Monthly Archives: September 2014

Name Date
Poup Alerta Ads September 19, 2014
Start2.me September 19, 2014
Backdoor:Win32/Plugx.K September 19, 2014
Super Optimizer September 19, 2014
CloudGuard September 18, 2014
Trojan:Win32/Joinkjot.A September 18, 2014
StormWatch September 18, 2014
AllSaver September 18, 2014
Backdoor.Miniduke!gen4 September 18, 2014
Lasaoren.com September 18, 2014
FB Photo Zoom September 17, 2014
Atajitos.com September 17, 2014
TrojanDownloader:Win32/Banload.AXI September 17, 2014
Astro Arcade Ads September 17, 2014
PicColor September 17, 2014
Gameharbor.org September 17, 2014
SpeedCheck September 16, 2014
Superiends.net September 16, 2014
Iwebar1 September 16, 2014
Mac4Coupon September 16, 2014
Jqd.optiopt.net September 16, 2014
Infostealer.Bucuper September 16, 2014
PrinceCoupon September 15, 2014
WEbbiNG September 15, 2014
Istsearch.com September 15, 2014
ShopDiscounts September 15, 2014
Spellso September 15, 2014
Klip Pal September 15, 2014
Nopage.pw September 15, 2014
Desktop Temperature Monitor September 12, 2014
Olacarita September 12, 2014
Fun4IM September 12, 2014
WordExtra September 12, 2014
1SaleADay September 12, 2014
Mezza September 12, 2014
Vawtrak September 11, 2014
Zemot September 11, 2014
Free Weather Forecast September 11, 2014
SpeedChecker September 11, 2014
Adware.iwantsearchbar September 11, 2014
Foxtab PDF Converter September 11, 2014
Foxtab Audio Converter September 11, 2014
Win Guard Ads September 11, 2014
PriceFountain September 11, 2014
Gosavenow Ads September 10, 2014
Surfkeepit Ads September 10, 2014
WinSecurity September 10, 2014
AdWare.Win32.Virtumonde.tsm September 9, 2014
ExtraMcDeal September 9, 2014
DiscountPlace September 9, 2014