TRUSTe

Zásady ochrany osobních údajů a zásady používání souborů cookie společnosti EnigmaSoft Limited

Poslední revize: 31. května 2022.

ČÁST A – O TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Kdo jsme

Jsme EnigmaSoft Limited, společnost založená podle zákonů Irska s registračním číslem 597114, jejíž sídlo je na adrese 1 Castle Street, 3rd Floor, Dublin 2, D02 XD82, Irsko ( „my“ , „nás“ nebo „naše " ).

Jsme odhodláni navazovat důvěryhodný vztah s našimi uživateli, založený na respektu k osobní identitě a informacím a podporováním používání poctivých informačních postupů. Chceme demonstrovat náš závazek vůči soukromí našich uživatelů a vybudovat důvěru našich uživatelů v naši schopnost chránit jejich informace.

2. Tyto Zásady ochrany osobních údajů

Pro obyvatele EU upozorňujeme, že tyto zásady ochrany osobních údajů byly aktualizovány v souladu s požadavky obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů ( „GDPR“ ).

Poskytujeme řadu produktů a služeb a k tomu potřebujeme shromažďovat, uchovávat, používat a zveřejňovat širokou škálu informací. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak my a naši autorizovaní obchodní partneři, přidružené společnosti a zástupci zpracováváme informace, zejména osobní údaje, které získáváme od vás a ostatních prostřednictvím vašeho používání našich webových stránek, aplikací, softwaru, služeb, SpyHunter 5, SpyHunter pro Mac, SpyHunter Web Security (když a jak je k dispozici), jakékoli a všechny jejich funkce a/nebo funkce, včetně, bez omezení, SpyHunter Web Security (které mohou být nabízeny jako součást těchto produktů a/nebo jako samostatný produkt pro použití odděleně od plné verze těchto produktů a které identifikují, detekují a/nebo blokují webové stránky, které byly nahlášeny jako škodlivé nebo podle rozumného investigativního výzkumu EnigmaSoftu mohou obsahovat hrozby typu malwaru nebo potenciálně nebezpečné programy) a další související technologie ( „produkty " ). Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví:

 1. Informace, které shromažďujeme.
 2. Jak informace využíváme.
 3. Právní základy, na kterých se při shromažďování těchto informací opíráme.
 4. S kým sdílíme informace.
 5. Možnosti, které mají uživatelé k dispozici ohledně shromažďování, používání a distribuce informací.
 6. Typy bezpečnostních postupů, které jsou zavedeny k ochraně informací pod naší kontrolou.
 7. Práva uživatele, jak nás může uživatel kontaktovat a aktualizovat nebo opravit jakékoli nepřesnosti ve svých údajích, které shromažďujeme.

Přečtěte si prosím pozorně tyto Zásady ochrany osobních údajů, abyste pochopili náš přístup a postupy týkající se vašich osobních údajů a dalších informací a toho, jak s nimi zacházíme. Prosím, nepoužívejte naše produkty a služby, pokud nesouhlasíte se způsoby, jakými budeme zpracovávat vaše informace. Vážíme si toho, že nám o sobě možná nebudete chtít poskytnout konkrétní informace, ale uvědomte si prosím, že to může vést k tomu, že vám nebudeme schopni poskytnout produkty nebo služby, které potřebujete, nebo naši požadovanou úroveň zákaznických služeb.

ČÁST B - SBĚR INFORMACÍ

Pro účely GDPR je správcem vašich osobních údajů společnost EnigmaSoft Limited.

Shromažďujeme informace od našich uživatelů na několika různých místech našich produktů a služeb, v souladu s legislativou o ochraně údajů a dalšími platnými zákony na ochranu údajů, výhradně pro účely nezbytné pro naše podnikání a pohodlí našich uživatelů.

Všechny informace budou získány spravedlivě. Informace, které shromažďujeme, budou přiměřené, relevantní a nebudou nadměrné ve vztahu k účelům, pro které byly získány. Mezi tyto účely patří:

1. Registrace

Aby mohl uživatel používat placenou předplatitelskou verzi našich produktů a služeb, musí nejprve vyplnit registrační formulář. Při registraci je uživatel povinen uvést kontaktní údaje (jako je jméno a e-mailová adresa). Budeme také shromažďovat uživatelovu adresu internetového protokolu („IP“) a ID hardwaru.

2. Objednávka a platba

Můžeme využít distribučního partnera (partnery) a důvěryhodného zpracovatele plateb třetí strany, aby nám pomohli řídit objednávání, fakturaci a zpracování plateb za naše produkty a služby. Když uživatel zaplatí za předplatné nebo zakoupí některý z našich produktů nebo služeb, musí zadat informace prostřednictvím online formuláře objednávky. Uživatel nebo někdo v organizaci uživatele musí poskytnout kontaktní údaje (jako je jméno, název společnosti, telefonní číslo, e-mail a fakturační adresa) a finanční údaje (jako je číslo kreditní karty a datum vypršení platnosti). My a naši distribuční partneři a externí zpracovatelé plateb můžeme také shromažďovat adresu internetového protokolu ("IP") uživatele a ID hardwaru. Můžeme si vyžádat a obdržet od distribučního partnera a zpracovatele plateb třetí strany kopii historie plateb mezi uživatelem a námi.

Když uživatel poskytne své informace našemu distribučnímu partnerovi nebo zpracovateli plateb třetí strany, řídí se používání osobních údajů uživatele podmínkami služby a zásadami ochrany osobních údajů této třetí strany. V nákupním formuláři je uveden odkaz na podmínky služby a na zásady ochrany osobních údajů. Uživatel musí s oběma těmito podmínkami souhlasit, než si zakoupí nebo předplatí naše produkty a služby získané ve spojení s našimi distribučními partnery nebo zpracovateli plateb třetích stran.

Můžeme obdržet finanční informace uživatele (jako je typ kreditní karty, datum vypršení platnosti a poslední čtyři číslice čísla kreditní karty) od zpracovatele plateb třetí strany spolu s dalšími osobními údaji. Zpracovatel plateb třetí strany nám také může poskytnout jedinečné ověřovací tokeny, abychom mohli provádět žádosti o platbu. Tyto informace se používají k provádění žádostí o platbu nebo k registraci uživatele k automatickému obnovení předplatného, které v budoucnu vyžaduje automatické platby.

