TRUSTe

Het privacybeleid en het cookiebeleid van EnigmaSoft Limited

Laatst herzien: 31 mei 2022.

DEEL A – OVER DIT PRIVACYBELEID

1. Wie zijn wij

Wij zijn EnigmaSoft Limited, een bedrijf opgericht onder de wetten van Ierland met bedrijfsregistratienummer 597114, met maatschappelijke zetel te 1 Castle Street, 3rd Floor, Dublin 2, D02 XD82, Ierland ( "wij" , "ons" of "onze " ).

We zijn toegewijd aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie met onze gebruikers, gebaseerd op respect voor persoonlijke identiteit en informatie en door het gebruik van eerlijke informatiepraktijken te bevorderen. We willen onze toewijding aan de privacy van onze gebruikers aantonen en het vertrouwen van onze gebruikers vestigen in ons vermogen om hun informatie te beschermen.

2. Dit privacybeleid

Voor inwoners van de EU, houd er rekening mee dat dit privacybeleid is bijgewerkt in overeenstemming met de vereisten van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU ( "AVG" ).

We bieden een aantal producten en diensten en om dit te doen, moeten we een breed scala aan informatie verzamelen, opslaan, gebruiken en openbaar maken. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij en onze geautoriseerde zakenpartners, gelieerde ondernemingen en agenten informatie verwerken, met name persoonlijke gegevens, die we van u en anderen ontvangen door uw gebruik van onze website, apps, software, services, SpyHunter 5, SpyHunter voor Mac, SpyHunter Web Security (wanneer en zoals beschikbaar), alle functies en/of functionaliteit ervan, inclusief maar niet beperkt tot SpyHunter Web Security (die kan worden aangeboden als onderdeel van deze producten en/of als een op zichzelf staand product voor gebruik afzonderlijk van de volledige versies van deze producten en die websites identificeert, detecteert en/of blokkeert die zijn gerapporteerd als kwaadaardig of, volgens redelijk onderzoeksonderzoek van EnigmaSoft, malware-achtige bedreigingen of potentieel onveilige programma's kunnen bevatten) en andere gerelateerde technologie ( "producten " ). Dit privacybeleid beschrijft:

 1. De informatie die we verzamelen.
 2. Hoe we de informatie gebruiken.
 3. De rechtsgronden waarop we ons baseren om deze informatie te verzamelen.
 4. Met wie we informatie delen.
 5. De keuzes die gebruikers hebben met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en verspreiden van de informatie.
 6. De soorten beveiligingsprocedures die van kracht zijn om informatie onder onze controle te beschermen.
 7. De rechten van een gebruiker, hoe een gebruiker contact met ons kan opnemen en eventuele onnauwkeurigheden in de door ons verzamelde informatie kan bijwerken of corrigeren.

Lees dit privacybeleid aandachtig door, zodat u onze aanpak en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en andere informatie begrijpt en hoe we deze behandelen. Gebruik onze producten en diensten alstublieft niet als u het niet eens bent met de manieren waarop wij uw informatie zullen verwerken. We begrijpen dat u ons misschien geen specifieke informatie over u wilt geven, maar houd er rekening mee dat dit ertoe kan leiden dat wij u niet de producten of diensten kunnen leveren die u nodig heeft of ons gewenste niveau van klantenservice.

DEEL B - INFORMATIECOLLECTIE

In het kader van de AVG is EnigmaSoft Limited de beheerder van uw persoonsgegevens.

We verzamelen informatie van onze gebruikers op verschillende punten over onze producten en diensten, in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, uitsluitend voor de doeleinden die nodig zijn voor ons bedrijf en het gemak van onze gebruikers.

Alle informatie zal eerlijk worden verkregen. De informatie die we verzamelen zal adequaat, relevant en niet buitensporig zijn in verhouding tot de doeleinden waarvoor ze is verkregen. Deze doeleinden omvatten:

1. Registratie

Om de betaalde abonnementsversie van onze producten en diensten te gebruiken, moet een gebruiker eerst het registratieformulier invullen. Tijdens de registratie is een gebruiker verplicht om contactgegevens op te geven (zoals naam en e-mailadres). We verzamelen ook het internetprotocol ("IP")-adres en hardware-ID van de gebruiker.

2. Bestellen en betalen

We kunnen een distributiepartner(s) en een vertrouwde externe betalingsverwerker(s) gebruiken om ons te helpen bij het beheren van bestellingen, facturering en verwerking van betalingen voor onze producten en diensten. Wanneer een gebruiker betaalt voor een abonnement op of een aankoop doet op een van onze producten of diensten, moet de gebruiker informatie invoeren via een online bestelformulier. Een gebruiker, of iemand in de organisatie van de gebruiker, moet contactgegevens (zoals naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres en factuuradres) en financiële informatie (zoals creditcardnummer en vervaldatum) verstrekken. Wij en onze distributiepartners en externe betalingsverwerkers kunnen ook het internetprotocol ("IP") adres en hardware-ID van de gebruiker verzamelen. We kunnen van de distributiepartner en de externe betalingsverwerker een kopie van de betalingsgeschiedenis tussen de gebruiker en ons vragen en ontvangen.

Wanneer een gebruiker zijn informatie aan onze distributiepartner of externe betalingsverwerker verstrekt, wordt het gebruik van de persoonlijke gegevens van de gebruiker beheerst door de servicevoorwaarden en het privacybeleid van die derde partij. Op het aankoopformulier staat een link naar zowel de servicevoorwaarden als het privacybeleid. Een gebruiker moet met beide akkoord gaan voordat hij onze producten en diensten koopt of zich erop abonneert die zijn aangeschaft in samenwerking met onze distributiepartners of externe betalingsverwerkers.

We kunnen de financiële informatie van een gebruiker (zoals het creditcardtype, de vervaldatum en de laatste vier cijfers van het creditcardnummer) ontvangen van de externe betalingsverwerker, samen met andere persoonlijke gegevens. De externe betalingsverwerker kan ons ook unieke authenticatietokens verstrekken om betalingsverzoeken te doen. Deze informatie wordt gebruikt om betalingsverzoeken te doen of om de gebruiker te registreren voor een automatisch verlengend abonnement dat in de toekomst automatische betalingen vereist.

3. Aanvulling van informatie

Om onze verplichtingen jegens gebruikers naar behoren te kunnen nakomen, kan het voor ons nodig zijn om de informatie die we ontvangen aan te vullen met informatie van externe bronnen. We kunnen bijvoorbeeld het factuuradres verifiëren bij creditcardtransacties. De informatie die wordt verkregen uit deze externe bronnen wordt door ons onderhouden op een manier die in overeenstemming is met ons privacybeleid.

4. Bij het gebruik van onze producten en diensten

We verzamelen en gebruiken de informatie die een gebruiker rechtstreeks aan ons of een van onze vertrouwde partners verstrekt, zoals de informatie die een gebruiker verstrekt wanneer hij onze producten en diensten opent, gebruikt of koopt, informatie over hoe een gebruiker toegang krijgt tot , navigeert en gebruik maakt van onze producten en diensten, en informatie die een gebruiker verstrekt wanneer hij met ons communiceert, inclusief voor klantenondersteuning. We kunnen ook informatie verwerken en analyseren van de scans die een gebruiker uitvoert met behulp van onze producten en diensten, zoals verder beschreven in sectie 5 (Informatie van scans) hieronder.

Als een gebruiker een betaald abonnementsproduct of -service gebruikt, worden hun gebruikersnaam en wachtwoord tijdens elke communicatie verzonden en ontvangen voor beveiligings-, authenticatie- en verificatiedoeleinden en om geschillen over facturering op te lossen. Betaalkaart- en andere financiële informatie wordt verzameld door ons en onze externe betalingsverwerkers.

Om verlenging of herstel van een abonnement mogelijk te maken, kunnen wij of onze externe betalingsverwerkers ook niet-financiële contactgegevens en ondersteunings- en scanlogboeken bewaren voor klanten van wie de licentie is verlopen.

5. SpyHunter 5 en SpyHunter voor Mac, inclusief SpyHunter Web Security- (gezamenlijk "SpyHunter Software"): informatie van scans

Rapporten: Wanneer een SpyHunter Software-scan wordt gestart, wordt een diagnostisch rapport van het systeem van de gebruiker naar ons verzonden. Voor SpyHunter 5-software in het bijzonder, wanneer een gebruiker op "Rapport genereren" klikt in het tabblad "Diagnostisch rapport" in het gedeelte " Spyware HelpDesk " van de gebruikersinterface, zal SpyHunter 5 Software een aanvullend diagnostisch rapport naar ons verzenden. Naast deze diagnostische rapporten stuurt SpyHunter Software ons het versienummer en de taal van de SpyHunter Software, het IP-adres van de computer waarop SpyHunter Software is geïnstalleerd en de hardware-ID van de gebruiker. We verzamelen deze informatie om bestaande bedreigingen te diagnosticeren, nieuwe bedreigingen te identificeren, klantenondersteuning te bieden en de locatie van malware-infecties te volgen. Voor gebruikers met een betaald abonnement verzendt SpyHunter Software ook hun gebruikersnaam en wachtwoord.

Programmaclassificatie-informatie: SpyHunter Software's doel is om potentieel ongewenste of schadelijke bestanden, programma's en software te identificeren. Om dit te bereiken, ontvangt en analyseert SpyHunter Software gegevens over onbekende uitvoerbare bestanden die een gebruiker probeert te starten of te openen, en onderzoekt bestanden en programma's die automatisch starten of die actief zijn op het systeem van de gebruiker. Zodra SpyHunter Software die bestanden en programma's identificeert, probeert SpyHunter Software ze te classificeren op basis van de schatting van de bedreiging die ze vormen.

SpyHunter Software stuurt ons (a) een lijst van de uitvoerbare programma's die momenteel in het geheugen op het systeem van de gebruiker draaien; (b) een kopie van alle uitvoerbare bestanden die een gebruiker probeert te starten of te openen wanneer dergelijke bestanden 'onbekend' zijn in de database van SpyHunter Software; (c) de naam, locatie, grootte, digitale handtekening en md5-hash van elk bestand dat is ingesteld om automatisch te starten op de computer van de gebruiker; en (d) informatie over wanneer en hoe die bestanden en programma's werken. Naast deze informatie stuurt SpyHunter Software ons het versienummer en de taal van de SpyHunter Software, het IP-adres van de computer waarop SpyHunter Software is geïnstalleerd en uw hardware-ID. Voor gebruikers met een betaald abonnement verzendt SpyHunter Software ook hun gebruikersnaam en wachtwoord. Alle bestandsinformatie en identificatiegegevens worden versleuteld voordat ze worden verzonden, en de identificatiegegevens worden niet opgeslagen.

SpyHunter Software vergelijkt de bestands- en programma-informatie die het ontvangt met de informatie in zijn databases en geeft vervolgens relevante classificatie-informatie terug aan de gebruiker. Statistieken met betrekking tot informatie over ontvangen en geanalyseerde programma's en bestanden worden voor onbepaalde tijd bewaard, maar de daadwerkelijke verzending wordt gewist. Geolocatie-informatie wordt geanalyseerd zodat infecties kunnen worden weerspiegeld in SpyHunter Software's Malware Tracker-tool. IP-adressen worden niet opgeslagen, behalve in gewone serverlogboeken, die regelmatig worden opgeschoond.

Informatie van updates voor SpyHunter-software: als een gebruiker op de knop "Controleren op updates" in de gebruikersinterface klikt en wanneer SpyHunter Software automatisch wordt bijgewerkt, stuurt SpyHunter Software ons het versienummer en de taal van de SpyHunter Software, de hardware-ID van de gebruiker en het IP-adres van de computer waarop SpyHunter Software is geïnstalleerd. Het SpyHunter-versienummer en hardware-ID worden gebruikt om de specifieke updates te identificeren die moeten worden verzonden, om factureringsvragen op te lossen en om een specifiek exemplaar van SpyHunter-software te deactiveren voor de veiligheid en veiligheid van onze gebruikers, onze producten en diensten of onze systemen. Met betrekking tot updates wordt geen geolocatie- of IP-adresinformatie geanalyseerd of opgeslagen door SpyHunter Software, behalve in gewone serverlogboeken, die regelmatig worden verwijderd.

SpyHunter Software verzendt ook gebruikersnaam(s), wachtwoord(en) en/of activeringssleutel(s). Deze informatie wordt gebruikt voor verificatiedoeleinden, om ervoor te zorgen dat een gebruiker de juiste updates ontvangt en, als een gebruiker recht heeft op klantenondersteuning, om die ondersteuning te bieden.

6. Serverlogbestanden

Onze servers gebruiken logbestanden om trends te analyseren, onze producten en diensten te beheren, de verschillende locaties te volgen waarop een gebruiker onze producten en diensten in totaal kan gebruiken, en brede demografische informatie te verzamelen voor geaggregeerd gebruik. Deze informatie kan IP-adressen, geolocatie-informatie, hardware-ID, browsertype, internetserviceprovider (ISP), verwijzende/exit-pagina's, besturingssysteem, datum-/tijdstempel en/of clickstream-gegevens omvatten.

7. Flash LSO's

We kunnen Local Shared Objects (LSO's), zoals Flash, gebruiken om inhoudsinformatie en voorkeuren op te slaan. Derden waarmee we samenwerken om bepaalde functies op onze website aan te bieden of om advertenties weer te geven op basis van de surfactiviteit van een gebruiker op het web, kunnen LSO's zoals Flash gebruiken om informatie te verzamelen en op te slaan. Verschillende browsers kunnen hun eigen beheertools aanbieden voor het verwijderen van HTML5 LSO's. Ga naar https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html om Flash LSO's te beheren.

8. Cookies en andere trackingtechnologieën

Wij en onze partners, gelieerde ondernemingen en serviceproviders gebruiken cookies, beacons, tags, scripts en gerelateerde technologieën (gezamenlijk "Cookies" genoemd) om onze producten en diensten aan u te leveren. Door onze producten of diensten te openen of te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies op de manier die wordt beschreven in dit privacybeleid. Gebruik onze producten of diensten niet als u niet tevreden bent met de manier waarop we cookies gebruiken. Als u bepaalde cookies niet wilt toestaan, gebruik dan de onderstaande informatie om ze uit te schakelen. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kunnen sommige delen van de website, producten en diensten beperkt zijn of niet functioneel werken.

Wat is een koekje?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die vanaf een server worden verzonden en worden opgeslagen op de computer of een ander apparaat van een gebruiker. Wanneer een gebruiker een website of applicatie meer dan eens bezoekt, stuurt de browser cookies terug naar de website of applicatie, waardoor de website of applicatie de gebruiker kan herkennen en dingen kan onthouden zoals hun persoonlijke details en voorkeuren. Meer informatie over cookies en details over hoe u ze kunt beheren of uitschakelen kunt u vinden op https://www.aboutcookies.org .

Gebruiken we cookies?

Ja. We kunnen informatie verkrijgen over uw algemene internetgebruik door cookies te gebruiken die doorgaans op de harde schijf van uw computer of op andere apparaten worden opgeslagen.

Wanneer gebruiken we cookies?

We gebruiken cookies wanneer u navigeert of toegang krijgt tot onze producten en diensten. Wanneer u bijvoorbeeld na het inloggen terugkeert naar onze website, geven Cookies informatie aan onze website zodat de website u onthoudt. Cookies helpen ons om onze producten en diensten te bedienen en te verbeteren, om u te authenticeren en om een betere, meer gepersonaliseerde service te leveren.

We gebruiken ook cookies wanneer u de onderdelen van onze diensten gebruikt waarmee u onze producten kunt kopen, zoals onze winkelwagenfunctie.

Welke soorten cookies gebruiken we?

We gebruiken cookies voornamelijk voor de werking, het beheer en de beveiliging van onze producten en diensten, om onze producten en diensten te verbeteren, om trends te analyseren en om andere legitieme doeleinden te vervullen.

We gebruiken momenteel cookies voor de volgende doeleinden:

Werking van onze service: we gebruiken cookies om sessie- en statusgegevens te controleren, om te leren hoe u en andere gebruikers onze services gebruiken en hoe goed ze presteren. Hierdoor kunnen we fouten identificeren, leren hoe onze services presteren en onze services in de loop van de tijd verbeteren en ontwikkelen. We gebruiken ook cookies om te onthouden of je onze cookiebanner hebt gezien.

Beveiliging: we gebruiken cookies om onze beveiligingsfuncties in te schakelen en te ondersteunen, en om ons te helpen kwaadaardige activiteiten en schendingen van onze verkoopvoorwaarden en licentieovereenkomst voor eindgebruikers op te sporen.

Voorkeuren: We gebruiken tijdelijke 'sessie'-cookies waarmee uw browser onthoudt welke pagina's op onze website al zijn bezocht en de taal die u hebt geselecteerd. Deze informatie kan worden gebruikt om ons te helpen bij het verbeteren, beheren en diagnosticeren van problemen met onze website en servers.

Cookies van derden

Sommige cookies die op onze services zijn ingesteld, zijn mogelijk niet gerelateerd aan of worden niet door ons beheerd en kunnen afkomstig zijn van een van onze partners, gelieerde ondernemingen of serviceproviders. We hebben geen controle over het gebruik van deze cookies en hebben er geen toegang toe vanwege de manier waarop cookies werken, omdat cookies alleen toegankelijk zijn voor de partij die ze oorspronkelijk heeft geplaatst.

Raadpleeg de website van de betreffende derde partij voor meer informatie over deze cookies.

Het gebruik van cookies weigeren

U kunt uw browser- of applicatie-instellingen wijzigen zodat uw apparaat u waarschuwt telkens wanneer een cookie wordt verzonden, of om alle cookies uit te schakelen. Elke webbrowser of applicatie is anders, dus kijk in het "help"-menu van uw browser of applicatie om te zien hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen. Als u cookies uitschakelt, heeft u echter geen toegang tot bepaalde functies die uw browsen op onze website en het gebruik van onze diensten soepeler kunnen maken, en zijn sommige van onze diensten mogelijk niet voor u beschikbaar.

Als u zich wilt afmelden voor specifieke cookies van derden, raadpleeg dan de toepasselijke website of het privacybeleid van de derde partij, evenals de cookie-instellingen in uw browser.

In de meeste browsers kunt u kiezen of u cookies accepteert of niet. We hebben links opgenomen naar enkele van de cookievoorkeurenpagina's van webbrowsers:

Cookielijst

Het volgende is een lijst van cookies die worden gebruikt of van tijd tot tijd kunnen worden gebruikt op onze website(s), diensten en producten:

Nodig

Deze cookies zijn nodig voor de algehele werking van onze websites/diensten/producten en stellen u in staat om door de websites/diensten/producten te navigeren.

Bron Cookienaam(-namen) Doel Meer informatie
EnigmaSoft autoplay_* ip2country jsCookieCheck redirect_country locale
ma_user_* ma_username_* ui_lang
Gebruikerspersonalisaties, voorkeuren en gerelateerde instellingen. Ga voor meer informatie over het EnigmaSoft-privacybeleid en het cookiebeleid naar:https://www.enigmasoftware.com/enigmasoft-privacy-policy/  

Adverteren

Deze cookies zijn over het algemeen gerelateerd aan advertenties en gebruikersstatistieken en worden gebruikt om onze levering van onze websites/diensten/producten aan u te verbeteren.

Bron Cookienaam(-namen) Doel Meer informatie
EnigmaSoft rd_campaign_id rd_media_partner_id rd_tracker_id rw_affiliate_id rw_session_id Metingen en statistieken met betrekking tot hoe bezoekers onze website gebruiken, navigeren en ermee omgaan. Ga voor meer informatie over het EnigmaSoft-privacybeleid en het cookiebeleid naar:https://www.enigmasoftware.com/enigmasoft-privacy-policy/  
Facebook _fbp Over het algemeen gebruikt om de advertentie of het bericht te bepalen waarop een gebruiker heeft geklikt om op onze website te komen. Ga voor meer informatie over het cookiebeleid van Facebook naar: https://www.facebook.com/policy/cookies/ 

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Facebook naar: https://www.facebook.com/about/privacy 

Google __Secure-3PAPISID __Secure-3PSID
__Secure-3PSIDCC
SIDCC
HSID
SID
SAPISID
APISID
1P_JAR
DV
Over het algemeen gebruikt om te bepalen op welke advertentie een gebruiker heeft geklikt om op onze website te komen. Ga voor meer informatie over het cookiebeleid van Google naar: https://policies.google.com/technologies/cookies 

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar: https://policies.google.com/privacy 

DoubleClick door Google IDE Over het algemeen gebruikt om te bepalen op welke advertentie een gebruiker heeft geklikt om op onze website te komen. Ga voor meer informatie over het cookiebeleid van DoubleClick (Google) naar: https://policies.google.com/technologies/cookies 

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van DoubleClick (Google) naar: https://policies.google.com/privacy 

Als u uw advertentie-instellingen met DoubleClick wilt aanpassen, gaat u naar: https://adssettings.google.com/authenticated 

Bing door Microsoft SRCHHPGUSR
ipv6
_EDGE_S
_SS
SRCHUSR
MUID
SRCHD
SCHUID
_HPVN
MUIDB
Over het algemeen gebruikt om te bepalen op welke advertentie een gebruiker heeft geklikt om op onze website te komen. Ga voor meer informatie over het privacy-/cookiebeleid van Bing (Microsoft) naar: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement 

Om uw advertentie-instellingen met Bing aan te passen, gaat u naar: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/ 

Quora m-tz
m-early_v
m-b_strict
Mevrouw
m-b_lax
mb
m-uid
m-css_v
m-ans_frontend_early_version
Over het algemeen gebruikt om te bepalen op welke advertentie een gebruiker heeft geklikt om op onze website te komen. Ga voor meer informatie over het Quora-cookiebeleid naar : https://www.quora.com/about/cookies

Ga voor meer informatie over het Quora-privacybeleid naar: https://www.quora.com/about/privacy 

LinkedIn door Microsoft AMCV_*
AMCVS_*
lidc
lissc
bcookie
lang
G_ENABLED_IDPS JSESSIONID
bscookie
Over het algemeen gebruikt om te bepalen op welke advertentie een gebruiker heeft geklikt om op onze website te komen. Ga voor meer informatie over het cookiebeleid van LinkedIn naar: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van LinkedIn naar: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Twitter _twitter_sess
ct0
guest_id
personalisatie_id
gt
Over het algemeen gebruikt om te bepalen op welke advertentie een gebruiker heeft geklikt om op onze website te komen. Ga voor meer informatie over het Twitter-cookiebeleid naar: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies 

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Twitter naar: https://twitter.com/en/privacy 

Om uw advertentie-instellingen met Twitter aan te passen, gaat u naar: https://help.twitter.com/en/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads 

YouTube door Google YSC
VISITOR_INFO1_LIVE
Over het algemeen gebruikt om te bepalen op welke advertentie een gebruiker heeft geklikt om op onze website te komen. Ga voor meer informatie over het cookiebeleid van Google naar: https://policies.google.com/technologies/cookies 

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar: https://policies.google.com/privacy 

Prestaties, analyse en onderzoek

Deze cookies hebben over het algemeen betrekking op analyses voor ons om onze levering en levering van onze websites/diensten/producten aan gebruikers te verbeteren en te verbeteren.

Bron Cookienaam(-namen) Doel Meer informatie
Alexa Analytics __asc __auc Metingen en statistieken met betrekking tot hoe bezoekers onze website gebruiken, navigeren en ermee omgaan. Ga voor meer informatie over het privacy-/cookiebeleid van Alexa naar: https://www.alexa.com/help/privacy 
Google Analytics _ga _gat_UA-*
_gid
Metingen en statistieken met betrekking tot hoe bezoekers onze website gebruiken, navigeren en ermee omgaan. Ga voor meer informatie over het cookiebeleid van Google naar: https://policies.google.com/technologies/cookies 

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar: https://policies.google.com/privacy 

Als u zich wilt afmelden voor Google Analytics-cookies voor alle websites, gaat u naar: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Leadfeeder _lfa Metingen en statistieken met betrekking tot hoe bezoekers onze website gebruiken, navigeren en ermee omgaan. Ga voor meer informatie over het cookiebeleid van Leadfeeder naar: https://www.leadfeeder.com/cookies-and-tracking/ 

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Leadfeeder naar: https://www.leadfeeder.com/privacy/ 

9. Reclame/marketing

U hebt altijd de keuze of en hoe u met een advertentie omgaat (bijvoorbeeld door te klikken voor meer informatie over een aanbieding). U gaat ermee akkoord dat onze producten u tijdens gebruik of toegang advertenties voor onze andere producten en aanbiedingen kunnen tonen. We kunnen ook advertenties voor onze producten plaatsen op verschillende websites en platforms van derden, en als gevolg daarvan kunt u advertenties voor onze producten zien wanneer u Google, YouTube, Facebook en/of een verscheidenheid aan andere websites en platforms bezoekt. We kunnen de eigenaren van deze websites/platforms vragen om onze advertenties te presenteren aan bepaalde demografische groepen, bijvoorbeeld vrouwen ouder dan 25 jaar, of alle bezoekers van een website in Ierland. De websites/platforms van derden kunnen informatie gebruiken die ze al over de gebruiker hebben, of kunnen cookies of vergelijkbare trackingtechnologieën in de browser van de gebruiker plaatsen om te beslissen welke advertenties de gebruiker te zien krijgt, inclusief mogelijk onze advertenties. Als u zich wilt afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties en u bent gevestigd in de Europese Unie, bezoek dan de volgende URL: https://www.youronlinechoices.eu . Als u zich ergens anders bevindt, bezoek dan de volgende URL: https://optout.aboutads.info . U ziet nog steeds advertenties, maar de advertenties die u ziet, zijn waarschijnlijk minder relevant voor u en uw interesses. Als een gebruiker vragen of opmerkingen heeft over de advertenties die ze zien op een van deze websites/platforms van derden of als ze algemene vragen hebben over de privacypraktijken van die sites, raden we hen aan het privacybeleid van die sites te raadplegen of contact op te nemen met de eigenaren van die sites.

Met uw toestemming, indien en voor zover van toepassing en/of vereist of zoals anderszins algemeen toegestaan, kunnen we uw informatie gebruiken voor ons, onze gelieerde bedrijven en/of vertrouwde zakelijke/commerciële partners om contact met u op te nemen of om u promotionele/marketingberichten te sturen en/of rechtstreeks contact met u opnemen via e-mail, post, telefoon, mobiel, sms, sms of andere elektronische middelen voor welk doel dan ook, inclusief om informatie te verstrekken over verschillende apps, diensten, producten, speciale aanbiedingen, kortingen, coupons, nieuws en evenementen die u kunnen interesseren. U hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens niet langer te verwerken voor direct marketingdoeleinden. Als u dit recht wilt uitoefenen, kunt u ons afmeldproces volgen, zoals te vinden in onze productmaterialen voor "Afmelden" of de link "Afmelden" in de marketingcommunicatie om ons te adviseren.

DEEL C – GEBRUIK INFORMATIE

1. Informatie Gebruik

Uw persoonsgegevens worden alleen bewaard voor duidelijke en wettelijke doeleinden. Alle persoonsgegevens worden op een eerlijke manier verwerkt en in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • het leveren van onze producten en diensten aan u;
 • het bepalen van uw geschiktheid voor onze producten en diensten, en voor personalisatie;
 • het onderhouden en verbeteren van onze producten en diensten, en het ontwikkelen van nieuwe;
 • het administreren en beheren van de producten en diensten die we aan u leveren, om klantenondersteuning te bieden, om u als gebruiker te authenticeren, om u kosten in rekening te brengen en betalingen te verwerken, geschillen en factureringsvragen te onderzoeken, eventuele bedragen die u ons verschuldigd bent te innen en om bestellingen uit te voeren voor onze producten en diensten;
 • het bevorderen van de veiligheid en beveiliging van onze producten en diensten, ons personeel, andere gebruikers en leden van het publiek, en het onderzoeken van verdachte activiteiten of schendingen van ons beleid;
 • u informatie te verstrekken over onze producten en diensten en die van onze gerelateerde bedrijven en gelieerde ondernemingen;
 • het uitvoeren van enquêtes (zoals uiteengezet in Deel E (Links en inhoud van derden)) en analyses om de kwaliteit van de producten en diensten die we aanbieden te verbeteren en te verbeteren; en/of
 • zoals toegestaan of vereist door enige wet of regelgeving die op ons van toepassing is of die voortvloeit uit uw interactie met ons.

Juridische grondslagen

We vertrouwen op een aantal rechtsgrondslagen om de informatie die we over u hebben te verzamelen, gebruiken, delen en anderszins te verwerken voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid. Deze rechtsgronden zijn onder meer:

 • indien nodig om uw gebruik van onze website, apps, software, diensten en andere producten mogelijk te maken;
 • waar u hebt ingestemd met de verwerking, die u op elk moment kunt intrekken;
 • voor ons om te voldoen aan een wettelijke verplichting, een gerechtelijk bevel, of om wettelijke rechten uit te oefenen of juridische claims te verdedigen;
 • indien nodig om uw vitale belangen of die van anderen te beschermen;
 • indien nodig om de uitvoering van een contract te verzekeren;
 • waar u de informatie duidelijk openbaar heeft gemaakt;
 • waar nodig in het algemeen belang; en/of
 • indien nodig voor de doeleinden van onze legitieme belangen of die van een derde partij.

Onze legitieme belangen

We verwerken uw informatie ter bevordering van enkele of alle van de volgende legitieme belangen:

 • De producten en diensten veilig en beveiligd houden: we gebruiken uw informatie omdat dit nodig is om de legitieme belangen van onze en onze klanten na te streven om ervoor te zorgen dat onze producten en diensten veilig zijn, zoals door het implementeren en verbeteren van beveiligingsmaatregelen en -beschermingen, bescherming tegen beveiligingsinbreuken , fraude en spam.
 • Het leveren, verbeteren en ontwikkelen van de producten en diensten: Wij gebruiken uw gegevens om de producten en diensten te leveren en verder te ontwikkelen. We doen dit omdat het nodig is om onze legitieme belangen na te streven om al onze klanten continu een veilig aanbod te bieden.
 • Het leveren van naadloze diensten binnen onze groep van bedrijven: waar de producten en diensten de betrokkenheid van onze gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of gerelateerde bedrijven vereisen, delen we uw informatie met hen om de diensten en producten te leveren, te beheren en te verbeteren.

2. Klantenservice

We kunnen met gebruikers communiceren om te helpen bij vragen en om gebruikers een betere klantenservice te bieden. Om dit te doen, kunnen we antwoorden via e-mail, in-app-bericht of telefoon. Als u om welke reden dan ook rechtstreeks contact met ons opneemt, en als we u ondersteuning of service kunnen bieden, zullen we de door u verstrekte informatie gebruiken om op u te reageren, om u te helpen met vragen die u heeft en om onze administratie bij te houden.

3. Serviceaankondigingen

Af en toe is het nodig om een dienstgerelateerde aankondiging te versturen. Als een van onze producten of diensten bijvoorbeeld tijdelijk is opgeschort voor onderhoud of als we u willen informeren over wijzigingen in onze producten en diensten, kunnen we gebruikers een e-mail of andere communicatie sturen. Deze mededelingen zijn niet promotioneel van aard.

4. Spam

In het algemeen betekent spamming het gebruik van elektronische berichtensystemen om ongevraagde berichten te verzenden. We hebben een nultolerantiebeleid voor misbruik door spam.

DEEL D - INFORMATIE DELEN MET ANDEREN

1. Delen van informatie

We zullen de informatie die we van u verzamelen alleen met derden delen op de manieren die worden beschreven in dit privacybeleid. Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet aan derden.

De informatie die we van u verzamelen, kan worden overgedragen aan derden in verband met onze bedrijfsvoering. Het kan ook worden verwerkt door deze derden en/of door onze en hun respectievelijke werknemers en dienstverleners. We zullen stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat deze derden alleen gegevens verwerken in overeenstemming met onze instructies en passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw gegevens te beschermen.

Door uw gegevens in te dienen, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons.

We kunnen uw gegevens aan de volgende derden bekendmaken:

 • onze gerelateerde bedrijven, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of onze distributie- of commerciële partners en andere bedrijven waarmee we samenwerken;
 • onze professionele adviseurs zodat zij ons kunnen adviseren;
 • externe dienstverleners, zoals onze betalingsverwerkers, indien nodig om ons diensten te verlenen of producten en diensten te leveren die u hebt aangevraagd;
 • onze technologieleveranciers, inclusief degenen die namens ons uw gegevens hosten en ons bepaalde IT-ondersteuning en IT-professionele diensten verlenen; en/of
 • zakenpartners en/of mogelijke verkrijgers of investeerders (en onze en/of hun adviseurs) in het kader van het faciliteren of uitvoeren van een bedrijfsreorganisatie of een overdracht/verkoop van alle of een deel van onze activa of zaken.

Waar vereist of toegestaan door de wet, behouden wij ons het recht voor om persoonsgegevens zonder uw toestemming en/of zonder overleg met u vrij te geven, wanneer wij van mening zijn dat dit gepast is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om de veiligheid van onze producten, diensten, systemen te beschermen en gerelateerde technologieën, om de gevolgen van fraude te voorkomen en te minimaliseren, en anderszins om onze legitieme belangen en/of de legitieme belangen van onze medewerkers, gebruikers of leden van het publiek te beschermen.

2. Internationale gegevensoverdracht

We opereren wereldwijd. Dienovereenkomstig kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en opgeslagen in landen buiten de Europese Unie die onderworpen zijn aan verschillende normen voor gegevensbescherming. We zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de overdracht van persoonlijke informatie in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en zorgvuldig wordt beheerd om uw privacyrechten en -belangen te beschermen, en overdrachten zijn beperkt tot landen waarvan wordt erkend dat ze een adequaat niveau van wettelijke bescherming bieden of waar we kan er zeker van zijn dat er alternatieve regelingen zijn getroffen om uw privacyrechten te beschermen. Overeenkomstig:

 • wanneer we uw persoonlijke informatie overdragen buiten Enigma of aan derden die ons helpen onze producten te leveren, verkrijgen we contractuele verplichtingen van hen om uw persoonlijke informatie te beschermen, met name door middel van standaard contractuele clausules die zijn aangenomen door de Europese Commissie; of
 • wanneer we verzoeken om informatie ontvangen van wetshandhavers of regelgevende instanties, nemen we deze verzoeken zorgvuldig in overweging voordat persoonlijke informatie wordt bekendgemaakt.

U hebt het recht om contact met ons op te nemen voor meer informatie over de veiligheidsmaatregelen die we hebben getroffen om te zorgen voor een adequate bescherming van uw persoonlijke gegevens wanneer deze worden overgedragen zoals beschreven in deze sectie 2.

DEEL E - LINKS EN INHOUD VAN DERDEN

1. Links

Wanneer u onze producten of diensten gebruikt, kunt u worden doorgestuurd naar websites van derden, bijvoorbeeld naar de website van onze betalingsverwerker om uw betaling te voltooien. Uw gebruik van deze websites en alle bijbehorende diensten is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en het cookiebeleid van deze derden. Lees het specifieke privacybeleid en de voorwaarden van deze websites, aangezien wij er niet verantwoordelijk voor zijn.

2. Enquêtes

Onze site kan van tijd tot tijd informatie van gebruikers opvragen via enquêtes. Deelname aan deze enquêtes is geheel vrijwillig en de gebruiker heeft dus de keuze om deze informatie al dan niet bekend te maken. De gevraagde informatie omvat doorgaans contactgegevens (zoals naam en adres) en demografische informatie (zoals postcode of postcode). Enquête-informatie zal worden gebruikt voor het bewaken of verbeteren van het gebruik en de tevredenheid van onze producten en diensten. Hoewel we een tussenpersoon kunnen gebruiken om deze enquêtes uit te voeren, mogen ze de persoonlijke gegevens van klanten niet gebruiken voor secundaire marketingdoeleinden.

3. Blog

Onze website biedt mogelijk publiek toegankelijke blogs. Alle informatie die u in deze gebieden verstrekt, kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die er toegang toe hebben. Neem contact met ons op via het adres dat aan het einde van dit privacybeleid wordt vermeld om verwijdering van uw persoonlijke gegevens van onze blogs of ons communityforum aan te vragen. In sommige gevallen kunnen we uw persoonlijke gegevens mogelijk niet verwijderen, in welk geval we u laten weten of we dit niet kunnen doen en waarom.

4. Widgets voor sociale media

Onze website bevat functies voor sociale media, zoals een Facebook "Vind ik leuk"-knop en widgets, zoals een "Deel dit"-knop of interactieve miniprogramma's die op onze site worden uitgevoerd. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina u op onze site bezoekt, en kunnen een cookie plaatsen om de functie goed te laten werken. Functies en widgets voor sociale media worden ofwel gehost door een derde partij of rechtstreeks op onze site gehost. Uw interacties met deze functies worden beheerst door het privacybeleid van het bedrijf dat het verstrekt.

DEEL F – VEILIGHEID EN BESCHERMING VAN UW INFORMATIE

We nemen voorzorgsmaatregelen die we redelijkerwijs nodig achten om ervoor te zorgen dat gebruikersinformatie veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid wordt behandeld. Dit omvat het coderen van uw informatie in rust met behulp van 256-bits AES-codering. We proberen ervoor te zorgen dat we uw persoonlijke gegevens nauwkeurig en up-to-date houden.

Wanneer onze registratie-/bestelformulieren gebruikers vragen om financiële informatie in te voeren, zoals een creditcardnummer, wordt die informatie gecodeerd en beveiligd met een coderingsprotocol. De meeste moderne webbrowsers zouden moeten aangeven wanneer een gebruiker zich op een beveiligde pagina bevindt. Sommige webbrowsers tonen bijvoorbeeld een vergrendeld hangslotpictogram onder aan het scherm.

Hoewel we deze stappen ondernemen om de veiligheid van uw informatie te handhaven, dient u zich bewust te zijn van de vele informatiebeveiligingsrisico's die bestaan en de juiste zorg te nemen om uw informatie te beschermen. De aard van internet is zodanig dat we de veiligheid van de informatie die u elektronisch naar ons verzendt niet kunnen garanderen, en elke verzending is op eigen risico. We slaan informatie die u aan ons verstrekt op beveiligde servers op en zetten passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen in bij de opslag en openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens om te proberen ongeautoriseerde toegang of verlies te voorkomen.

Als u betaalt voor een abonnement op onze producten en diensten, vertrouwen we ook op u om de veiligheid van uw account bij ons te handhaven.

Als u vragen heeft over onze beveiliging, kunt u contact met ons opnemen op het adres dat aan het einde van dit privacybeleid wordt vermeld.

DEEL G – BERICHT AAN CONSUMENTEN/INWONERS IN CALIFORNI

 1. California Consumer Privacy Act van 2018 ("CCPA")

Volgens de CCPA hebben consumenten in Californië de volgende rechten met betrekking tot hun persoonlijke informatie:

 • recht om op te merken
 • recht op toegang
 • recht om verwijdering aan te vragen
 • recht om af te zien van de verkoop van persoonlijke informatie
 • recht op gelijke diensten en prijzen

Afhankelijk van de individuele gebruikersomstandigheden en onze bedrijfsactiviteiten, kunnen de volgende rechten bestaan voor Californische consumenten van onze producten:

Recht op kennisgeving betekent dat een bedrijf verplicht is om consumenten op of vóór het punt waar de persoonlijke informatie van een consument wordt verzameld, te informeren over de categorieën persoonlijke informatie die zullen worden verzameld en de doeleinden waarvoor deze categorieën persoonlijke informatie zullen worden gebruikt. (Dit privacybeleid bevat informatie over onze praktijken.)

Recht op toegang houdt in dat consumenten het recht hebben om een bedrijf te verzoeken om de categorieën van verzamelde persoonlijke informatie, de categorieën van bronnen waaruit persoonlijke informatie wordt verzameld, het bedrijf met commerciële doeleinden, de categorieën van derden waarmee het bedrijf persoonlijke informatie deelt, bekend te maken. informatie en de specifieke persoonlijke informatie die het bedrijf over een consument heeft. (Dit privacybeleid bevat informatie over onze praktijken.)

Recht om verwijdering te vragen betekent dat consumenten het recht hebben om een bedrijf te verzoeken om persoonlijke informatie die van de consument is verzameld te verwijderen (met bepaalde specifieke uitzonderingen zoals toegestaan door de wet). Recht op opt-out betekent het recht voor consumenten om bedrijven te dwingen hun persoonlijke gegevens niet langer aan derden te verkopen. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet. We onthullen alleen een deel van uw persoonlijke gegevens om u de diensten van EnigmaSoft Limited, onze gelieerde bedrijven en/of vertrouwde zakenpartners aan te bieden, zoals uitgelegd in dit privacybeleid en/of onze toepasselijke EULA/TOS .

Het recht op gelijke diensten en prijzen verbiedt bedrijven om consumenten te discrimineren die hun CCPA-rechten uitoefenen. Tegenwoordig zijn onze diensten op dit gebied gratis.

Mochten de voorgaande CCPA-rechten van toepassing worden, dan heeft u, afhankelijk van de omstandigheden, mogelijk ook het recht om een gemachtigde agent aan te stellen om namens u verzoeken in te dienen onder de CCPA. Het recht om een aanstelling van een gemachtigde door u te maken, indien deze beschikbaar komt, zal afhankelijk zijn van en afhankelijk zijn van de indiening van een machtigingsbrief waarin een agent wordt aangesteld en er voldoende documentair bewijs is dat een dergelijke benoeming naar behoren door u is gemaakt, in vormen die voldoende zijn om de juiste toepassing van de wet te waarborgen.

Als u vragen heeft over de CCPA en het voorgaande, neem dan contact met ons op via support@enigmasoftware.com of bel ons op +1 (888) 360-0646 en typ "Verzoek om privacyinformatie over Californië" in de onderwerpregel en in de hoofdtekst van uw bericht.

