Monthly Archives: September 2007

Name Date
Hoax.Renos September 29, 2007
SpywareLocker, SystemDefender, SpySure, more - SpyHunter Update v.6.38 September 28, 2007
SpywareLocker September 28, 2007
SystemDefender September 28, 2007
SpySure September 28, 2007
Boolosoft Keylogger September 28, 2007
Awola September 28, 2007
Trojan-Downloader.Agent-DNE September 28, 2007
Trojan.Agent-KM September 28, 2007
Trojan-PSW.OnLineGames.dat September 28, 2007
Trojan-PSW.OnLineGames.ckr September 28, 2007
Trojan-PSW.OnLineGames.dhq September 28, 2007
Trojan-PSW.OnLineGames.arv September 28, 2007
Trojan-PSW.OnLineGames.afz September 28, 2007
Trojan-PSW.OnLineGames.cxf September 28, 2007
Trojan-PSW.OnLineGames.dlx September 28, 2007
Trojan-PSW.OnLineGames.xvs September 28, 2007
Trojan-PSW.Nilage.bpt September 28, 2007
Trojan-Downloader.Agent-DCN September 28, 2007
Trojan-Downloader.Agent-DCL September 28, 2007
Trojan-Downloader.Agent-CCC September 28, 2007
Trojan-Downloader.Agent-DCO September 28, 2007
Trojan-Downloader.Agent-CPK September 28, 2007
Trojan.Backdoor-JCK September 28, 2007
Trojan-PSW.OnLineGames.dmc September 28, 2007
Trojan-Dropper.Agent.bxk September 28, 2007
Trojan-Downloader.Agent-FCX September 28, 2007
WinSpyControl September 28, 2007
SmartFixer September 28, 2007
Backdoor.Agent.ben September 28, 2007
Trojan-Downloader.Small.ftw September 28, 2007
ConfidentSurf September 28, 2007
TrojanProxy.Wopla.ag September 28, 2007
Trojan-Downloader.Small.fvo September 28, 2007
Email-Worm.Agent.l September 28, 2007
TitanShield September 26, 2007
Trojan.Agent-DF September 21, 2007
Trojan.Agent-BIP September 21, 2007
Contrware, Hoax.Renos, Trojan.Downloader-Gen.MobRules, more - SpyHunter Update v.6.29 September 21, 2007
Trojan.Downloader-Gen.MobRules September 21, 2007
Trojan-Downloader.Agent-BFJ September 21, 2007
Trojan.Small.ASA September 21, 2007
Trojan-Downloader.Agent-OL September 21, 2007
There are 118 serious threats detected on your computer September 20, 2007
Trojan-Spy.Broker.r September 18, 2007
WebTrendsLive September 16, 2007
AntiSpyware Shield September 14, 2007
AntiSpyware Shield, AntiVirGear, MalwareDestructor, more - SpyHunter Update v.6.24 September 14, 2007
Virus.Win9x.CIH September 12, 2007
Trojan.Dropper.Agent-CWZ September 12, 2007