TRUSTe
Enigma Software Group USA, LLC ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ

ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ: ਮਈ 31, 2022

Enigma Software Group USA, LLC, 3000 Gulf to Bay Boulevard Clearwater, FL 33759 , USA ("ESG", "we", "us" or "our") ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ESG ਦੁਆਰਾ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਬ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ:

 1. ESG ਕਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 2. ESG ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ।
 3. ਜਿਸ ਨਾਲ ESG ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 4. ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
 5. ESG ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ।
 6. ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

TRUSTe ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਗੋਪਨੀਯਤਾ

ਸਾਡੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਭਿਆਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਨੂੰ support@enigmasoftware.com 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਲਝੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ https://feedback-form.truste.com/watchdog/request 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਯੂ.ਐੱਸ.-ਅਧਾਰਤ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (ਮੁਫ਼ਤ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ

ESG ਇਸਦੀਆਂ ਵੈੱਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ESG ਲਾਗੂ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਬ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ EnigmaSoft Ltd. ਦੇ ਉਤਪਾਦ, SpyHunter 5 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ EnigmaSoft Ltd. ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ https://www.enigmasoftware.com/esg-privacy-policy/ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ESG ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ), ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ

ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰਿੰਗ, ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਾਰਟਨਰ (ਆਂ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ (ਆਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ, ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਪਤਾ) ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਾਰਟਨਰ ਅਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ("IP") ਪਤੇ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ID ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਾਰਟਨਰ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿਤਰਣ ਸਹਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਾਰਟਨਰ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਅੰਕ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਭੁਗਤਾਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਟੋਕਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਗਾਹਕੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਵੈਚਲਿਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ (ਸਮੇਤ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ)।

ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ESG ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ESG ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਬ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈਮੇਲ ਪਤਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸਾਡੀਆਂ ਐਫੀਲੀਏਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਵਜੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। , ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕੈਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਇਗੀ ਗਾਹਕੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸੰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗਾਹਕੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਕੈਨ ਲੌਗ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਗਈ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸਿਰਫ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ:

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ;
 • ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ;
 • ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ;
 • ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ, ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ;
 • ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ, ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ;
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ;
 • ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ (ਭਾਗ E (ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ) ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ/ਜਾਂ
 • ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ

ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਐਪਸ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ;
 • ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ;
 • ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ;
 • ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਤਾਂ, ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ;
 • ਜਦੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ;
 • ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ;
 • ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ; ਅਤੇ/ਜਾਂ
 • ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ।

ਸਾਡੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤ

ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

 • ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ: ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। , ਧੋਖਾਧੜੀ, ਅਤੇ ਸਪੈਮ।
 • ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ: ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
 • ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ: ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ

ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼, ਬੀਕਨ, ਟੈਗਸ, ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ (ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਕੂਕੀਜ਼" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਰਾਮਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  

ਕੂਕੀ ਕੀ ਹੈ?

ਕੂਕੀਜ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੂਕੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ https://www.aboutcookies.org 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?

ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਕੂਕੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ, ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਾਰਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ?

ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

 • ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ: ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੂਕੀ ਬੈਨਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
 • ਸੁਰੱਖਿਆ: ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ।
 • ਤਰਜੀਹਾਂ: ਅਸੀਂ ਅਸਥਾਈ 'ਸੈਸ਼ਨ' ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸਰਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਕੂਕੀਜ਼

ਕੁਝ ਕੁਕੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈਵਾਲ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਕੁਕੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਵੇ। ਹਰੇਕ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ "ਮਦਦ" ਮੀਨੂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਧਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ 'ਤੇ ਕੂਕੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਕੀ ਤਰਜੀਹੀ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ:

ਕੂਕੀ ਸੂਚੀ

ਹੇਠਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

ਜ਼ਰੂਰੀ

ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ/ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ/ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰੋਤ ਕੂਕੀ ਨਾਮ(ਨਾਂ) ਮਕਸਦ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
EnigmaSoft autoplay_* ip2country jsCookieCheck redirect_country ਲੋਕੇਲ
ma_user_* ma_username_* ui_lang
ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤਕਰਨ, ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੈਟਿੰਗਾਂ। EnigmaSoft ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ: https://www.enigmasoftware.com/enigmasoft-privacy-policy/

