Threat Database Ransomware Medusa-ransomware

Medusa-ransomware

De ransomware bekend als MEDUSA is ontworpen om gegevens te versleutelen en de extensie '.MEDUSA' toe te voegen aan de bestandsnamen van de getroffen bestanden. De Medusa Ransomware dropt ook een losgeldbrief in een bestand met de naam '!!!READ_ME_MEDUSA!!!.txt.'

Een veelgebruikte methode die door de MEDUSA Ransomware wordt gebruikt om bestandsnamen te wijzigen, is door de extensie '.MEDUSA' aan de oorspronkelijke bestandsnaam toe te voegen. '1.jpg' wordt bijvoorbeeld '1.jpg.MEDUSA', terwijl '2.doc' wordt hernoemd naar '2.doc.MEDUSA', enzovoort.

De Medusa Ransomware vergrendelt bestanden en dwingt gebruikers af voor geld

Volgens de losgeldbrief zijn de cyberaanvallers erin geslaagd het netwerk te doorbreken en de gegevens ervan te kopiëren. Ze beweren toegang te hebben gekregen tot het hele netwerk, inclusief het back-upsysteem, en alle waardevolle informatie te hebben geëxtraheerd, die ze hebben opgeslagen in een privé-cloudopslag.

Bovendien hebben de aanvallers alle bestanden op het netwerk versleuteld met een onkraakbaar versleutelingsalgoritme, waardoor het voor het slachtoffer onmogelijk is om zonder hun hulp toegang te krijgen tot deze bestanden. De aanvallers verklaren dat ze bereid zijn de bestanden te decoderen als de slachtoffers contact leggen via de opgegeven livechat en losgeld betalen voor de decoderingstool en sleutels.

In de losgeldbrief staat echter ook dat als slachtoffers het losgeld niet binnen drie dagen betalen, de aanvallers alle verzamelde gegevens openbaar zullen maken. Om contact op te nemen met de cybercriminelen, bevat de losgeldbrief instructies over hoe toegang te krijgen tot hun livechat, Tox Chat-programma of ondersteunings-e-mail, 'medusa.serviceteam@protonmail.com'.

Ransomwarebedreigingen zoals Medusa kunnen een verwoestende impact hebben

Ransomware-aanvallen kunnen ernstige gevolgen hebben voor zowel individuen als organisaties. Ze kunnen leiden tot het verlies van gevoelige of waardevolle gegevens, financiële schade en reputatieschade. Een van de belangrijkste gevaren van een ransomware-aanval is de mogelijkheid om de toegang tot kritieke systemen en gegevens te verliezen. Aanvallers versleutelen vaak bestanden of sluiten gebruikers af van hun systemen totdat er losgeld is betaald, wat kostbaar en tijdrovend kan zijn om van te herstellen. Dit kan leiden tot operationele verstoringen en zelfs tot totale uitval van het systeem.

Ransomware-aanvallen kunnen ook leiden tot datalekken, waarbij aanvallers gevoelige informatie verzamelen van gecompromitteerde systemen. Dit kan persoonlijk identificeerbare informatie, financiële gegevens of intellectueel eigendom zijn. Diefstal van dergelijke informatie kan ernstige gevolgen hebben, waaronder identiteitsdiefstal, financiële fraude of bedrijfsspionage.

Bovendien kunnen ransomware-aanvallen ook reputatieschade toebrengen aan individuen en organisaties. Als gevoelige informatie uitlekt of een bedrijf door een ransomware-aanval niet in staat is om diensten te verlenen of zijn verplichtingen na te komen, kunnen klanten of opdrachtgevers het vertrouwen in de organisatie verliezen. Dit kan leiden tot omzetverlies of negatieve publiciteit.

Over het algemeen vormen ransomware-aanvallen een aanzienlijke bedreiging voor zowel individuen als organisaties, en hun gevolgen kunnen ernstig en langdurig zijn. Het is essentieel om preventieve maatregelen te nemen, zoals regelmatige back-ups en beveiligingsbewustzijnstrainingen, om het risico om het slachtoffer te worden van dergelijke aanvallen te verminderen.

De volledige tekst van het bericht met de vraag om losgeld van Medusa Ransomware is:

'-----------------------------[ Hallo, ******** !!! ]----------------------------------------

WAT GEBEURDE ER?

-------------------------------------------------- ----------

1. We hebben uw netwerk binnengedrongen en gegevens GEKOPIEERD.

* We zijn het hele netwerk binnengedrongen inclusief back-upsysteem en hebben alles over uw gegevens onderzocht.

* En we hebben al uw belangrijke en waardevolle gegevens geëxtraheerd en gekopieerd naar privé-cloudopslag.

2. We hebben uw bestanden VERSLEUTELD.

Terwijl u dit bericht leest, betekent dit dat al uw bestanden en gegevens zijn VERSLEUTELD door 's werelds sterkste ransomware.

Alle bestanden zijn versleuteld met een nieuw versleutelingsalgoritme van militaire kwaliteit en u kunt uw bestanden niet ontsleutelen.

Maar maak je geen zorgen, we kunnen je bestanden decoderen.

Er is maar één mogelijke manier om uw computers en servers terug te krijgen - CONTACTEER ons via LIVE CHAT en betaal voor de speciale

MEDUSA DECRYPTOR en DECRYPTIESLEUTELS.

Deze MEDUSA DECRYPTOR herstelt uw gehele netwerk, dit duurt minder dan 1 werkdag.

WAT GARANDEERT?

-------------------------------------------------- -------------

We kunnen uw gegevens openbaar maken en e-mails naar uw klanten sturen.

We hebben professionele OSINT's en een mediateam voor het lekken van gegevens naar telegram-, facebook-, twitterkanalen en topnieuwswebsites.

U kunt aanzienlijke problemen ondervinden als gevolg van desastreuze gevolgen, wat kan leiden tot verlies van waardevolle intellectuele eigendom en andere gevoelige informatie,

kostbare inspanningen om op incidenten te reageren, misbruik/misbruik van informatie, verlies van klantvertrouwen, merk- en reputatieschade, juridische en regelgevende kwesties.

Na betaling voor het datalek en de decodering garanderen wij dat uw gegevens nooit zullen worden gelekt en dit is ook voor onze reputatie.

Je moet er bewust van zijn!

-------------------------------------------------- -------------

We spreken alleen met een bevoegd persoon. Dit kan de CEO zijn, het topmanagement, enz.

Als u niet zo iemand bent - NEEM GEEN CONTACT MET ONS OP! Uw beslissingen en acties kunnen ernstige schade toebrengen aan uw bedrijf!

Informeer je leidinggevenden en blijf kalm!

Als u niet binnen 3 dagen contact met ons opneemt, zullen we beginnen met het publiceren van uw zaak op onze officiële blog en zal iedereen uw incident opmerken!

--------------------[ Officieel blogadres ]--------------------

TOR-browser gebruiken (hxxps://www.torproject.org/download/):

-

NEEM CONTACT MET ONS OP!

----------------------[ Het live chat-adres van uw bedrijf]--------------------- ------

TOR-browser gebruiken (hxxps://www.torproject.org/download/):

-

Of gebruik het Tox Chat-programma (hxxps://qtox.github.io/)

Gebruiker toevoegen met ons tox-ID: 4AE245548F2A225882951FB14E9BF87E E01A0C10AE159B99D1EA62620D91A372205227254A9F

Onze e-mail voor ondersteuning: ( medusa.serviceteam@protonmail.com )

Bedrijfsidentificatie-hash:'

Trending

Meest bekeken

Bezig met laden...