3. Doplňování informací

Abychom mohli řádně plnit své závazky vůči uživatelům, může být nutné, abychom informace, které dostáváme, doplnili o informace ze zdrojů třetích stran. Můžeme například ověřit fakturační adresu při transakcích kreditní kartou. Informace získané z těchto zdrojů třetích stran uchováváme způsobem, který je v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

4. Při používání našich produktů a služeb

Shromažďujeme a používáme informace, které uživatel poskytuje přímo nám nebo jednomu z našich důvěryhodných partnerů, jako jsou informace, které uživatel poskytuje, když přistupuje, používá nebo nakupuje naše produkty a služby, informace o tom, jak uživatel přistupuje k , naviguje a používá naše produkty a služby a informace, které uživatel poskytuje při komunikaci s námi, včetně zákaznické podpory. Můžeme také zpracovávat a analyzovat informace ze skenů, které uživatel provádí pomocí našich produktů a služeb, jak je dále popsáno v části 5 (Informace ze skenů) níže.

Pokud uživatel používá produkt nebo službu s placeným předplatným, jeho uživatelské jméno a heslo jsou odesílány a přijímány během každé komunikace pro účely zabezpečení, ověřování a ověření a za účelem pomoci vyřešit spory ohledně fakturace. Informace o platebních kartách a další finanční informace shromažďujeme my a naši zpracovatelé plateb třetích stran.

Abychom usnadnili obnovení nebo obnovení předplatného, můžeme my nebo naši zpracovatelé plateb třetí strany uchovávat nefinanční kontaktní informace a podporu a skenovat protokoly pro zákazníky, kterým vypršela licence.

5. SpyHunter 5 a SpyHunter pro Mac, včetně SpyHunter Web Security- (souhrnně „SpyHunter Software“): Informace ze skenování

Zprávy: Když se spustí skenování softwaru SpyHunter, odešle se nám diagnostická zpráva ze systému uživatele. Zejména pro SpyHunter 5 Software, když uživatel klikne na "Generate Report" na záložce "Diagnostic Report" v sekci " Spyware HelpDesk " uživatelského rozhraní, SpyHunter 5 Software nám odešle další diagnostickou zprávu. Kromě těchto diagnostických zpráv nám SpyHunter Software zašle číslo verze a jazyk SpyHunter Software, IP adresu počítače, na kterém je SpyHunter Software nainstalován, a ID hardwaru uživatele. Tyto informace shromažďujeme pro účely diagnostiky existujících hrozeb, identifikace nových hrozeb, poskytování zákaznické podpory a pro sledování umístění malwarových infekcí. Uživatelům s placeným předplatným předává SpyHunter Software také jejich uživatelské jméno a heslo.

Informace o klasifikaci programů: Cílem SpyHunter Software je identifikovat potenciálně nežádoucí nebo škodlivé soubory, programy a software. Aby toho dosáhl, SpyHunter Software přijímá a analyzuje data o neznámých spustitelných souborech, které se uživatel pokouší spustit nebo k nim přistupovat, a zkoumá soubory a programy, které se spouštějí automaticky nebo které jsou aktivní v systému uživatele. Jakmile SpyHunter Software identifikuje tyto soubory a programy, SpyHunter Software se je pokusí klasifikovat na základě svého odhadu hrozby, kterou představují.

SpyHunter Software nám zašle (a) seznam spustitelných programů, které aktuálně běží v paměti v systému uživatele; (b) kopii jakýchkoli spustitelných souborů, které se uživatel pokouší spustit nebo k nim přistupovat, pokud jsou takové soubory „neznámé“ v databázi SpyHunter Software; (c) název, umístění, velikost, digitální podpis a md5 hash každého souboru, který je nastaven na automatické spouštění v počítači uživatele; a (d) informace o tom, kdy a jak tyto soubory a programy fungují. Kromě těchto informací nám SpyHunter Software zašle číslo verze a jazyk SpyHunter Software, IP adresu počítače, na kterém je SpyHunter Software nainstalován, a ID vašeho hardwaru. Uživatelům s placeným předplatným předává SpyHunter Software také jejich uživatelské jméno a heslo. Všechny informace o souboru a identifikační informace jsou před odesláním zašifrovány a identifikační informace se neukládají.

SpyHunter Software porovnává informace o souboru a programu, které obdrží, s informacemi ve svých databázích a poté vrátí příslušné klasifikační informace uživateli. Statistiky týkající se informací o přijatých a analyzovaných programech a souborech jsou uchovávány po neomezenou dobu, ale skutečný přenos je vymazán. Geolokační informace jsou analyzovány, aby se infekce mohly projevit v nástroji SpyHunter Software pro sledování malwaru. IP adresy se neukládají jinak než v běžných protokolech serveru, které jsou pravidelně mazány.

Informace z aktualizací softwaru SpyHunter: Pokud uživatel klikne na tlačítko „Zkontrolovat aktualizace“ v uživatelském rozhraní a kdykoli se software SpyHunter automaticky aktualizuje, software SpyHunter nám zašle číslo verze a jazyk softwaru SpyHunter, ID hardwaru uživatele a IP adresu. počítače, na kterém je nainstalován SpyHunter Software. Číslo verze SpyHunter a ID hardwaru se používají k identifikaci konkrétních aktualizací, které se mají přenést, k řešení fakturačních dotazů a k umožnění deaktivace konkrétní kopie softwaru SpyHunter pro zabezpečení a bezpečnost našich uživatelů, našich produktů a služeb nebo naše systémy. Pokud jde o aktualizace, SpyHunter Software neanalyzuje ani neukládá žádné informace o geolokaci nebo IP adrese, kromě běžných protokolů serveru, které jsou pravidelně vymazávány.

SpyHunter Software také přenáší uživatelské jméno(a), heslo(a) a/nebo aktivační klíč(y). Tyto informace se používají pro účely ověření, aby se zajistilo, že uživatel obdrží správné aktualizace, a pokud má uživatel nárok na zákaznickou podporu, aby tuto podporu poskytoval.

6. Soubory protokolu serveru

Naše servery používají soubory protokolů k analýze trendů, správě našich produktů a služeb, sledování různých míst, kde může uživatel naše produkty a služby souhrnně používat, a shromažďují široké demografické informace pro souhrnné použití. Tyto informace mohou zahrnovat IP adresy, geolokační informace, ID hardwaru, typ prohlížeče, poskytovatele internetových služeb (ISP), odkazující/výstupní stránky, operační systém, datum/čas a/nebo data o kliknutí.

