות : ביצוע סריקת תוכנות זדוניות יסודיות דורש תוכנה מיוחדת וגישה למערכת הקבצים הבסיסית ולתהליכים במכשיר. זה בדרך כלל מעבר להיקף של מה שיישום אינטרנט יכול להשיג.
  • עתיר משאבים : סריקת תוכנות זדוניות היא תהליך עתיר משאבים שיכול לצרוך מעבד וזיכרון משמעותיים. מתן אפשרות לאתרי אינטרנט ליזום סריקות כאלה עלול לפגוע בביצועי המכשיר של המשתמש ועלול לשבש את החוויה המקוונת שלו.
  • היעדר סטנדרטיזציה : אין שיטה סטנדרטית, מקובלת אוניברסלית לאתרי אינטרנט לבצע סריקות תוכנות זדוניות של מכשירי המשתמשים. לכל מערכת הפעלה ותוכנת אבטחה עשויות להיות דרישות שונות וממשקי API לביצוע סריקות כאלה, מה שמקשה על אתרי אינטרנט להציע פונקציונליות זו באופן עקבי וידידותי למשתמש.

כתוצאה מהמגבלות והחששות הללו, לאתרים בדרך כלל אין את היכולת לבצע סריקות תוכנות זדוניות של מכשירי המשתמשים. במקום זאת, מומלץ למשתמשים להסתמך על תוכנות אנטי-וירוס או אנטי-תוכנות זדוניות מכובדות וייעודיות כדי להגן על המכשירים שלהם מפני איומים.

מגמות

הכי נצפה

טוען...