Monthly Archives: September 2012

Name Date
'System Error. Hard Disk failure detected' Fake Alert September 28, 2012
Pageset.com September 28, 2012
Trojan.Ransomlock.Q September 28, 2012
Trojan.Abe September 28, 2012
Click.gethotresults.com September 28, 2012
JS:ScriptIP-Inf September 28, 2012
W32.Sality.Y2!inf September 27, 2012
Trojan.Rloader September 27, 2012
Trojan.Ecltys September 27, 2012
Trojan.pirminay September 27, 2012
TR/Sirefef.BC.7 September 27, 2012
Ads.heias.com September 27, 2012
Search.certified-toolbar.com September 27, 2012
Trojan.Ransom.Gen September 27, 2012
FBI Ultimate Game Card Virus September 26, 2012
W32/Rimecud.gen.db September 26, 2012
Program:MSIL/Pameseg.B September 26, 2012
Virus.Alureon.H September 26, 2012
BDS/ZeroAccess.Gen September 26, 2012
Trojan.Killav.DR September 25, 2012
WhiteSmoke Toolbar September 25, 2012
Trojan PWS:MSIL/Petun.A September 25, 2012
Trojan.Chaspin.A September 25, 2012
Dirtjumper September 25, 2012
Federal Police Ukash Virus September 25, 2012
Australian Federal Police Ukash Virus September 25, 2012
Trojan.Taidoor September 24, 2012
Mirage September 24, 2012
Troj/Mdrop-EML September 24, 2012
Win32:FakeAV-ANO September 24, 2012
Startfenster.com September 24, 2012
Dialer:Win32/Adialer September 24, 2012
Trojan.Ticboin.B September 24, 2012
Microsoft's Legal Gamble to Obliterate Piracy Reveals Massive 3322.org Malware Distribution September 22, 2012
System Progressive Protection September 22, 2012
NSIS:Bundlore-B September 21, 2012
Backdoor.Mirafox September 21, 2012
Trojan.Maljava!gen24 September 21, 2012
BKDR_PLUGX.BUT September 21, 2012
BKDR_PLUGX.SME September 21, 2012
TROJ_ARTIEF.LWO September 21, 2012
IPA Virus September 21, 2012
Alert: The Fake Ad-Pushing App 'Pin Photo Zoom' Targets Pinterest Users September 20, 2012
Enfal September 20, 2012
BKDR_MECIV.AF September 20, 2012
TROJ_ARTIEF.JN September 20, 2012
Trojan.Fadcit.A September 20, 2012
Virus.Obfuscator.ZJ September 20, 2012
Trojan.Ledap.gen!A September 20, 2012
Adware.win32.Adkubru September 20, 2012