7. Flash LSO

K ukládání informací o obsahu a preferencích můžeme používat místní sdílené objekty (LSO), jako je Flash. Třetí strany, s nimiž spolupracujeme za účelem poskytování určitých funkcí na našich webových stránkách nebo zobrazování reklam na základě aktivity uživatele při procházení webu, mohou ke shromažďování a ukládání informací používat LSO, jako je Flash. Různé prohlížeče mohou nabízet své vlastní nástroje pro správu pro odstranění HTML5 LSO. Chcete-li spravovat Flash LSO, navštivte prosím https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html .

8. Soubory cookie a další technologie sledování

My a naši partneři, přidružené společnosti a poskytovatelé služeb používáme soubory cookie, majáky, značky, skripty a související technologie (souhrnně nazývané „cookies“ ), abychom vám mohli poskytovat naše produkty a služby. Přístupem k našim produktům nebo službám nebo jejich používáním souhlasíte s používáním souborů cookie způsobem popsaným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Prosím, nepoužívejte naše produkty nebo služby, pokud nejste spokojeni se způsoby, kterými používáme soubory cookie. Pokud si nepřejete povolit určité soubory cookie, použijte níže uvedené informace k jejich zakázání. Pokud se rozhodnete zakázat jakékoli soubory cookie, některé oblasti webových stránek, produktů a služeb mohou být omezené nebo nefunkční.

Co je to cookie?

Cookies jsou malé textové soubory odeslané ze serveru a uložené do počítače nebo jiného zařízení uživatele. Když uživatel navštíví webovou stránku nebo aplikaci více než jednou, prohlížeč odešle soubory cookie zpět na webovou stránku nebo aplikaci, což webu nebo aplikaci umožní rozpoznat uživatele a zapamatovat si věci, jako jsou jeho osobní údaje a preference. Více informací o cookies a podrobnosti o tom, jak je spravovat nebo deaktivovat, najdete na https://www.aboutcookies.org .

Používáme soubory cookie?

Ano. Informace o vašem obecném používání internetu můžeme získat pomocí souborů cookie, které jsou obvykle uloženy na pevném disku vašeho počítače nebo na jiných zařízeních.

Kdy používáme soubory cookie?

Soubory cookie používáme, když prohlížíte naše produkty a služby nebo k nim přistupujete. Když se například po přihlášení vrátíte na náš web, soubory cookie poskytují našemu webu informace, aby si vás web zapamatoval. Soubory cookie nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše produkty a služby, autentizovat vás a poskytovat lepší a personalizovanější služby.

Soubory cookie také používáme, když používáte části našich služeb, které vám umožňují nakupovat naše produkty, jako je funkce našeho nákupního košíku.

Jaké typy souborů cookie používáme?

Cookies používáme především pro provoz, správu a zabezpečení našich produktů a služeb, pro zlepšování našich produktů a služeb, pro analýzu trendů a pro plnění dalších legitimních účelů.

V současné době používáme soubory cookie pro následující účely:

Provoz naší služby: Cookies používáme k monitorování údajů o relaci a stavu, abychom se dozvěděli, jak vy a další uživatelé používáte naše služby a jak dobře fungují. To nám umožňuje identifikovat chyby, zjistit, jak naše služby fungují, a zlepšovat a rozvíjet naše služby v průběhu času. Soubory cookie používáme také k tomu, abychom si zapamatovali, zda jste viděli náš banner se soubory cookie.

Zabezpečení: Soubory cookie používáme k aktivaci a podpoře našich bezpečnostních funkcí a k tomu, aby nám pomohly odhalit škodlivé aktivity a porušení našich podmínek prodeje a licenční smlouvy s koncovým uživatelem.

Předvolby: Používáme dočasné „relační“ soubory cookie, které umožňují vašemu prohlížeči zapamatovat si, které stránky na našem webu již byly navštíveny a jaký jazyk jste si vybrali. Tyto informace nám mohou pomoci zlepšit, spravovat a diagnostikovat problémy s našimi webovými stránkami a servery.

Cookies třetích stran

Některé soubory cookie, které byly nastaveny na naše služby, s námi nemusí souviset ani je nemůžeme ovládat a mohou pocházet od jednoho z našich partnerů, přidružených společností nebo poskytovatelů služeb. Nekontrolujeme používání těchto souborů cookie a nemůžeme k nim přistupovat kvůli způsobu, jakým soubory cookie fungují, protože k souborům cookie má přístup pouze strana, která je původně nastavila.

Další informace o těchto souborech cookie naleznete na příslušné webové stránce třetí strany.

Jak odmítnout používání souborů cookie

Můžete změnit nastavení prohlížeče nebo aplikace tak, aby vás vaše zařízení varovalo při každém odeslání souboru cookie, nebo můžete všechny soubory cookie vypnout. Každý webový prohlížeč nebo aplikace je jiný, proto se prosím podívejte do nabídky „Nápověda“ vašeho prohlížeče nebo aplikace, kde se dozvíte, jak upravit vaše předvolby pro soubory cookie. Pokud však zakážete soubory cookie, nebudete mít přístup k některým funkcím, které vám mohou usnadnit procházení našich webových stránek a používání našich služeb, a některé naše služby vám nemusí být dostupné.

Pokud se chcete odhlásit z určitých souborů cookie třetích stran, prostudujte si prosím příslušné webové stránky nebo zásady ochrany osobních údajů třetí strany a také nastavení souborů cookie ve vašem prohlížeči.

Většina prohlížečů vám umožňuje vybrat si, zda přijímáte soubory cookie nebo ne. Zahrnuli jsme odkazy na některé stránky s preferencemi souborů cookie webových prohlížečů:

Seznam souborů cookie

Níže je uveden seznam souborů cookie, které se používají nebo mohou být čas od času použity na našich webových stránkách, službách a produktech:

Nezbytné

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro celkový provoz našich webových stránek/služeb/produktů a umožňují vám procházet webové stránky/služby/produkty.

