Base de dades d'amenaces Rogue Websites Estafa de registre de Manta Galaxies

Estafa de registre de Manta Galaxies

Després d'una investigació exhaustiva del suposat lloc web de registre de Manta Galaxies (entering-mantagalaxies.net), els experts en seguretat de la informació han determinat de manera concloent que és fraudulent i forma part d'una estafa en línia. Aquesta estafa implica suplantar la identitat de Manta Network (manta.network) i atraure víctimes insospitades amb la promesa d'un registre anticipat per a una nova plataforma de jocs.

Les persones que cauen presa d'aquest esquema enganyós, sense saber-ho, exposen les seves carteres digitals a un drenador de criptografia, donant lloc a la pèrdua d'alguns o de tots els actius digitals emmagatzemats.

És crucial subratllar que aquesta estafa no té cap relació amb la legítima xarxa Manta ni amb qualsevol altra plataforma i entitat establerta. A més, val la pena assenyalar que l'estafa de registre de Manta Galaxies pot manifestar-se en diversos dominis, cosa que complica encara més els esforços de detecció i prevenció.

Les víctimes de l'estafa de registre de Manta Galaxies poden patir greus pèrdues financeres

L'estafa imita el disseny i la funcionalitat de la legítima xarxa Manta, una plataforma que permet als usuaris desenvolupar i desplegar aplicacions descentralitzades basades en Solidity (dApps) alhora que aprofita els avenços i avantatges tecnològics de la xarxa. L'esquema enganyós ofereix una oportunitat de registre anticipat per a la suposada plataforma de jocs de cadena de blocs "Manta Galaxies".

És crucial subratllar que aquest esforç fraudulent no té cap afiliació amb l'autèntica Manta Network o cap altra plataforma o entitat de bona reputació. Les persones que tinguin la temptació de "registrar-se" mitjançant aquesta oferta enganyosa se'ls demana que vinculin les seves carteres digitals. Tanmateix, en el cas d'aquesta estafa, connectar una cartera criptogràfica l'exposa inadvertidament a un mecanisme de drenatge de criptomoneda.

Essencialment, aquests actors maliciosos desvien fons de carteres compromeses mitjançant transferències automatitzades a carteres controlades pels estafadors. Alguns drenadors de criptomoneda fins i tot tenen la capacitat d'estimar el valor dels actius digitals i orientar-los de manera selectiva primer. Com a resultat, aquestes transaccions poden semblar obscures i evadir la detecció durant períodes prolongats.

A més, a causa de la naturalesa inherentment irreversible de les transaccions de criptomoneda, les víctimes d'estafes com aquesta farsa Manta Galaxies Registration no poden recuperar els seus fons. La manca de traçabilitat agreuja encara més els reptes a l'hora d'identificar i responsabilitzar els autors de les seves activitats fraudulentes.

Els estafadors s'adrecen amb freqüència al sector criptogràfic amb esquemes fraudulents

Els estafadors sovint apunten al sector criptogràfic amb esquemes fraudulents a causa de diverses característiques fonamentals inherents a les criptomonedes:

Anonimat : les transaccions de criptomoneda tenen pseudònims, és a dir, mentre que les transaccions es registren en un llibre major públic, les identitats de les parts implicades sovint queden enfosquides. Aquest anonimat dificulta el seguiment d'activitats fraudulentes a persones específiques, proporcionant als estafadors un cert grau de cobertura.

Irreversibilitat : una vegada que una transacció de criptomoneda es confirma i s'afegeix a la cadena de blocs, és irreversible. A diferència de les transaccions financeres tradicionals, no hi ha cap autoritat central ni mecanisme per revertir les transaccions fraudulentes. Els estafadors exploten aquesta característica fent transaccions que no es poden desfer, deixant a les víctimes amb pocs recursos.

Descentralització : la naturalesa descentralitzada de les criptomonedes significa que no hi ha cap autoritat central que supervisi les transaccions. Tot i que aquesta descentralització proporciona avantatges com la resiliència contra la censura i el control governamental, també crea oportunitats perquè els estafadors operen sense supervisió ni intervenció reguladora.

Manca de regulació : el sector cripto, especialment en les seves primeres etapes, s'ha caracteritzat per una manca de regulació en comparació amb els mercats financers tradicionals. Aquest buit regulatori crea un terreny fèrtil perquè els estafadors puguin explotar les llacunes i participar en activitats fraudulentes amb impunitat.

Creixement i innovació : el sector criptogràfic és dinàmic i evoluciona ràpidament, amb noves criptomonedes, projectes i tecnologies que sorgeixen constantment. Aquest ritme ràpid d'innovació pot superar els esforços reguladors per mantenir el ritme, creant oportunitats perquè els estafadors aprofitin les llacunes en la supervisió i explotin inversors desprevinguts.

Naturalesa especulativa : les criptomonedes sovint estan subjectes a una important volatilitat dels preus, impulsada per l'especulació i el sentiment del mercat. Aquesta volatilitat pot crear oportunitats perquè els estafadors manipulin els mercats, esquemes de bomba i abocament, i defraudin als inversors mitjançant esquemes d'inversió fraudulents que prometen rendiments poc realistes.

Abast global : les criptomonedes no tenen fronteres i es poden accedir i fer transaccions des de qualsevol part del món amb connexió a Internet. Aquest abast global permet als estafadors orientar-se a les víctimes més enllà de les fronteres geogràfiques, cosa que fa que sigui difícil per a les agències d'aplicació de la llei coordinar i processar els autors.

En resum, les característiques inherents a les criptomonedes, com ara l'anonimat, la irreversibilitat, la descentralització, la manca de regulació, el creixement ràpid, la naturalesa especulativa i l'abast global, proporcionen un terreny fèrtil perquè els estafadors explotin individus desprevinguts i es beneficiïn d'esquemes fraudulents. A mesura que el sector criptogràfic segueixi madurant, els esforços per millorar la seguretat, l'educació i la supervisió reguladora seran crucials per mitigar el risc de frau i protegir els inversors.

Tendència

Més vist

Carregant...