ਵਿਗਿਆਪਨ

ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ/ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰੋਤ ਕੂਕੀ ਨਾਮ(ਨਾਂ) ਮਕਸਦ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
EnigmaSoft rd_campaign_id rd_media_partner_id rd_tracker_id rw_affiliate_id rw_session_id ਵਿਜ਼ਟਰ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਨੈਵੀਗੇਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਪ ਅਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। EnigmaSoft ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ: https://www.enigmasoftware.com/enigmasoft-privacy-policy/
ਫੇਸਬੁੱਕ _fbp ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Facebook ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਉ: https://www.facebook.com/policy/cookies/ Facebook ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਉ: https://www.facebook.com/about/ ਗੋਪਨੀਯਤਾ
ਗੂਗਲ __Secure-3PAPISID __Secure-3PSID
__ਸੁਰੱਖਿਅਤ-3PSIDCC
ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ
HSID
ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ
SAPISID
APISID
1P_JAR
ਡੀ.ਵੀ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਾਓ: https://policies.google.com/technologies/cookies Google ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਾਓ: https://policies.google.com/privacy
ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਡਬਲ ਕਲਿਕ ਕਰੋ IDE ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। DoubleClick (Google) ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਾਓ: https://policies.google.com/technologies/cookies DoubleClick (Google) ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਾਓ: https://policies.google . .com/privacy ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ DoubleClick ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਓ: https://adssettings.google.com/authenticated
ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੁਆਰਾ ਬਿੰਗ SRCHHPGUSR
ipv6
_EDGE_S
_SS
SRCHUSR
MUID
SRCHD
SRCHUID
_HPVN
MUIDB
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। Bing (Microsoft) ਗੋਪਨੀਯਤਾ / ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਉ: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement Bing ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਉ: https://account.microsoft .com/privacy/ad-settings/
ਕੋਰਾ m-tz
m-early_v
m-b_strict
ms
m-b_lax
mb
m-uid
m-css_v
m-ans_frontend_early_version
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। Quora ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ : https://www.quora.com/about/cookies Quora ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਉ: https://www.quora.com/about/privacy
ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾੱਫਟ ਦੁਆਰਾ ਲਿੰਕਡਇਨ AMCV_*
AMCVS_*
lidc
lissc
bcookie
ਲੰਗ
G_ENABLED_IDPS JSESSIONID
bscookie
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਿੰਕਡਇਨ ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਉ: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy LinkedIn ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਉ: https://www.linkedin.com/legal /ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ
ਟਵਿੱਟਰ _twitter_sess
ct0
guest_id
personalization_id
gt
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਉ: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies ਟਵਿੱਟਰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਉ: https://twitter .com/en/privacy ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਓ: https://help.twitter.com/en/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads
Google ਦੁਆਰਾ YouTube ਵਾਈ.ਐਸ.ਸੀ
VISITOR_INFO1_LIVE
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਾਓ: https://policies.google.com/technologies/cookies Google ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਾਓ: https://policies.google.com/privacy

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੋਜ

ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ/ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਸਰੋਤ ਕੂਕੀ ਨਾਮ(ਨਾਂ) ਮਕਸਦ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅਲੈਕਸਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ __asc __auc ਵਿਜ਼ਟਰ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਨੈਵੀਗੇਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਪ ਅਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਅਲੈਕਸਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ / ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਉ: https://www.alexa.com/help/privacy
ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ _ga _gat_UA-*
_gid
ਵਿਜ਼ਟਰ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਨੈਵੀਗੇਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਪ ਅਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਗੂਗਲ ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਾਓ: https://policies.google.com/technologies/cookies Google ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਾਓ: https://policies.google.com/privacy ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਲਈ Google Analytics ਕੂਕੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਓ: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
ਲੀਡਫੀਡਰ _lfa ਵਿਜ਼ਟਰ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਨੈਵੀਗੇਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਪ ਅਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਲੀਡਫੀਡਰ ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਾਓ: https://www.leadfeeder.com/cookies-and-tracking/ ਲੀਡਫੀਡਰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਉ: https://www.leadfeeder.com/ ਗੋਪਨੀਯਤਾ/

