Adware

Mayroong kasalukuyang 18 na artikulo na nakalista sa adware.

Pangalan Petsa
'Binabati Kita Na Mga Nagwawagi' Mga Pop-Up January 31, 2020
'Windows Defender Browser Protection' Tech Support Scam March 2, 2020
CrowdExclusive February 27, 2020
Defendprivacyservice.com May 4, 2022
Fill Darker Adware April 29, 2022
Greenconvert.net April 27, 2022
Kaugnay na Kaalaman January 20, 2022
Luxprizeclub.com April 27, 2022
Mayroon kang 46 na Oras Upang Order Upang Gawin ang Pagbabayad 'Email Scam February 18, 2020
MediaPass January 31, 2022
Mga Lokal na Classified Ads March 2, 2020
Mga Pakinabang February 12, 2020
OperatorMac February 20, 2020
ProcessorProgression April 27, 2022
Protect-tool.xyz April 27, 2022
VSearch February 20, 2020
Yexcelltoolse.xyz May 3, 2022
Yoogle March 2, 2020