Zdroj Názvy souborů cookie Účel Více informací
EnigmaSoft autoplay_* ip2country jsCookieCheck redirect_country locale
ma_user_* ma_username_* ui_lang
Uživatelské personalizace, preference a související nastavení. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů EnigmaSoft a zásadách používání souborů cookie naleznete na:https://www.enigmasoftware.com/enigmasoft-privacy-policy/  

Reklamní

Tyto soubory cookie obecně souvisejí s reklamou a uživatelskými metrikami a používají se ke zlepšení našeho poskytování našich webových stránek/služeb/produktů vám.

Zdroj Názvy souborů cookie Účel Více informací
EnigmaSoft rd_campaign_id rd_media_partner_id rd_tracker_id rw_affiliate_id rw_session_id Měření a metriky související s tím, jak návštěvníci používají, procházejí a komunikují s našimi webovými stránkami. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů EnigmaSoft a zásadách používání souborů cookie naleznete na:https://www.enigmasoftware.com/enigmasoft-privacy-policy/  
Facebook _fbp Obecně se používá k určení reklamy nebo příspěvku, na který uživatel klikl, aby se dostal na naše webové stránky. Další informace o zásadách používání souborů cookie na Facebooku naleznete na adrese: https://www.facebook.com/policy/cookies/ 

Pro více informací o zásadách ochrany osobních údajů Facebooku navštivte: https://www.facebook.com/about/privacy 

Google __Secure-3PAPISID __Secure-3PSID
__Secure-3PSIDCC
SIDCC
HSID
SID
SAPISID
APISID
1P_JAR
DV
Obecně se používá k určení reklamy, na kterou uživatel klikl, aby se dostal na naše webové stránky. Další informace o zásadách používání souborů cookie společnosti Google naleznete na adrese: https://policies.google.com/technologies/cookies 

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://policies.google.com/privacy 

DoubleClick by Google IDE Obecně se používá k určení reklamy, na kterou uživatel klikl, aby se dostal na naše webové stránky. Další informace o zásadách používání souborů cookie DoubleClick (Google) naleznete na adrese: https://policies.google.com/technologies/cookies 

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti DoubleClick (Google) naleznete na adrese: https://policies.google.com/privacy 

Chcete-li upravit nastavení inzerce pomocí služby DoubleClick, navštivte: https://adssettings.google.com/authenticated 

Bing od Microsoftu SRCHHPGUSR
ipv6
_EDGE_S
_SS
SRCHUSR
MUID
SRCHD
SRCHUID
_HPVN
MUIDB
Obecně se používá k určení reklamy, na kterou uživatel klikl, aby se dostal na naše webové stránky. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů / souborů cookie Bing (Microsoft) naleznete na adrese: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement 

Chcete-li upravit nastavení reklam pomocí Bing, navštivte: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/ 

Quora m-tz
m-early_v
m-b_strict
slečna
m-b_lax
mb
m-uid
m-css_v
m-ans_frontend_early_version
Obecně se používá k určení reklamy, na kterou uživatel klikl, aby se dostal na naše webové stránky. Další informace o zásadách používání souborů cookie společnosti Quora naleznete na adrese : https://www.quora.com/about/cookies

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Quora naleznete na adrese: https://www.quora.com/about/privacy 

LinkedIn od společnosti Microsoft AMCV_*
AMCVS_*
lidc
lissc
bcookie
lang
G_ENABLED_IDPS JSESSIONID
bscookie
Obecně se používá k určení reklamy, na kterou uživatel klikl, aby se dostal na naše webové stránky. Další informace o zásadách používání souborů cookie LinkedIn naleznete na adrese: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů LinkedIn naleznete na adrese: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Cvrlikání _twitter_sess
ct0
host_id
personalization_id
gt
Obecně se používá k určení reklamy, na kterou uživatel klikl, aby se dostal na naše webové stránky. Další informace o zásadách používání souborů cookie Twitteru naleznete na adrese: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies 

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů Twitteru naleznete na adrese: https://twitter.com/en/privacy 

Chcete-li přizpůsobit nastavení reklam pomocí Twitteru, navštivte: https://help.twitter.com/en/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads 

YouTube od Googlu YSC
VISITOR_INFO1_ŽIVĚ
Obecně se používá k určení reklamy, na kterou uživatel klikl, aby se dostal na naše webové stránky. Další informace o zásadách používání souborů cookie společnosti Google naleznete na adrese: https://policies.google.com/technologies/cookies 

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://policies.google.com/privacy 

Výkon, analýza a výzkum

Tyto soubory cookie se obecně týkají analýz, abychom zlepšili a zlepšili naše poskytování a poskytování našich webových stránek/služeb/produktů uživatelům.

Zdroj Názvy souborů cookie Účel Více informací
Alexa Analytics __asc __auc Měření a metriky související s tím, jak návštěvníci používají, procházejí a komunikují s našimi webovými stránkami. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů / souborů cookie společnosti Alexa naleznete na adrese: https://www.alexa.com/help/privacy 
Google Analytics _ga _gat_UA-*
_gid
Měření a metriky související s tím, jak návštěvníci používají, procházejí a komunikují s našimi webovými stránkami. Další informace o zásadách používání souborů cookie společnosti Google naleznete na adrese: https://policies.google.com/technologies/cookies 

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://policies.google.com/privacy 

Chcete-li se odhlásit ze souborů cookie Google Analytics pro všechny webové stránky, navštivte: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Vedoucí podavač _lfa Měření a metriky související s tím, jak návštěvníci používají, procházejí a komunikují s našimi webovými stránkami. Další informace o zásadách používání souborů cookie Leadfeeder naleznete na adrese: https://www.leadfeeder.com/cookies-and-tracking/ 

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů Leadfeeder naleznete na: https://www.leadfeeder.com/privacy/ 

9. Reklama/Marketing

Vždy máte na výběr, zda nebo jak budete s reklamou pracovat (například kliknutím se dozvíte více o nabídce). Souhlasíte s tím, že během používání nebo přístupu vám naše produkty mohou zobrazovat reklamy na naše další produkty a nabídky. Můžeme také umístit reklamy na naše produkty na různé webové stránky a platformy třetích stran a v důsledku toho můžete vidět reklamy na naše produkty při návštěvě Google, YouTube, Facebooku a/nebo různých dalších webových stránek a platforem. Můžeme požádat vlastníky těchto webových stránek/platforem, aby prezentovali naše reklamy určitým demografickým skupinám, například ženám starším 25 let nebo všem návštěvníkům webových stránek, kteří se nacházejí v Irsku. Webové stránky/platformy třetích stran mohou používat informace, které již o uživateli mají, nebo mohou do prohlížeče uživatele umístit soubory cookie nebo podobné technologie sledování, aby se rozhodly, jaké reklamy uživatel uvidí, včetně potenciálně našich reklam. Pokud se chcete odhlásit ze zájmově orientované reklamy a nacházíte se v Evropské unii, navštivte prosím následující URL: https://www.youronlinechoices.eu . Pokud se nacházíte kdekoli jinde, navštivte prosím následující URL: https://optout.aboutads.info . Stále se vám budou zobrazovat reklamy, ale ty, které uvidíte, budou pravděpodobně méně relevantní pro vás a vaše zájmy. Pokud má uživatel jakékoli dotazy nebo obavy ohledně reklam, které vidí na jakékoli z těchto webových stránek/platforem třetích stran, nebo pokud má obecně dotazy týkající se postupů ochrany osobních údajů na těchto stránkách, doporučujeme, aby si prostudovali zásady ochrany osobních údajů těchto stránek nebo se zeptali na majitelé těchto stránek.

S vaším souhlasem, pokud a jak to může být použitelné a/nebo požadované nebo jak je jinak obecně povoleno, můžeme použít vaše údaje pro nás, naše přidružené společnosti a/nebo důvěryhodné obchodní/obchodní partnery, abychom vás kontaktovali nebo vám zasílali propagační/marketingová sdělení. a/nebo vás přímo kontaktovat e-mailem, poštou, telefonem, mobilem, textovou zprávou, SMS nebo jinými elektronickými prostředky za jakýmkoli účelem, včetně poskytování informací o různých aplikacích, službách, produktech, speciálních nabídkách, slevách, kuponech, novinkách a události, které by vás mohly zajímat. Máte právo nás požádat, abychom přestali zpracovávat vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu. Pokud si přejete uplatnit toto právo, můžete se řídit naším procesem odhlášení, který najdete v našich produktových materiálech pro „Odhlásit se“ nebo odkaz „Odhlásit“ v marketingových sděleních, abyste nám mohli poradit.

ČÁST C – VYUŽITÍ INFORMACÍ

1. Použití informací

Vaše osobní údaje budou uchovávány pouze pro jasné a zákonné účely. Veškeré osobní údaje budou zpracovávány poctivě a v souladu s účely, pro které byly získány.

Vaše údaje používáme pro následující účely:

 • poskytování našich produktů a služeb vám;
 • určení vaší vhodnosti pro naše produkty a služby a pro personalizaci;
 • udržování a zlepšování našich produktů a služeb a vývoj nových;
 • administrovat a spravovat produkty a služby, které vám poskytujeme, poskytovat zákaznickou podporu, autentizovat vás jako uživatele, účtovat vám a zpracovávat platby, vyšetřovat spory a fakturační dotazy, inkasovat veškeré částky, které nám můžete dlužit, a plnit objednávky na naše produkty a služby;
 • podpora bezpečnosti a zabezpečení našich produktů a služeb, našich zaměstnanců, ostatních uživatelů a členů veřejnosti a vyšetřování podezřelých aktivit nebo porušení našich zásad;
 • poskytování vám informací o našich produktech a službách a o produktech a službách našich spřízněných společností a přidružených společností;
 • provádění průzkumů (jak je uvedeno v části E (Odkazy a obsah třetích stran)) a analýz za účelem zlepšení a zlepšení kvality produktů a služeb, které nabízíme; a/nebo
 • jak je povoleno nebo vyžadováno jakýmkoli zákonem nebo nařízením, které se na nás vztahuje, nebo vyplývající z vaší interakce s námi.

Právní základy

Při shromažďování, používání, sdílení a jiném zpracování informací, které o vás máme, pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů spoléháme na řadu právních základů. Mezi tyto právní základy patří:

 • jak je nezbytné k tomu, abyste mohli používat naše webové stránky, aplikace, software, služby a další produkty;
 • kde jste udělili souhlas se zpracováním, který můžete kdykoli odvolat;
 • abychom splnili zákonnou povinnost, soudní příkaz nebo uplatnili zákonná práva nebo hájili právní nároky;
 • když je to nutné k ochraně vašich životně důležitých zájmů nebo zájmů ostatních;
 • je-li to nutné k zajištění plnění smlouvy;
 • kde jste informace zjevně zveřejnili;
 • kde je to nutné ve veřejném zájmu; a/nebo
 • pokud je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetí strany.

Naše oprávněné zájmy

Vaše údaje zpracováváme na podporu některých nebo všech následujících oprávněných zájmů:

 • Udržování produktů a služeb v bezpečí: Vaše údaje používáme, protože je to nezbytné k prosazování oprávněných zájmů našich a našich zákazníků při zajišťování bezpečnosti našich produktů a služeb, například implementací a posílením bezpečnostních opatření a ochrany, ochranou proti narušení bezpečnosti. , podvody a spam.
 • Poskytování, zlepšování a vývoj produktů a služeb: Vaše údaje používáme k poskytování a dalšímu vývoji produktů a služeb. Činíme tak, protože je nezbytné prosazovat naše oprávněné zájmy neustále poskytovat bezpečnou nabídku všem našim zákazníkům.
 • Poskytování bezproblémových služeb napříč naší skupinou společností: Pokud produkty a služby vyžadují zapojení našich přidružených společností, dceřiných společností nebo příbuzných společností, sdílíme s nimi vaše informace, abychom mohli poskytovat, spravovat a zlepšovat služby a produkty.

2. Zákaznický servis

Můžeme komunikovat s uživateli, abychom jim pomohli s dotazy a poskytli uživatelům lepší služby zákazníkům. Za tímto účelem můžeme odpovědět e-mailem, zprávou v aplikaci nebo telefonicky. Pokud nás z jakéhokoli důvodu kontaktujete přímo a pokud jsme schopni vám poskytnout podporu nebo službu, použijeme vámi poskytnuté informace, abychom vám mohli odpovědět, pomoci s vašimi dotazy a vést naše záznamy.

3. Servisní oznámení

Příležitostně je nutné zaslat oznámení týkající se služby. Pokud je například některý z našich produktů nebo služeb dočasně pozastaven z důvodu údržby nebo vás chceme upozornit na změny našich produktů a služeb, můžeme uživatelům poslat e-mail nebo jinou komunikaci. Tato sdělení nemají propagační charakter.

4. Spam

Obecně spamování znamená použití systémů elektronických zpráv k zasílání nevyžádaných zpráv. Máme zásadu nulové tolerance pro zneužití prostřednictvím spamu.

ČÁST D – SDÍLENÍ INFORMACÍ S OSTATNÍMI

1. Sdílení informací

Informace, které od vás shromáždíme, budeme sdílet s třetími stranami pouze způsoby, které jsou popsány v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje neprodáváme ani nepronajímáme třetím stranám.

Informace, které od vás shromažďujeme, mohou být předány třetím stranám v souvislosti s provozováním našeho podnikání. Mohou být také zpracovány těmito třetími stranami a/nebo našimi a jejich příslušnými zaměstnanci a poskytovateli služeb. Učiníme kroky, abychom zajistili, že tyto třetí strany budou zpracovávat údaje pouze v souladu s našimi pokyny, a přijmeme vhodná bezpečnostní opatření k ochraně vašich údajů.

Odesláním vašich údajů souhlasíte s tímto přenosem, uložením nebo zpracováním vašich osobních údajů námi.

Vaše údaje můžeme zpřístupnit následujícím třetím stranám:

 • naše spřízněné společnosti, dceřiné společnosti, přidružené společnosti nebo naši distribuční či obchodní partneři a další podniky, se kterými spolupracujeme;
 • naše odborné poradce, aby nám poskytovali rady;
 • poskytovatelé služeb třetích stran, jako jsou naši zpracovatelé plateb, pokud je to nutné k tomu, aby nám mohli poskytovat služby nebo poskytovat produkty a služby, o které jste požádali;
 • naši poskytovatelé technologií, včetně těch, kteří naším jménem hostují vaše data a poskytují nám určitou IT podporu a odborné služby v oblasti IT; a/nebo
 • obchodní partneři a/nebo možní nabyvatelé nebo investoři (a naši a/nebo jejich poradci) v souvislosti s usnadněním nebo implementací obchodní reorganizace nebo převodu/prodeje všech nebo části našeho majetku nebo podniku.

Tam, kde to vyžaduje nebo opravňuje zákon, si vyhrazujeme právo uvolnit osobní údaje bez vašeho souhlasu a/nebo bez konzultace s vámi, pokud se domníváme, že je to vhodné pro splnění našich zákonných povinností, pro ochranu bezpečnosti našich produktů, služeb, systémů a souvisejících technologií, abychom zabránili a minimalizovali účinky podvodů a jinak chránili naše oprávněné zájmy a/nebo oprávněné zájmy našich zaměstnanců, uživatelů nebo veřejnosti.

2. Mezinárodní přenosy dat

Působíme na globální bázi. V souladu s tím mohou být vaše osobní údaje přenášeny a uchovávány v zemích mimo Evropskou unii, které podléhají různým standardům ochrany údajů. Učiníme vhodná opatření, abychom zajistili, že přenos osobních údajů bude v souladu s platnými zákony a bude řízen pečlivě, aby byla chráněna vaše práva a zájmy na soukromí a přenosy jsou omezeny na země, které jsou uznávány jako země poskytující odpovídající úroveň právní ochrany, nebo kde můžete být spokojeni, že existují alternativní opatření na ochranu vašich práv na soukromí. Podle toho:

 • tam, kde předáváme vaše osobní údaje mimo Enigmu nebo třetím stranám, které nám pomáhají poskytovat naše produkty, získáváme od nich smluvní závazky chránit vaše osobní údaje, zejména prostřednictvím standardních smluvních doložek přijatých Evropskou komisí; nebo
 • tam, kde obdržíme žádosti o informace od orgánů činných v trestním řízení nebo regulačních orgánů, tyto žádosti pečlivě zvážíme před zveřejněním jakýchkoli osobních údajů.

Máte právo nás kontaktovat ohledně dalších informací o zárukách, které jsme zavedli, abychom zajistili adekvátní ochranu vašich osobních údajů při jejich přenosu, jak je popsáno v této části 2.

ČÁST E – ODKAZY A OBSAH TŘETÍCH STRAN

1. Odkazy

Při používání našich produktů nebo služeb můžete být přesměrováni na webové stránky třetích stran, například na webové stránky našeho zpracovatele plateb, abyste dokončili svou platbu. Vaše používání těchto webových stránek a jakýchkoli souvisejících služeb bude podléhat podmínkám používání, zásadám ochrany osobních údajů a zásadám souborů cookie těchto třetích stran. Přečtěte si prosím konkrétní zásady ochrany osobních údajů a podmínky těchto webových stránek, protože za ně neneseme odpovědnost.

2. Průzkumy

Naše stránky mohou pravidelně vyžadovat informace od uživatelů prostřednictvím průzkumů. Účast v těchto průzkumech je zcela dobrovolná a uživatel má tedy možnost volby, zda tyto informace zveřejní či nikoliv. Požadované informace obvykle zahrnují kontaktní informace (jako je jméno a adresa) a demografické informace (jako je PSČ nebo PSČ). Informace z průzkumu budou použity pro účely sledování nebo zlepšování používání a spokojenosti našich produktů a služeb. I když můžeme k provádění těchto průzkumů použít zprostředkovatele, nesmí používat osobní údaje zákazníků pro žádné sekundární marketingové účely.

3. Blog

Naše webové stránky mohou nabízet veřejně přístupné blogy. Jakékoli informace, které v těchto oblastech poskytnete, mohou být čteny, shromažďovány a používány ostatními, kteří k nim mají přístup. Chcete-li požádat o odstranění vašich osobních údajů z našich blogů nebo komunitního fóra, kontaktujte nás na adrese uvedené na konci těchto Zásad ochrany osobních údajů. V některých případech nemusíme být schopni odstranit vaše osobní údaje, v takovém případě vám dáme vědět, pokud to nemůžeme udělat a proč.

4. Widgety sociálních médií

Naše webové stránky obsahují funkce sociálních médií, jako je tlačítko „To se mi líbí“ na Facebooku a widgety, jako je tlačítko „Sdílet toto“ nebo interaktivní miniprogramy, které běží na našem webu. Tyto funkce mohou shromažďovat vaši IP adresu, kterou stránku na našem webu navštěvujete, a mohou nastavit soubor cookie, aby funkce mohla správně fungovat. Funkce a widgety sociálních médií jsou buď hostovány třetí stranou, nebo hostovány přímo na našem webu. Vaše interakce s těmito funkcemi se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti, která je poskytuje.

ČÁST F – BEZPEČNOST A OCHRANA VAŠICH INFORMACÍ

Přijímáme opatření, která považujeme za přiměřeně nezbytná, abychom pomohli zajistit, že s informacemi o uživatelích bude nakládáno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. To zahrnuje šifrování neaktivních informací pomocí 256bitového šifrování AES. Snažíme se zajistit, aby vaše osobní údaje byly přesné a aktuální.

Když naše registrační/objednávkové formuláře žádají uživatele o zadání finančních informací, jako je číslo kreditní karty, jsou tyto informace zašifrovány a chráněny šifrovacím protokolem. Většina moderních webových prohlížečů by měla indikovat, kdy je uživatel na zabezpečené stránce, například některé webové prohlížeče zobrazují ikonu uzamčeného zámku ve spodní části obrazovky.

I když provádíme tyto kroky, abychom zachovali bezpečnost vašich informací, měli byste si být vědomi mnoha existujících rizik pro bezpečnost informací a věnovat náležitou péči ochraně vašich informací. Povaha internetu je taková, že nemůžeme zaručit bezpečnost informací, které nám předáváte elektronicky, a jakýkoli přenos je na vaše vlastní riziko. Informace, které nám poskytnete, uchováváme na zabezpečených serverech a zavádíme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření při ukládání a zveřejňování vašich osobních údajů, abychom se pokusili zabránit neoprávněnému přístupu nebo ztrátě.

Pokud platíte za předplatné našich produktů a služeb, spoléháme se také na to, že udržíte bezpečnost svého účtu u nás.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se naší bezpečnosti, můžete nás kontaktovat na adrese uvedené na konci těchto Zásad ochrany osobních údajů.

ČÁST G – OZNÁMENÍ SPOTŘEBITELŮM/RESIDENTŮM KALIFORNIE

 1. Kalifornský zákon o ochraně soukromí spotřebitelů z roku 2018 („CCPA“)

Podle zákona CCPA mají spotřebitelé v Kalifornii následující práva na své osobní údaje:

 • právo upozornit
 • právo na přístup
 • právo požádat o výmaz
 • právo odmítnout prodej osobních údajů
 • právo na rovné služby a ceny

V závislosti na okolnostech jednotlivých uživatelů a našich obchodních operacích mohou mít spotřebitelé našich produktů v Kalifornii následující práva:

Právo na oznámení znamená, že podnik je povinen informovat spotřebitele v místě shromažďování osobních údajů spotřebitele nebo před ním o kategoriích osobních údajů, které budou shromažďovány, a o účelech, pro které budou tyto kategorie osobních údajů použity. (Tyto zásady ochrany osobních údajů obsahují informace o našich postupech.)

Právo na přístup znamená, že spotřebitelé mají právo požadovat, aby podnik zveřejnil kategorie shromažďovaných osobních údajů, kategorie zdrojů, ze kterých jsou osobní údaje shromažďovány, obchodní účel podnikání, kategorie třetích stran, se kterými podnik sdílí osobní údaje. informace a konkrétní osobní údaje, které podnik o spotřebiteli uchovává. (Tyto zásady ochrany osobních údajů obsahují informace o našich postupech.)

Právo požadovat výmaz znamená, že spotřebitelé mají právo požadovat, aby podnik vymazal osobní údaje, které byly od spotřebitele shromážděny (s určitými specifickými výjimkami, jak to umožňuje zákon). Právo na neúčast znamená právo spotřebitelů nařídit podnikům, aby přestaly prodávat své osobní údaje třetím stranám. Vaše osobní údaje neprodáváme. Zveřejňujeme pouze některé vaše osobní údaje, abychom vám mohli nabídnout služby společnosti EnigmaSoft Limited, našich přidružených společností a/nebo důvěryhodných obchodních partnerů, jak je vysvětleno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a/nebo v našich platných EULA/TOS .

Právo na stejné služby a ceny zakazuje podnikům diskriminovat spotřebitele, kteří uplatňují svá práva CCPA. Dnes jsou naše služby v tomto ohledu bezplatné.

Pokud se výše uvedená práva CCPA stanou použitelnými, můžete mít v závislosti na okolnostech také právo jmenovat oprávněného zástupce, který bude vaším jménem podávat žádosti podle CCPA. Právo jmenovat zmocněného zástupce z vaší strany, bude-li k dispozici, bude podmíněno a záviset na předložení zmocněnce o jmenování zmocněnce a na dostatečném písemném důkazu potvrzujícím takové jmenování, který jste řádně provedli, v dostatečné formě. zajistit řádnou aplikaci zákona.

Pokud byste měli nějaké dotazy týkající se CCPA a výše uvedeného, kontaktujte nás na adrese support@enigmasoftware.com nebo nám zavolejte na číslo +1 (888) 360-0646 a do předmětu zadejte „Žádost o informace o ochraně osobních údajů v Kalifornii“ a v těle vaší zprávy.

 1. Kalifornie Shine The Light Provisions

Podle kalifornského zákona „Shine the Light“ jsou obyvatelé Kalifornie, kteří poskytují určité osobní údaje v souvislosti se získáváním produktů nebo služeb pro osobní, rodinné nebo domácí použití, oprávněni požadovat a získat od nás jednou za kalendářní rok informace o informacích, které jsme sdíleli. s jinými podniky pro jejich vlastní přímý marketing. Pokud by se na vás mělo vztahovat toto právní ustanovení (v závislosti na obchodních operacích a okolnostech společnosti EnigmaSoft Limited), tyto informace by zahrnovaly kategorie informací a jména a adresy těch podniků, se kterými jsme sdíleli informace za bezprostředně předchozí kalendářní rok. Chcete-li tyto informace získat, kontaktujte nás na adrese support@enigmasoftware.com nebo nám zavolejte na číslo +1 (888) 360-0646 s „Žádost o informace o ochraně osobních údajů v Kalifornii“ v předmětu a v těle vaší zprávy. V případě potřeby vám v odpovědi poskytneme požadované informace na vaši e-mailovou adresu. Uvědomte si prosím, že ne na veškeré sdílení informací se vztahují požadavky „Shine the Light“ a do naší odpovědi budou zahrnuty pouze informace o sdíleném sdílení. Můžeme požádat o další informace k ověření vaší identity.

