Jak wyczyścić pliki tymczasowe w systemie Windows

Pliki tymczasowe, jak sama nazwa wskazuje, to pliki, które zawierają informacje potrzebne do wykonania określonej operacji i które są usuwane po zakończeniu pracy. Istnieje wiele przypadków tworzenia takich plików tymczasowych, w tym za każdym razem, gdy edytujesz dokumenty, takie jak Word lub Excel, drukujesz plik, w ramach działania przeglądarki internetowej w postaci plików pamięci podręcznej itp. Dość często jednak pliki tymczasowe nie są usuwane zgodnie z przeznaczeniem i pozostają w systemie. Chociaż zwykle mają one znikome rozmiary, sama ilość plików tymczasowych, które mogą się nawarstwiać, może spowodować zajęcie znacznej części dysku twardego. Dlatego czasami konieczne jest ręczne usunięcie przez użytkownika plików tymczasowych ze swojego komputera.

Pliki tymczasowe są przechowywane w różnych lokalizacjach w zależności od powodu ich utworzenia. Gdyby były potrzebne dla procesu systemowego, pliki można by wygenerować w C:\Windows\Temp. Pliki tymczasowe skojarzone z określoną aplikacją są zwykle umieszczane w katalogu App Data w folderze użytkownika. Z drugiej strony każda przeglądarka internetowa ma własny dedykowany folder, w którym przechowuje powiązane pliki pamięci podręcznej.

Usuwanie plików tymczasowych

Jedną z najprostszych metod czyszczenia plików tymczasowych z komputera jest użycie wbudowanego narzędzia Oczyszczanie dysku.

  1. Otwórz menu Start.
  2. Wybierz „Wszystkie programy”.
  3. Otwórz „Akcesoria”.
  4. Wybierz „Narzędzia systemowe”.
  5. Kliknij „Oczyszczanie dysku”.
  6. Wybierz konkretne typy plików, które chcesz usunąć, wybierając je w sekcji „Pliki do usunięcia”.
  7. Kliknij „OK”, kiedy będziesz gotowy.

Alternatywną metodą dotarcia do folderu Temp i usunięcia znajdujących się tam plików jest:

  1. Naciśnij klawisz Windows (logo Windows) + R na klawiaturze.
  2. Wpisz lub wklej %temp>#/p### w oknie Uruchom.
  3. Usuń wszystkie pliki znajdujące się w otwartym folderze.