 1. California Shine The Light Voorzieningen

Volgens de Californische "Shine the Light"-wet hebben inwoners van Californië die bepaalde persoonlijke gegevens verstrekken in verband met het verkrijgen van producten of diensten voor persoonlijk, familie- of huishoudelijk gebruik het recht om eenmaal per kalenderjaar informatie bij ons op te vragen en te verkrijgen over de informatie die we hebben gedeeld met andere bedrijven voor hun eigen direct-marketingdoeleinden. Als deze wettelijke bepaling op u van toepassing zou worden (afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten en omstandigheden van EnigmaSoft Limited), omvat deze informatie de categorieën informatie en de namen en adressen van de bedrijven met wie we informatie hebben gedeeld voor het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar. Neem voor deze informatie contact met ons op via support@enigmasoftware.com of bel ons op +1 (888) 360-0646 met "Verzoek om privacyinformatie over Californië" in de onderwerpregel en in de hoofdtekst van uw bericht. Indien van toepassing zullen wij u in reactie daarop de gevraagde informatie verstrekken op uw e-mailadres. Houd er rekening mee dat niet al het delen van informatie wordt gedekt door de "Shine the Light"-vereisten, en dat alleen informatie over gedekt delen in ons antwoord wordt opgenomen. We kunnen om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te verifiëren.

Kennisgeving over consumentenrechten . Op grond van sectie 1789.3 van het burgerlijk wetboek van Californië verstrekken we inwoners van Californië hierbij de volgende specifieke informatie over consumentenrechten:

 • Deze website is eigendom van en wordt beheerd door EnigmaSoft Limited/Enigma Software Group USA, LLC.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, wordt deze website gratis aangeboden (hoewel het (de) product(en) natuurlijk kosten kunnen hebben zoals beschreven in het websitemateriaal).
 • Om een klacht in te dienen met betrekking tot deze website of om meer informatie te ontvangen over het gebruik van deze website, neem dan contact met ons op via e-mail op support@enigmasoftware.com of bel ons op +1 (888) 360-0646. U kunt ook schriftelijk contact opnemen met de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services of California's Department of Consumer Affairs op 400 R Street, Suite 1080, Sacramento, California 95814 of telefonisch op (916) 445-1254 of (800) 952- 5210.

DEEL H – ENKELE SLOTVOORWAARDEN

1. Bewaren van gegevens

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of rechtmatig verder zijn verwerkt, of zo lang als nodig is in het licht van onze wettelijke of statutaire verplichtingen (bijvoorbeeld indien vereist om te voldoen aan auditvereisten) of om onze wettelijke rechten uit te oefenen of juridische claims te verdedigen. We verbinden ons ertoe om periodieke beoordelingen uit te voeren van de persoonlijke gegevens die we bewaren om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet langer worden bewaard dan nodig is.

2. Uw rechten en verzoeken om toegang tot personen

U hebt rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) of AVG ( "Wetgeving Gegevensbescherming" ). Als ingezetene van de EU hebt u het recht om van ons bevestiging te krijgen of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt, om een kopie van uw informatie te vragen, om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden bijgewerkt, gecorrigeerd of dat eventuele onjuistheden in uw persoonsgegevens gegevens worden verwijderd. U kunt uw toestemming voor onze verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken. U kunt bepaalde persoonlijke gegevens inzien, corrigeren of verwijderen en uw privacyvoorkeuren bijwerken door een e-mail te sturen naar support@enigmasoftware.com , gdpr@enigmasoftware.com of door ons te schrijven op 1 Castle Street, 3rd Floor, Dublin 2, D02 XD82, Ierland.

Desondanks behouden we ons het recht voor om informatie die door u is verstrekt en over u is verzameld, te verzamelen, te verwerken en te onderhouden, en deze informatie openbaar te maken voor zover dit nodig is om te voldoen aan onze redelijke zakelijke en wettelijke verplichtingen.

Als u ervoor kiest om bepaalde informatie niet aan ons te verstrekken of als u uw toestemming voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens intrekt, kunnen we u mogelijk niet doorgaan met het leveren van de producten of diensten die u nodig heeft en/of dit kan van invloed zijn op ons vermogen om beter inspelen op uw behoeften. Als u hebt betaald voor een abonnement op onze producten en diensten en niet langer instemt met het verstrekken van de informatie die wij nodig hebben om u onze producten en diensten te leveren, raadpleeg dan onze Verkoopvoorwaarden en de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor informatie over hoe u kunt opzeggen. uw abonnement.

Meer informatie over uw gegevensprivacyrechten is beschikbaar op de website van de Irish Data Protection Commissioner op https://www.dataprotection.ie . U kunt contact opnemen met of klachten indienen bij de Irish Data Protection Commission via hun website op https://forms.dataprotection.ie/contact of per telefoon +353 578 684 800. U kunt meer informatie vinden over uw gegevensbeschermingsrechten op de website van de Irish Data Protection Commission ( https://www.dataprotection.ie/ ).

3. Kennisgeving van wijzigingen in dit privacybeleid

Van tijd tot tijd moeten we dit privacybeleid mogelijk wijzigen. Als we dat doen, zullen we een bijgewerkte versie van ons privacybeleid op onze website plaatsen en dit is van toepassing op al uw informatie die op dat moment in ons bezit is. We kunnen u op de hoogte stellen van materiële wijzigingen via een in-app-bericht, e-mail of door een bericht op onze website te plaatsen. Voortgezet gebruik van onze producten of diensten geeft aan dat u akkoord gaat met het gewijzigde privacybeleid.

4. Definities

Alle termen met een hoofdletter die niet in dit privacybeleid zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de wetgeving inzake gegevensbescherming.

5. Niet volgen ("DNT")

Het is mogelijk dat we Do Not Track ("DNT")-signalen van uw browser of apparaat niet herkennen. Er is nog geen universeel geaccepteerde standaard voor het interpreteren van en reageren op DNT-signalen, die vaak in strijd zijn met andere instellingen. Als er een standaardaanpak tot stand komt, zullen we opnieuw bekijken hoe we adequaat kunnen reageren op DNT-signalen.

6. Contact met ons opnemen

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft over dit privacybeleid of ons beheer van uw persoonlijke gegevens, kunt u ons een e-mail sturen op support@enigmasoftware.com of ons schrijven op 1 Castle Street, 3rd Floor, Dublin 2, D02 XD82, Ierland.

Als u een onopgelost probleem hebt met betrekking tot privacy of gegevensgebruik dat we niet naar tevredenheid hebben opgelost, neem dan contact op met onze in de VS gevestigde externe geschillenbeslechter (gratis) op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request .