Oznámení o právech spotřebitelů . Podle oddílu 1789.3 občanského zákoníku Kalifornie tímto poskytujeme obyvatelům Kalifornie následující konkrétní informace o právech spotřebitelů:

 • Tyto webové stránky vlastní a provozuje společnost EnigmaSoft Limited/Enigma Software Group USA, LLC.
 • Pokud není výslovně uvedeno jinak, je tato webová stránka poskytována bezplatně (ačkoli produkt (produkty) může být zpoplatněn, jak je popsáno v materiálech webových stránek).
 • Chcete-li podat stížnost týkající se této webové stránky nebo získat další informace týkající se používání této webové stránky, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na adrese support@enigmasoftware.com nebo nám zavolejte na číslo +1 (888) 360-0646. Můžete také písemně kontaktovat oddělení pro pomoc při stížnostech Divize spotřebitelských služeb kalifornského ministerstva pro spotřebitelské záležitosti na adrese 400 R Street, Suite 1080, Sacramento, California 95814 nebo telefonicky na čísle (916) 445-1254 nebo (800) 952- 5210.

ČÁST H – NĚKTERÉ ZÁVĚREČNÉ PODMÍNKY

1. Uchovávání údajů

Vaše osobní údaje neuchováváme déle, než je nezbytné s ohledem na účely, pro které byly shromážděny nebo zákonně dále zpracovávány, nebo po dobu, která může být nezbytná s ohledem na naše zákonné nebo zákonné povinnosti (např. pro splnění požadavků auditu) nebo za účelem uplatnění našich zákonných práv nebo obhajoby právních nároků. Zavazujeme se provádět pravidelné kontroly osobních údajů, které uchováváme, abychom zajistili, že osobní údaje nebudou uchovávány déle, než je nutné.

2. Vaše práva a požadavky na přístup subjektu

Máte práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679) nebo GDPR ( „Legislativa o ochraně osobních údajů“ ). Jako rezident EU máte právo získat od nás potvrzení, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány či nikoli, požadovat kopii vašich údajů, požadovat aktualizaci, opravu vašich osobních údajů nebo případné nepřesnosti ve vašich osobních údajích. data jsou vymazána. Svůj souhlas s naším zpracováním vašich osobních údajů můžete kdykoli odvolat. K určitým osobním údajům můžete přistupovat, opravovat je nebo mazat a aktualizovat své preference ochrany osobních údajů zasláním e-mailu na adresu support@enigmasoftware.com , gdpr@enigmasoftware.com nebo nám napište na adresu 1 Castle Street, 3rd Floor, Dublin 2, D02 XD82, Irsko.

Navzdory tomu si ponecháváme právo shromažďovat, zpracovávat a uchovávat vámi poskytnuté a shromážděné informace a zveřejňovat tyto informace v rozsahu požadovaném pro splnění našich přiměřených obchodních a zákonných povinností.

Pokud se rozhodnete neposkytnout nám určité informace nebo pokud odvoláte svůj souhlas s naším zpracováním vašich osobních údajů, možná vám nebudeme moci nadále poskytovat produkty nebo služby, které požadujete, a/nebo to může ovlivnit naši schopnost lépe reagovat na vaše potřeby. Pokud jste zaplatili za předplatné našich produktů a služeb a již nesouhlasíte s poskytováním informací, které požadujeme, abychom vám mohli poskytovat naše produkty a služby, přečtěte si prosím naše Podmínky prodeje a Licenční smlouvu s koncovým uživatelem, kde najdete informace o tom, jak zrušit vaše předplatné.

Další informace o vašich právech na ochranu osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách irského komisaře pro ochranu osobních údajů na adrese https://www.dataprotection.ie . Irskou komisi pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat nebo podat jakékoli stížnosti prostřednictvím jejích webových stránek na adrese https://forms.dataprotection.ie/contact nebo telefonicky +353 578 684 800. Více o svých právech na ochranu údajů se můžete dozvědět na webových stránkách Irské komise pro ochranu osobních údajů ( https://www.dataprotection.ie/ ).

3. Oznámení o změnách těchto Zásad ochrany osobních údajů

Čas od času může být nutné změnit tyto zásady ochrany osobních údajů. Pokud tak učiníme, zveřejníme aktualizovanou verzi našich Zásad ochrany osobních údajů na našich webových stránkách a bude se vztahovat na všechny vaše údaje, které máme v danou chvíli k dispozici. Můžeme vás upozornit na jakékoli podstatné změny prostřednictvím zprávy v aplikaci, e-mailu nebo zveřejněním oznámení na našich webových stránkách. Další používání našich produktů nebo služeb znamená, že souhlasíte se změněnými zásadami ochrany osobních údajů.

4. Definice

Jakékoli výrazy psané velkými písmeny, které nejsou definovány v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, mají význam, který jim je daný v právních předpisech o ochraně osobních údajů.

5. Do Not Track ("DNT")

Nemusíme rozpoznat signály Do Not Track ("DNT") z vašeho prohlížeče nebo zařízení. Dosud neexistuje všeobecně uznávaný standard, jak interpretovat a reagovat na signály DNT, které jsou často v rozporu s jinými nastaveními. Pokud bude zaveden standardní přístup, znovu prověříme, jak můžeme vhodně reagovat na signály DNT.

6. Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy, komentáře nebo požadavky týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo naší správy vašich osobních údajů, zašlete nám e-mail na adresu support@enigmasoftware.com nebo nám napište na adresu 1 Castle Street, 3rd Floor, Dublin 2, D02 XD82, Irsko.

Pokud máte nevyřešené obavy týkající se ochrany osobních údajů nebo používání dat, které jsme uspokojivě nevyřešili, kontaktujte našeho poskytovatele řešení sporů třetí strany se sídlem v USA (bezplatně) na adrese https://feedback-form.truste.com/watchdog/request .