ਲੌਗ ਫਾਈਲਾਂ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਰਵਰ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਸਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੌਗ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ (ਉਤਪਾਦਾਂ) ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਨੂੰ (ਕੁਝ ਖਾਸ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਡੇਟਾ ਸਮੇਤ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ (ਉਤਪਾਦਾਂ) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। . ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ (IP) ਪਤੇ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (ISP), ਰੈਫਰਿੰਗ/ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੰਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, HTML ਪੰਨੇ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਆਦਿ), ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਮਿਤੀ/ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਟੈਂਪ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਲਿੱਕਸਟ੍ਰੀਮ ਡੇਟਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਅਲੈਕਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਐਫੀਲੀਏਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। . ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੱਗਰੀ

ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡੇਟਾ (ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਡੇਟਾ ਸਮੇਤ) ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ (ਉਤਪਾਦਾਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ, ਸੰਸਾਧਿਤ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਫਾਈਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਫਾਈਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਫੋਲਡਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ/ਫਾਇਲਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਐਕਸੈਸ ਗਤੀਵਿਧੀ।

ਡਿਵਾਈਸ ਡਾਟਾ

ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ (ਉਤਪਾਦਾਂ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਕਿਸਮ, IP ਪਤਾ ਜਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ID।

ਫਲੈਸ਼ LSOs

ਅਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਲ ਸ਼ੇਅਰਡ ਆਬਜੈਕਟ (LSOs), ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲੈਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲੈਸ਼ ਵਰਗੇ LSOs ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ HTML5 LSO ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਲੈਸ਼ LSOs ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html 'ਤੇ ਜਾਓ

ਵਿਗਿਆਪਨ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ)। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ Google, YouTube, Facebook, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ/ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਜੋ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ/ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੂਕੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਖੇਗਾ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਸਮੇਤ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਚਸਪੀ-ਅਧਾਰਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ URL 'ਤੇ ਜਾਓ: https://www.youronlinechoices.eu । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ URL 'ਤੇ ਜਾਓ: https://optout.aboutads.info । ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਖੋਗੇ ਪਰ ਜੋ ਵਿਗਿਆਪਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਢੁਕਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ/ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ।

ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ

ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ/ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਾਡੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਪਾਰਕ/ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਪਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ, ਛੋਟਾਂ, ਕੂਪਨਾਂ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਈਮੇਲ, ਡਾਕ, ਫ਼ੋਨ, ਮੋਬਾਈਲ, ਟੈਕਸਟ ਸੰਦੇਸ਼, SMS, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਵੈਂਟਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਹਕੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੰਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ "ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ" ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ "ਅਨਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ" ਲਿੰਕ.

ਸੇਵਾ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

ਦੁਰਲੱਭ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ, ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ-ਸੰਬੰਧੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਭੇਜਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਗਾਹਕ ਦੀ ਸੇਵਾ

ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਪੈਮ

ESG ਦੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂ.ਐੱਸ. ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕੋਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

 • ਸਾਡੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ;
 • ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਣ;
 • ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ;
 • ਸਾਡੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ IT ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ IT ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ/ਜਾਂ
 • ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ) ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੁਨਰ-ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ/ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ।

ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ(ਉਤਪਾਦਾਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, EULA, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ, ਕੂਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ/ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ESG ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ; ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਨੂੰਨੀ ਬੇਦਾਅਵਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਲਾਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਈਐਸਜੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਸਬਪੋਇਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ESG ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਿਚੋਲੇ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ/ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।

ਵਪਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ

ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ESG ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਲੀਨਤਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ, ਬਦਲਾਅ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ।

ਲਿੰਕ

ESG ਦੀਆਂ ਵੈਬ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ESG ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ESG ਦੀਆਂ ਵੈਬ ਸਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ESG ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਐਫੀਲੀਏਟ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਸਰਵੇਖਣ

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਈ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ), ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ESG ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ।

ਬਲੌਗ

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਲੌਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਲੌਗ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, support@enigmasoftware.com 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ । ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਜੇਟਸ

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ "ਪਸੰਦ" ਬਟਨ ਅਤੇ ਵਿਜੇਟਸ, ਅਤੇ ਇੱਕ "ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ" ਬਟਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਮਿੰਨੀ-ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ IP ਪਤੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੂਕੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਜੇਟਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਹੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰਸਪਰ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ

ESG ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਉਚਿਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ESG ਦੀਆਂ ਵੈਬ ਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫ-ਲਾਈਨ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ/ਆਰਡਰ ਫਾਰਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ) ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ-ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ - SSL ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਨੇ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਆਰਡਰ ਫਾਰਮ 'ਤੇ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾੱਫਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਵਰਗੇ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਾਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਿਰਫ਼ "ਸਰਫਿੰਗ" ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਨ-ਲਾਕ, ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਉਲਟ, ਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ SSL ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਔਫ-ਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਸਰਵਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਬਿਲਿੰਗ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ) ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਰਵਰ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਨਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ, ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, 100% ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ support@enigmasoftware.com 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਕ

ESG ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ESG ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ESG ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ/ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ/ਮਿਟਾਉਣਾ/ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨਾ

ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ, ESG ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ, ਫ਼ੋਨ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਡਾਕ ਪਤਾ), ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣ/ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੁਝ ਡੇਟਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਾਹਕ ਬਿਲਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ESG ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੁਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਤਰਜੀਹੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ(ਉਤਪਾਦਾਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ , ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਨ-ਐਪ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਨ-ਐਪ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੋਟਿਸ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਨਰਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (EU) 2016/679 ("GDPR") ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਸਹੀ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਤੇ EU ਨਿਗਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਆਮ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ("GDPR ") ਸਮੇਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ।

ਟ੍ਰੈਕ ਨਾ ਕਰੋ ("DNT")

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਡੂ ਨਾਟ ਟ੍ਰੈਕ ("DNT") ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। DNT ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ DNT ਸਿਗਨਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ/ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

1. ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਐਕਟ 2018 ("CCPA") CCPA ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ:

 • ਨੋਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
 • ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
 • ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
 • ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
 • ਸਮਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਨੋਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। (ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।) ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖਾਸ ਟੁਕੜੇ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।) ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ)। ਔਪਟ-ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ Enigma Software Group USA, LLC, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਾਗੂ EULA/TOS ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ CCPA ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ CCPA ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ਼ੋਂ CCPA ਅਧੀਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਤਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ CCPA ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ support@enigmasoftware.com 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ +1 (888) 360-0646 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ "ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ" ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਵਿੱਚ.

2. ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸ਼ਾਈਨ ਦਿ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਜ਼

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ "ਸ਼ਾਈਨ ਦ ਲਾਈਟ" ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜੋ ਨਿੱਜੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਰਤੋਂ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਪਿਛਲੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ support@enigmasoftware.com 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਵਿੱਚ "ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ" ਦੇ ਨਾਲ +1 (888) 360-0646 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ "ਸ਼ਾਈਨ ਦਿ ਲਾਈਟ" ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨੋਟਿਸ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 1789.3 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਖਾਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

 • ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ EnigmaSoft Limited/Enigma Software Group USA, LLC ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ।
 • ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ support@enigmasoftware.com 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ +1 (888) 360-0646 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 400 ਆਰ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਸੂਟ 1080, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 95814 'ਤੇ ਜਾਂ (916) 445-1254 ਜਾਂ (590) 'ਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 5210.

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਭਾਵੀ GDPR ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ support@enigmasoftware.com 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੋ। Enigma Software Group USA, LLC Attn: ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ 3000 ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਬੇ Blvd. Clearwater, FL 33759 USA ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗ "ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਬੇਨਤੀ" ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਜਾਂ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ।